Tag Archive

ปิดโครงการ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง”

By admin

โครงการ "ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง" นี้ใช้เวลารวมกันทั้งหมด 5 สัปดาห์ หรือ 10 วัน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ กว่า 60 ท่าน มีผู้นำจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประมาณ 150 คน เป็นผู้นำในทุกระดับ ท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาครัฐ ภาควิชาการ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายสัมมาชีพอย่างครบวงจร »

การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาคเอกชน

By admin

วิทยากรทั้งสามท่านคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ คุณบุญชัย โชควัฒนา และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ มีความเห็นตรงกันว่า องค์กรทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่เปลี่ยนยอมถือเสมือนว่ากำลังเดินถอยหลัง คนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วนวิธีการอาจจะคล้ายกันบ้างต่างกันบ้าแล้วแต่สถานะการณ์ของแต่ละองค์กร »

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง 2

By admin

การสัมนาผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงสัปดาหานี้ วิทยากรทุกท่านต่างพูดถึงประเทศต้องการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาประเทศ ต้องเลิกใช้พลังทำลายล้างซึ่งกันและกัน ใช้พลังร่วมกันในการพัฒนาประเทศดีกว่า ต้องสร้างความสำคัญให้กับตนเองและเป็นผู้นำในบริบทโลก และผู้นำต้องปฏิบัติตนโดยมีเป้าหมายการอยู่ร่วม ระวังตนเองมากกว่าระแวงผู้อื่น »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-3 dsc01364 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1