พุทธทาสกับแนวทางการทำสมาธิ

Saturday, April 30, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

พุทธทาส ภิกขุกับแนวทางการทำสมาธิ

ทุกอย่างอยู่ที่จิต ถ้าจิตว่างก็จะหมดทั้งทุกข์และสุข

ท่านอาจารย์พุทธทาส เดิมชื่อว่านาย เงื่อม เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเมีย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ในสกุลของพ่อค้าขายของชำเฉกเช่นที่ชาวจีนนิยมทำกันทั่วไป แต่ท่านกลับมีความสามารถทางด้านกวี และทางด้านช่างไม้ ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่รักยิ่งของบิดา  ท่านได้เรียนหนังสือเพียงแค่ชั้น ม.๓ แล้วต้องออกมาค้าขาย แทนบิดาซึ่งเสียชีวิต

ครั้น อายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้บวชเป็นพระ ตามคตินิยมของชายไทยที่วัดโพธาราม ไชยา ได้รับฉายาว่า”อินทปัญโญ“ แปลว่า ผู้มีปัญญา อัน ด้วยความสนใจ ความซาบซึ้ง ความรู้สึกเป็นสุข และสนุกในการศึกษาและเทศน์แสดงธรรม ทำให้ท่านไม่อยากสึก และปรารถนาใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ แก่เพื่อนมนุษย์ ให้มากที่สุด

พระเงื่อมได้เดินทางมาศึกษาธรรมะต่อ ที่กรุงเทพฯ สอบได้ นักธรรมเอกแล้วเรียนภาษาบาลีจนสอบได้เปรียญ๓ ประโยค ด้วยความที่ท่านเป็นคนรักการศึกษาค้นคว้าจากพระไตรปิฎก และศึกษาค้นคว้าตำราการปฏิรูปพระพุทธศาสนา และการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก ทำให้ท่านรู้สึกว่าวิธีการสอนธรรมะยึดถือรูปแบบตามระเบียบแบบแผนมากเกินไป ทำให้เกิดความย่อหย่อนใน
พระวินัยของสงฆ์ ตลอดจนความเชื่อที่ผิดๆ ของพุทธศาสนิกชน ในเวลานั้น ทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นว่า พระพุทธศาสนาที่สอน ที่ปฏิบัติกัน ในเวลานั้นคลาดเคลื่อน ไปมาก จากที่ พระพุทธองค์ ทรงชี้แนะ

ท่านจึงตัดสินใจ หันหลังให้กับการศึกษาของสงฆ์เวลานั้น กลับไชยาเพื่อศึกษาและทดลองปฏิบัติ ตามแนวทาง ที่ท่านเชื่อมั่น โดยร่วมจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม “สวนโมกขพลาราม” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ จากนั้น ท่านได้ศึกษา และปฏิบัติธรรมะ อย่างเข้มข้น จนเชื่อมั่นว่าท่านมาไม่ผิดทางแน่ และได้ประกาศ ใช้ชื่อนาม”พุทธทาส” เพื่อแสดงว่า ให้เห็นถึง อุดมคติสูงสุด ในชีวิตของท่าน จากบันทึกของท่าน เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เขียนไว้ว่า

“…ชีวิตของข้าพเจ้า สละทุกอย่างๆ มุ่งหมาย ต่อความสุขนี้ และประกาศ
เผยแพร่ความสุขนี้ เท่านั้น ไม่มีอะไรดีกว่านี้ ในบรรดามีอยู่ใน พุทธศาสนา…”

การทำสมาธิแบบ อานาปานสติ

พุทธทาส ภิกขุ – วิธีทำสมาธิเบื้องต้น, Thai Bhikkhus

พุทธทาส ภิกขุ – การฝึกสมาธิ, Thai Bhikkhus

พุทธทาส ภิกขุ – วิปัสสนาระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป, Thai Bhikkhus

พุทธทาส ภิกขุ – คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์ 1 กายานุปัสสนา, Thai Bhikkhus

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ , ๓) โดย Kanya Prasertsakul

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ , ๓)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ขั้นที่ ๔ (ครั้งที่ ๔)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๕, ๖, ๗)

พุทธทาสภิกขุ อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ขั้นที่ ๘ ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๙ , ๑๐)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑๑ , ๑๒ , ๑๓)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑๔ – วิราคานุปสสี)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑๕ – นิโรธานุปสสี)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑๖ – ปะฎินิสสัคคานุปสสี)

หมายเหตุ:

ผู้รวบรวม VDO การสอนทำสมาธิต่างๆเชื่อว่า การพัฒนาการศึกษาละศักยภาพบุคคลากรนั้น การทำสมาธิจะช่วยเสริมให้การเรียนรู้และการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคคล ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้นำ VDO การออกกำลังกายและการทำสมาธิมาเสริมเข้ากับการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ และได้สรุปประวัติของท่านพุทธทาสจากเว็บhttp://www.buddhadasa.com/history/budprofile1.html

ต้องขอขอบคุณเจ้าของไม่ว่าจะเป็นบทเรียนหรือผู้โพสต์ VDO เหล่านี้ขึ้น “Youtube” เพราะทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้สามารถทำได้โดยง่ายผ่านระบบ Internet ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการเรียนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-13 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1