Tag Archive

เรียนอังกฤษด้วยเพลงสำหรับเด็ก

By admin

การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับเด็กหรือในระดับผู้ใหญ่ เนื้อเพลงและทำนองจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอย่างดี อย่างไรก็ตามการคงต้องมีเนื้อและทำนองใกล้เคียงและเหมาะสมกับวัยและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว เราจึงได้นำบทเรียนด้วยเพลงสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นภาพ Katoon Animation ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนใจ »

Creative economy

By admin

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรร หรือ creative economy คือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรสิ่งใหม่ๆจากพื้นฐานความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งในด้านความสะดวกในการใช้หรือความพึงพอใจเชิงจิตใจ หรือเพื่อประโยชน์ทางการตลาด »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-11 dsc01365 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1