Tag Archive

ไปดูเขาสร้างเถ้าแก่น้อย

By admin

บริษัทไทเกอร์มีแนวทางสร้างเถ้าแก่น้อยจากพนักงานขนส่งสินค้า ให้โอกาสเพิ่มรายได้เพื่อช่วยให้ความเป็นอยู่ของพนักงานและครอบครัวดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีสภาพดีขึ้นด้วย เป็นการช่วยสร้างสรรค์สังคมสัมมาชีพที่ดีงาม ซึ่งเป็นแนวทางที่กลุ่มสหพัฒนฯได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดที่ว่า “สินค้าดี คนดี สังคมดี” »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-11 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1