Tag Archive

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญฟิสิกส์โอลิมปิค

By admin

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิคระหว่างประเทศปี 2533-2553 พร้อมรายชื่อสถาบัน »

รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิควิชาคณิตศาสตร์

By admin

รายชื่อผู้รับเหรียญวิชาการโอลิมปิควิชาคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ปี 2532-2553 »

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญวิชาชีววิทยาโอลิมปิค

By admin

สถิติเหรียญวิชาชีววิทยาโอลิมปิคตั้งแต่ปี 2534-2552 พร้อมรายชื่อผู้รับเหรียญ ซึ่งสมควรให้การยกย่องและเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังๆ »

จำนวนเหรียญวิชาการโอลิมปิค 2532-2553

By admin

ประเทศไทยได้มีโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการโอลิมปิคตั้งแต้ปี 2532 โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นบรรยากาศให้เยาวชนได้แสดงอัจฉริภาพด้านสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถ ผลการคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิชาการโอลิมปิคนานาชาติจะช่วยให้เยาวชนนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป ส่วนผลการแข่งขันวิชาการระหว่างประเทศนั้นจะนำไปสู่การพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการศึกษาของเยาวชนของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-8 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1