Tag Archive

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

By admin

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร " หนึ่งในจำนวนสี่วัดที่มีทั้งหมด ในกรุงเทพมหานคร คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเวลาที่กรุงธนบุรีเป็น ราชธานี ถือกันว่าวัดแจ้ง เป็นวัดคู่บ้าน คู่เมือง เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต จนกระทั่งสิ้นสมัยกรุงธนบุรี »

วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)

By admin

วัดอรุณราชวรามวรวิหาร หรือเรียกสั้นๆว่า “วัดอรุณ” หรือเป็นที่รู้จักดีในหมู่คนไทยว่า “วัดแจ้ง” ซึ่งมีความหมายว่า อุโบสถรุ่งอรุณ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณจัดเป็นสถานที่ที่อยู่ในอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวที่ควรจะได้ชม สถาปัตย์กรรมเป็นลักษณะผสมระหว่างศิลปะเขมรและจิตรกรรมไทย บริเวณพื้นที่รอบๆวัด มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย พื้นที่ตรงกลางประกอบด้วยกลุ่มพระเจดีย์ หรือที่เรียกว่า “พระปราง” สร้างขึ้นตามศิลปะเขมร บริเวณหน้าพระอุโบสถ มีรูปปั้นยักษ์สองตนขนาดใหญ่เครือบด้วยกระเบื้องเซรามิคยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถ นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นทหารแบบจีนและรูปปั้นรูปสัตว์ต่างๆยืนเรียงรายรอบพระอุโบสถ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 dsc01364 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1