Tag Archive

ไข่วิจิตรอัจฉรา

By admin

การประดิษฐ์ต้องทำด้วยความประณีตระมัดระวัง ตั้งแต่คัดเลือกเปลือกไข่ การเขียนลาย การแกะเปลือก แกะหินเป็นพิมพ์ แล้วใช้วัสดุพิเศษกดเป็นลายทีละตัวแล้วนำไปประดับ จากนั้นจึงเขียนลายเป็นสีต่างๆกัน เป็นวิจิตรศิลปที่อ่อนหวาน มีความละเอียด งดงาม อันเป็นมรดกวัฒนธรรมไทย หรืออาจเป็นลายอันเป็นศิลปนานาชาติ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 dsc01366 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1