Tag Archive

ทำสมาธิแบบอานาปนสติ พุทธทาสภิกขุ

By admin

พุทธทาส ภิกขุ การทำสมาธิแบบ อานาปานสติ พุทธทาส ภิกขุ – วิธีทำสมาธิเบื้องต้น, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – การฝึกสมาธิ, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – วิปัสสนาระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์ 1 กายานุปัสสนา, Thai Bhikkhus พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ , ๓) โดย Kanya Prasertsakul พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ ,... »

การฝึกสมาธิกับหลวงปู่ชา

By admin

หลวงปู่ชาเป็นอีกหนึ่งพระอริยะในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ศึกษาธรรมะและการนั่งวิปปัสสนาจากหลวงปู่มั่นและได้ยึดคำสอนปฏิปทาของท่านไว้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปองค์ที่ตรัสว่า “ ทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อน แล้วจึงสอนคนอื่นทีหลัง จึงจักไม่เป็นบัณฑิตสกปรก ” ดังนั้นไม่ว่าจะทำกิจวัตรอันใด เช่น กวาดวัด จัดที่ฉันล้างบาตร นั่งสมาธิ ตักน้ำ ทำวัตร สวดมนต์ เดินจงกรม ในระหว่างวันพระถือเนสัชชิไม่นอนตลอดคืน หลวงพ่อชาลงมือทำเป็นตัวอย่างของศิษย์โดยถือหลักว่า “ สอนคนด้วยการทำให้ดู ทำเหมือนพูด พูดเหมือนทำ ” ดังนั้นศิษย์และญาติโยมจึงเกิดความเลื่อมใสเคารพยำเกรงในปฏิปทาที่หลวงพ่อดำเนินอยู่ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01363 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1