Tag Archive

วัดราชประดิษฐสถิตสีมาราม ราชวรวิหาร

By admin

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นอารามหลวงชั้นเอกที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุติ »

วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)

By admin

วัดอรุณราชวรามวรวิหาร หรือเรียกสั้นๆว่า “วัดอรุณ” หรือเป็นที่รู้จักดีในหมู่คนไทยว่า “วัดแจ้ง” ซึ่งมีความหมายว่า อุโบสถรุ่งอรุณ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณจัดเป็นสถานที่ที่อยู่ในอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวที่ควรจะได้ชม สถาปัตย์กรรมเป็นลักษณะผสมระหว่างศิลปะเขมรและจิตรกรรมไทย บริเวณพื้นที่รอบๆวัด มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย พื้นที่ตรงกลางประกอบด้วยกลุ่มพระเจดีย์ หรือที่เรียกว่า “พระปราง” สร้างขึ้นตามศิลปะเขมร บริเวณหน้าพระอุโบสถ มีรูปปั้นยักษ์สองตนขนาดใหญ่เครือบด้วยกระเบื้องเซรามิคยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถ นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นทหารแบบจีนและรูปปั้นรูปสัตว์ต่างๆยืนเรียงรายรอบพระอุโบสถ »

วัดพระแก้ว

By admin

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น สถานที่ตั้ง: ในพระบรมมหาราชวัง ข้างสนามหลวง กทม. การเดินทาง: โดยรถสาร หรือรถยนต์ การก่อสร้าง: สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1782 – 1784 การใช้เวลาชม: ประมาณ 2-6 ชั่วโมง ประเด็นน่าสนใจ: เป็นมรดกวัฒนธรรมไทย แสดงออกซึ่งสถาปัตยกรรมไทยที่ละเอียดอ่อนและศิลปะด้านจิตรกรรมที่อ่อนช้อยงดงาม บทคัดย่อ วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปแบบสั้นๆว่าวัดพระแก้ว เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของคนไทย หลังจากที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีขึ้นครองราชและย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระองค์ทรงมีดำริให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น และให้ก่อสร้างวัดภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งพระองค์อัญเชิญมาจากประเทศลาว ทั้งนี้เพื่อให้วัดพระแก้วเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้มีดำริให้ช่างศิลปกรวาดภาพตามเรื่องราวในนิยายรามเกียรติ์บนผนังรอบวัดรวมทั้งหมดจำนวน 178 ภาพ วัดพระแก้วเป็นสถานที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย แนะนำสิ่งที่ต้องชม อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมวัดพระแก้วว่าควรจะต้องชมสิ่งสวยงามของสถานที่ดังนี้ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกเขียวชิ้นเดียว ไม่ปรากฏช่วงเวลาการแกะสลักแต่คาดว่าน่าจะก่อนปีค.ศ.1434 ไม่นาน เพราะพระแก้วมรกตถูกพบครั้งแรกภายในพระเจดีย์ที่สลักหักพังเมื่อปีค.ศ.1434 จัดเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนไทยมากที่สุด องค์พระแก้วจะมีเครื่องทรงประดับและถูกเปลี่ยนตามฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว พระอุโบสถวัดพระแก้ว... »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1