Tag Archive

วิเคราะห์และวิจารณ์นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์

By admin

สโลแกนหลักเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งสืบเนื่องตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน คือ “เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส” ด้วยแนวทาง “คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคน” จัดเป็นคำขวัญหรือสโลแกนที่น่าสนใจยิ่ง ถ้าผู้นำของพรรคเพื่อไทยซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ยุค ดร.ทักษิณ ชินวัตร สามารถเข้าใจหรือทำความเข้าใจกับสโลแกนดังกล่าวได้ ก็จะนำแนวคิดดังกล่าวถูกโยงเข้ากับนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติอย่างบูรณาการและสมดุลในการบริหารจัดการประเทศ แนวทางปฏิบัติซึ่งถูกออกแบบจากแนวคิดตามสโลแกนข้างต้นก็จะมีลักษณะเป็นแรงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน (Synergy) ถ้าทำได้ประเทศก็จะเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ช่วงเวลา ส.ค.54-มกราคม 56 การพัฒนาเศรษฐกิจเน้นการบริโภคนิยม รัฐบาลมีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงการบริโภคเป็นหลัก อย่างไรก็ตามจากการติดตามดูแนวนโยบายของคุณยิ่งลักษณ์ตั้งแต่ปี 2556-2562 เป็นต้นไป รัฐบาลได้นำเสนอการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาระบบลอจีสติคส์ของประเทศ ช่วยลดต้นทุนทางธุระกิจและส่งเสริมการประหยัดเชื้อเพลิง ทั้งรัฐบาลยังวางเป้าหมายการสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่มในลักษณะเครือข่ายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานด้วย »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1