Tag Archive

การค้าระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2555

By admin

ยอดการขาดดุลการค้าของไทยที่มีมูลค่าสูงถึง 570,000 ล้านบาทหรือ ประมาณ 15,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 5-6% ของ GDP ในปี 2555 นับเป็นการขาดดุลเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ ทำให้อดเป็นกังวลว่าอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย การเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็ดี เพราะความไม่มั่นใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐบาลไทยและรัฐบาลท้องถิ่น จากการขาดแคลนแรงงานฝีมือเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือการขาดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่ม สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เพื่อให้เกิดศักยภาพรองรับการกระจายรายได้ รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงขึ้นและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้น »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 pr-600-400-king-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01366

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1