การฝึกสมาธิกับหลวงปู่วิริยังค์

Sunday, April 24, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

หลวงปู่วิริยังค์

พระธรรมมงคลญาณ เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับนางมั่น บุญฑีย์กุล (อุบาสิกามั่น ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2520) เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2463 ปีวอก แรม 13 ค่ำ เดือนอ้าย ณ สถานีรถไฟปากเพรียว จังหวัดสระบุรี

เมื่ออายุประมาณ 15 ปี พ.ศ. 2477 ก็ได้บวชเป็นผ้าขาว บรรพชาเมื่อ 22 พฤษภาคม 2477 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยพระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากบรรพชาได้ 10 วัน ก็ตามพระอาจารย์กงมาออกธุดงค์ ตามป่าเขา ลำเนาไพร เพื่อแสวงหาที่วิเวก เมื่อพบที่สงบ ก็จะหยุดอยู่ทำความเพียร แม้บางครั้งอดอาหารกันอยู่หลายวัน บางครั้งเจอสัตว์ร้าย เจออันตราย หรือหนทางอันยาวไกล เช่นในบางวันเดินธุดงค์ข้ามเขาเกือบ 50 กิโลเมตร ก็ไม่ย่อท้อ โดยถือคติที่ว่ารักความเพียร รักธรรมะมากกว่าชีวิต

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2484 ท่านมีอายุ 21 ปี ได้อุปสมบท ณ วัดทรายงาม บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยพระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาทองสุข สุจิตโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลวงพ่อได้เดินธุดงค์ติดตามพระอาจารย์กงมาไปในที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 8 ปี วันหนึ่ง พระอาจารย์กงมาก็พาท่านเดินธุดงค์จากจังหวัดจันทรบุรีไปจังหวัดสกลนคร เพื่อไปพบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หลวงพ่อวิริยังค์ได้รับเลือกให้เป็นอุปัฎฐากอยู่ 4 ปี ได้เดินธุดงค์ร่วมกับพระอาจารย์มั่น เรียนธรรมะ อันลึกซึ้ง ได้จดคำสอนของหลวงปู่มั่นบางตอนไว้ (ปกติท่านห้ามผู้ใดจดเด็ดขาด เมื่ออ่านให้ท่านฟังภายหลังท่าน กลับรับรองว่าใช้ได้) ต่อมาท่านได้เผยแพร่คำสอนนี้แก่สาธารณชน ในหนังสือที่ชื่อว่า “มุตโตทัย

หลวงพ่อวิริยังค์มีผลงานต่างๆมากมาย สร้างวัด เขียนหนังสือ ก่อตั้งสถาบันพลังจิตเพื่อสอนสมาธิให้กับบุคคลทั่วไปและฝึกครูสอนสมาธิ ได้ขยายสถาบันไปทั่วทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ดุ VDO ประวัติหลวงพ่อวิริยังค์จากเว็บไซ้ท์ข้างล่าง

หลวงปู่วิริยัง อริยะสงฆ์สายวิปัสนาศิษย์องค์สุดท้ายผู้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น

การฝึกสมาธิกับหลวงปู่วิริยังค์

ประวัติหลวงพ่อวิริยังค์ 1/3

หลวงปู่วิริยังค์::ปูพื้นฐานสมาธิ

หลวงปู่วิริยังค์ 01สมาธิเบื้องต้นมม, JchaiJane

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร “สมาธิ” HD, ชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่

หลวงปู่วิริยังค์::วิธีฝึกจิต, witsanu tripprasert

หลวงปู่วิริยังค์::วิธีฝึกจิต 2, witsanu tripprasert

หลวงปู่วิริยังค์ 02คุณค่าของสมาธิ, JchaiJane

หลวงปู่วิริยังค์::ประโยชน์สมาธิ, witsanu tripprasert

หลวงปู่วิริยังค์::พิจารณากาย, witsanu tripprasert

หลวงปู่วิริยังค์::การบรรลุผลสมาธิ, witsanu tripprasert

27 สมาธิทำให้จิตมีพลัง ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร, MrTHChannel

หลวงปู่วิริยังค์::จิตเข้าสู่มหาสติ, witsanu tripprasert

หลวงปู่วิริยังค์::ญาณวิปัสสนา, witsanu tripprasert

สมาธิเข้าสู่ภวังค์-วิปัสสนา.wmv, JchaiJane

หลวงปู่วิริยังค์::ภวังค์ปฏิสนธิจิต, witsanu tripprasert

ฌาน วิปัสสนาอันละเอียด พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล, อารมณ์ดี สุขสงบ

หลวงปู่วิริยังค์::สมาธิขั้นสุดยอด, witsanu tripprasert

บทเรียนฝึกการนั่งสมาธิ 36 ตอนกับหลวงพ่อวิริยังค์ วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 พระโขนง กทม  โดย Super Rich 789

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 1 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 2 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 3 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 4 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 5 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 6 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 7 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 8 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 9 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 10 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 11 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 12 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 13 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 14 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 15 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 16 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 17 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 18 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 19 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 20 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 21 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 22 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 23 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 24 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 25 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 26 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 27 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 28 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 29 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 30 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 31 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 32 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 33 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 34 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 35 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 36 สร้างพลังจิตกับหลวงพ่อวิริยังค์ [Samadhi Meditation Techniques]

หมายเหตุ:

ผู้รวบรวม VDO การสอนทำสมาธิต่างๆเชื่อว่า การพัฒนาการศึกษาละศักยภาพบุคคลากรนั้น การทำสมาธิจะช่วยเสริมให้การเรียนรู้และการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคคล ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้นำ VDO การออกกำลังกายและการทำสมาธิมาเสริมเข้ากับการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์

ต้องขอขอบคุณเจ้าของไม่ว่าจะเป็นบทเรียนหรือผู้โพสต์ VDO เหล่านี้ขึ้น “Youtube” เพราะทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้สามารถทำได้โดยง่ายผ่านระบบ Internet ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการเรียนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1