Tag Archive

เรียน Math กับ MathAntics

By admin

Math Antics เป็นผลงานของบุคคลสองคนคือ Rob และ Jeremy ซึ่งพยายามที่จะหาวิธีการที่ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น เพราะทั้งสองท่านตระหนักดีว่านักเรียนจำนวนมากประสบปัญหากับการเรียนและเข้าใจคณิตศาสตร์ อีกทั้งทั้งครูผู้สอนและผู้ปกครองต่างก็ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจมากขึ้น ทั้งสองจึงได้จัดทำแบบเรียนที่จะทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นที่น่าสนใจและทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนและสามารถทำให้เป็นการเรียนการสอนสำหรับทุกผู้ทุกวัยด้วย ทั้ง Rob and Jeremy ได้จัดตั้งบริษัทเล็กๆและมีความตั้งใจในการทำให้ Math VDO ที่ใช้เรียนใช้สอนมีคุณภาพที่ดีที่สุดทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการผลิตผลงานแต่ละชิ้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้มากที่สุด ทั้งสองจึงได้นำ Math VDO ชิ้นหลักๆโพสต์ขึ้นบน Website ของบริษัทและ Youtube เพื่อให้ผู้สนใจเรียนเข้าถึงได้ฟรี และผู้เรียนสามารถวิจารณ์บทเรียนได้ด้วยเพื่อจะได้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป »

คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานจาก GCFLearnFree

By admin

ประเทศไทยค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และภาษา ทำให้คนไทยไม่ค่อยมีความมั่นใจในการแสดงออกเมื่อเทียบกับประชากรประเทศต่างๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถกเถียงกันเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงานก็ค่อนข้างไม่ลื่นไหล ทำให้ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้คนบนเวทีนานาชาติได้ คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับวิชาต่างๆเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านการแพทย์ วิชาวิศวกรรม วิชาการเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ วิชาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ทั้งหมด จากความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ผู้รวบรวมจึงได้รวบรวมบทเรียนต่างๆที่มีองค์กรและอาจารย์ผู้สอนที่มีจิตสาธารณะได้นำเสนอผ่านเว็บไซ้ท์และ Youtube และอาจจัดเรียงเพื่อให้มีลักษณะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน นักเรียนหรือผู้สนใจเรียนสามารถเรียนซ้ำได้ถ้าหากยังไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนในชั้นเรียนจากคุณครูผู้สอนหรือเรียนโดยตรงจากเว็บ จึงหวังว่าผลงานจากการรวบรวมนี้น่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กไทยได้ เนื่องจากเป็นวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาษาอังกฤษที่ใช้ไม่ยากมากเกินไป ถ้านักเรียนพยายามเรียนอย่างตั้งใจ ก็จะได้ความรู้ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้วย จึงไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียนครับ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 dsc01363 pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1