Tag Archive

รู้จักมูลนิธิสัมมาชีพ

By admin

มูลนิธิสัมมาชีพทำหน้าที่หลักในการเชื่อมและประสานเครือข่ายองค์กรต่างๆที่ทำหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เชื่อมเครือข่ายกับส่วนงานราชการที่ทำหน้าที่พัฒนาสังคม สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานวิชาการ ตลอดจนหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนา บุคลากร พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายเชิงบูรณาการ เพื่อให้เกิดสังคมสัมมาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 dsc01367 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1