ทำสมาธิแบบอานาปนสติ พุทธทาสภิกขุ

Saturday, April 30, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

พุทธทาส ภิกขุ

อานาปานสติ โดนพระพุทธทาสภิกขุ

การทำสมาธิแบบ อานาปานสติ

พุทธทาส ภิกขุ – วิธีทำสมาธิเบื้องต้น, Thai Bhikkhus

พุทธทาส ภิกขุ – การฝึกสมาธิ, Thai Bhikkhus

พุทธทาส ภิกขุ – วิปัสสนาระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป, Thai Bhikkhus

พุทธทาส ภิกขุ – คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์ 1 กายานุปัสสนา, Thai Bhikkhus

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ , ๓) โดย Kanya Prasertsakul

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ , ๓)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ขั้นที่ ๔ (ครั้งที่ ๔)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๕, ๖, ๗)

พุทธทาสภิกขุ อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ขั้นที่ ๘ ปัสสัมภะยัง จิตตะสังขารัง

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๙ , ๑๐)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑๑ , ๑๒ , ๑๓)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑๔ – วิราคานุปสสี)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑๕ – นิโรธานุปสสี)

พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑๖ – ปะฎินิสสัคคานุปสสี)

หมายเหตุ:

ผู้รวบรวม VDO การสอนทำสมาธิต่างๆเชื่อว่า การพัฒนาการศึกษาละศักยภาพบุคคลากรนั้น การทำสมาธิจะช่วยเสริมให้การเรียนรู้และการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคคล ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้นำ VDO การออกกำลังกายและการทำสมาธิมาเสริมเข้ากับการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์

ต้องขอขอบคุณเจ้าของไม่ว่าจะเป็นบทเรียนหรือผู้โพสต์ VDO เหล่านี้ขึ้น “Youtube” เพราะทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้สามารถทำได้โดยง่ายผ่านระบบ Internet ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการเรียนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 pr-600-400-king-8 dsc01364 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1