Tag Archive

โอท็อป 2554

By admin

โอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่สวยงามและถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจังให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรากฏสู่สายตาชาวโลก รัฐควรจะให้องค์กรหรือบุคคลากรที่เข้าใจในระบบการจัดการและการบริหารการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระบบธุรกิจการตลาดปัจจุบัน เพราะจะเป็นการดำรงและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1