การฝึกสมาธิกับหลวงปู่ชา

Sunday, April 24, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

Health Meditation

หลวงปู่ชา หนึ่งในพระอริยะสงฆ์สายวิปัสสนาที่ปวงชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ

หลวงปู่ชา

หลวงปู่ชามีสมณศักดิ์เป็นพระโพธิญาณเป็นหนึ่งในอริยะสงฆ์สายวิปัสสนาที่เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยและคนต่างชาติที่สนใจในวิชาวิปัสสนา ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อเดือนมีนาคม ๒๔๗๔ เริ่มศึกษาธรรมจากสำนักต่าง ๆ ศึกษาปริยัติธรรม ตั้งแต่ปี 2489 ได้ออกธุดงค์เพื่อค้นหา อาจารย์ที่จะสอนด้านวิปัสสนาธุระ โดยระยะแรกมุ่งตรงมาที่สำนักวัดป่าของหลวงพ่อเภา แต่น่าเสียดายที่หลวงพ่อเภามรณภาพเหลือแต่อาจารย์วันลูกศิษย์ จึงได้แต่ศึกษาระเบียบข้อปฏิบัติที่หลวงพ่อเภาวางไว้ และจากอาจารย์วัน อาจารย์ที่สำคัญอีกองค์หนึ่ง คืออาจารย์ชาวเขมร (ซึ่งธุดงค์จากเขมรมาไทย และมุ่งไปพม่า) เป็นผู้วางหลักแนวทางปฏิบัติโดยใช้หนังสือ บุพพสิกขาวรรณนาวินัยกถา ซึ่งแต่งโดยพระอมรมภิรักขิต (เกิด) ในคณะธรรมยุตินิกาย หลวงพ่อชาจึงได้ใช้หนังสือบุพพสิกขาวรรณนาวินัยกถา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ในวัดหนองป่าพงและสาขามาจนทุกวันนี้

ในระยะแรกของการมาอยู่ป่าพงค่อนข้างลำบาก ชาวบ้าน ญาติโยมผู้ศรัทธาเข้ามาสร้างวัดเป็นกระท่อมเล็ก ๆ ให้ได้อาศัย ไข้ป่าชุกชุม เพราะเป็นป่าทึบ เมื่อเจ็บป่วยยารักษาก็หายาก โยมอุปัฏฐากยังน้อย อาหารการกินฝืดเคือง แต่กระนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยออกปากของญาติโยม แม้จะเลียบเคียงก็ยังไม่ยอมทำ วัดหนองป่าพงได้รับอนุญาตให้สร้างในปี ๒๕๑๓ ปี ๒๕๑๖ หลวงพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงและได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “ พระโพธิญาณเถร ” ปี ๒๕๑๙ สิ้นเงิน ๕ ล้านบาท ปี ๒๕๒๐ ได้เดินทางไปประกาศสัจธรรมในภาคพื้นยุโรปเป็นครั้งแรกปี ๒๕๒๒ ได้เดินทางไปอังกฤษ อเมริกา คานาดา เพื่อประกาศสัจธรรม เป็นครั้งที่ ๒

หลวงพ่อชาถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๖

ฝึกสมาธิกับหลวงปู่ชา

Movie หลวงพ่อชา สอนทำสมาธิ, Ampol Jane

การฝึกสมาธิ หลวงพ่อชา, ชุมพร บำเพ็ญ

หลวงปู่ชา::สมาธิภาวนา1, witsanu tripprasert

หลวงปู่ชา::สมาธิภาวนา2, witsanu tripprasert

ปล่อยวาง ว่างสบาย ; หลวงปู่ชา สุภัทโท, MrTHChannel

การปล่อยวาง, hiphoplanla

วิธีฝึกจิตให้เกิดปัญญา หลวงพ่อชา สุภัทโท, DrSeripiput Srimuang

วิธีฝึกดูจิตให้มีกำลัง โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง, Double Colour 2 : LIFESTYLE

สมาธิจิต – หลวงพ่อชา สุภัทโท, เสรี ลพยิ้ม

หลวงปู่ชา083 การทำสมาธิ, JchaiJane

เล่าเรื่องหลวงพ่อชา, hiphoplanla

สมาธิ จิต ; หลวงปู่ชา สุภัทโท, MrTHChannel

หลวงปู่ชา055 ฝึกดูจิต, JchaiJane

หลวงปู่ชา048 สมาธิจิต, JchaiJane

หลวงปู่ชา085 ปล่อยวาง ว่างสบาย, JchaiJane

หลวงพ่อจรัญ – เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ, thammaidea

หมายเหตุ:

ผู้รวบรวม VDO การสอนทำสมาธิต่างๆเชื่อว่า การพัฒนาการศึกษาละศักยภาพบุคคลากรนั้น การทำสมาธิจะช่วยเสริมให้การเรียนรู้และการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคคล ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้นำ VDO การออกกำลังกายและการทำสมาธิมาเสริมเข้ากับการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์

ต้องขอขอบคุณเจ้าของไม่ว่าจะเป็นบทเรียนหรือผู้โพสต์ VDO เหล่านี้ขึ้น “Youtube” เพราะทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้สามารถทำได้โดยง่ายผ่านระบบ Internet ซึ่งเป็นช่องทางให้เกิดการเรียนได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวัย

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01364 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1