Tag Archive

การค้าระหว่างประเทศเดือนกุมภาพันธุ์ 2556

By admin

ผลการขาดดุลการค้าที่สูงกว่า -229,000 ล้านบาทในระยะเวลา 2 เดือนของปี 2556 อาจกลายเป็นปัญหาให้รัฐบาลเพื่อไทยต้องแก้ไข และเมื่อพิจารณาปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยที่จะเป็นแรงผลักดันให้ GDP เจริญเติบโต คือ การขยายตัวของการบริโภคซึ่งวัดจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนซึ่งมีอัตราเพิ่มประมาณ 21%และการค้าระหว่างประเทศซึ่งมียอดขาดดุลประมาณ -229,000 ล้านแล้ว ทำให้เชื่อว่าในไตรมาสแรกนั้น ทั้ง 2 ปัจจัยอาจไม่มีส่วนผลักดันให้ GDP เติบโตขึ้น ดังนั้นการเจริญเติบโตของ GDP คงต้องขึ้นกับปัจจัยการลงทุนของภาครัฐและของภาคเอกชนเป็นหลัก ทำให้คาดว่าการเจริญเติบโตของ GDP ในไตรมาสแรกน่าจะไม่เกิน 1-2% »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 dsc01365 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1