Tag Archive

Learning English with Songs for Kids

By admin

ในโลกแห่งการแข่งขัน การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้กันมากที่สุดเพื่อการสื่อสารระหว่างมนุษย์ในสังคมโลก เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถแข่งขันได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาภาษาให้กับทุกคนในสังคม ทุกผู้ทุกวัยให้สามารถแข่งขันได้ จึงได้พยายามเชื่อมโยงและรวบรวมแนวทางการสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ใน Youtube ต่างๆเพื่อให้คนไทยได้ศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับเด็กหรือในระดับผู้ใหญ่ เนื้อเพลงและทำนองจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอย่างดี อย่างไรก็ตามการคงต้องมีเนื้อและทำนองใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจแตกต่างกันตามวัยและพฤติกรรม สำหรับ Clips VDO เพลงซึ่งมีภาพการ์ตูน มีทำนองน่ารักน่าเหมาะสมยิ่งสำหรับเด็กเล็ก จะช่วยให้เด็กสามารถจำภาษาและเมื่อฟังหลายๆครั้ง เด็กก็จะเชื่อมโยงระหว่างภาษากับภาพ ในที่สุดเท่ากับว่าเด็กเล็กได้เรียนภาษาคล้ายๆกับที่พูดคุยกับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กโดยที่ยังไม่เข้าใจ แต่ก็สามารถสื่อและเรียนรู้ได้ในที่สุด »

English conversation Trung Mai

By admin

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มากที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโนโลยีส่วนใหญ่จะตีพิมพ์หรือได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงเห็นว่าถ้าหากจะช่วยให้คนไทยเราไม่เสียโอกาสในการแข่งขันกับประชาชนในประเทศต่างๆในกลุ่ม AEC แล้ว ยังทำให้เราเปิดโลกกว้างรับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆจากชาวโลกได้อีกด้วย เราต้องให้คนไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยเรียนรู้และเข้าใจการสื่อสารกับชาวโลกด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาสำคัญอืนๆของโลก ผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย จึงได้รวบรวมบทเรียนภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่บทเรียนที่จะให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ดีขึ้นเร็วขึ้น เช่น เรียนด้วยภาษาเพลงของเด็กเล็ก เรียนแบบพูด เรียนวลีหรือคำศัพท์ที่มีการใช้บ่อย เรียนวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นผู้ฟังอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ สำหรับบทเรียนบนเว็บหน้านี้ผู้จัดได้คัดสรรมาจากบทเรียนที่มีผู้สอนแล้วนำขึ้นบน “Youtube” และรวบรวมขึ้นเพื่อง่ายต่อการเรียน ผู้จัดสรรได้เชื่อมตรงต่อกับเว็บไซ้ท์ของ “youtube” ที่ผู้สอน Mr.Trung Mai ได้โพสต์ขึ้นให้คนทั่วไปได้เรียนรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้จัดเองต้องขอเรียนว่า เราไม่สามารถทราบได้ว่าผู้สอนจะถอนสิ่งที่โพสต์ขึ้นบน “Youtube” ออกเมื่อไร แต่ผู้จัดจะพยายามนำความรู้จากผู้สอนท่านอื่นๆมาให้คนทยเราได้เปิดหาได้ง่ายขึ้น »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 dsc01363 dsc01366 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1