Tag Archive

ชวนเยี่ยมชมและไหว้พระวัดราชบพิธฯ

By admin

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นอีกสถานที่หนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนได้ใช้โอกาสยามว่างไปเข้าวัดเยี่ยมชมหรือทำบุญไหว้พระ ส่วนท่านที่นับถือศาสนาอื่นสามารถเยี่ยมชมความงดงามของงานก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทย บางส่วนผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตก อยากชักชวนทุกๆท่าน »

วัดราชประดิษฐสถิตสีมาราม ราชวรวิหาร

By admin

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นอารามหลวงชั้นเอกที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุติ »

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

By admin

วัดราชโอรสาราม หรือ วัดราชโอรส เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร จัดเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๓ แห่งบรมราชวงศ์จักรี เป็นวัดประจำรัชกาลแห่งเดียวที่ตั้งอยู่นอกกรุงรัตนโกสินทร์ ตกแต่งด้วยศิลปะจีนเป็นส่วนมาก แต่ก็ผสมผสานศิลปแบบไทยอย่างกลมกลืน นับเป็นครั้งแรกที่มีการสร้างโบสถ์ที่ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา เป็นวัดที่มีความแปลกและความงดงามจนมีผู้กล่าวชมที่ปรากฏเป็นหลักฐานไว้มากมาย »

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

By admin

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร " หนึ่งในจำนวนสี่วัดที่มีทั้งหมด ในกรุงเทพมหานคร คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ วัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเวลาที่กรุงธนบุรีเป็น ราชธานี ถือกันว่าวัดแจ้ง เป็นวัดคู่บ้าน คู่เมือง เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต จนกระทั่งสิ้นสมัยกรุงธนบุรี »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 dsc01364 pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1