Tag Archive

การค้าต่างประเทศเดือนธันวาคม 2556

By admin

การขาดดุลการค้าเป็นเงินบาทของไทยซึ่งเริ่มต้นจากปี 2554 จนถึงปี 2556 ว่าเกิดจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ เกิดน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานผลิตเพื่อการส่งออก ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ทำให้โรงงานส่วนหนึ่งต้องย้ายฐานการผลิต เพราะการซ่อมแซมจะใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงของไทยขาดความสามารถในการแข่งขันเพราะอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทสูงเกินไป ส่งผลต่อราคาสินค้าเมื่อเทียบกับสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่มีคุณภาพไม่ต่างกันมากนัก และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมที่เกิดจากการย้ายฐานผลิตของต่างประเทศมียอดความต้องการลดลง ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ต่างชาติไม่ยอมมาผลิตในประเทศไทย ทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเปลี่ยนไป จึงส่งผลให้ไทยต้องขาดดุลการค้าจำนวนมากเป็นเวลา 2 ปีต่อเนื่องกัน »

การค้าระหว่างประเทศเดือนธันวาคม 2555

By admin

ยอดการขาดดุลการค้าซึ่งมีมูลค่าเป็น -642,000 ล้านบาทหรือประมาณ -18,250 ล้าเหรียญสหรัฐ จะส่งผลต่อดัชนีมหภาคที่สำคัญๆคือเงินสำรองระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพราะทำให้ปริมาณเงินหมุนเวียนเพื่อการผลิตการบริโภคภายในหายไปเป็นวงเงินถึง 642,000 ล้านบาท รัฐต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยมีมาตรการทั้งระยะสั้นฉับพลันและระยะกลางจนถึงการแก้ไขเพื่อความมั่นคงด้านการผลิต การขาดดุลการค้าในปี 2555 เป็นที่น่ากังวล เพราะนอกจากจะเป็นการขาดดุลเป็นจำนวนมากแล้ว แนวโน้มยังเป็นการดุลต่อเนื่องไปยังปี 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรกซึ่งคาดว่าน่าจะขาดดุลการค้าไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทหรือประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1