เรียนคณิตศาสตร์โดยสถาบัน Khan

Tuesday, April 19, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

Math by Khan Academy

Learnig Math by Khan Academy

เรียนคณิตศาสตร์กับสถาบันข่าน

สถาบัน “Khan” เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอนสำหรับทุกผู้ทุกวัยโดยไม่จำกัดอายุผู้เรียน การสอนจะมีทั้งการทำแบบฝึกหัด การสอนโดยใช้วิดีโอ หรือใช้การเขียนบนกระดาน สำหรับกลุ่มคณิตศาสตร์เรามีบทเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับแคลคิวลัส (Calculus) นอกจากนั้นสถาบัน “Khan” ยังมีโครงการความรู้มือกับองค์กรสำคัญๆหลากหลาย เช่น องค์กร NASA, California Academy of Science และ MIT เป็นต้น จึงนับได้ว่าสถาบัน “Khan” เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากที่สุดแห่งหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ตั้งใจศึกษาผ่านระบบออนไลน์อย่างยิ่ง

ผู้รวบรวมหวังไว้ว่าการเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะคณิตศาสตร์เบื้องต้นนั้นคำศัพท์ต่างๆไม่ยากนัก ถ้าผู้เรียนสนใจก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไปพร้อมกันด้วย สำหรับคำที่ผู้รวบรวมคิดว่ายากก็จะโยงเข้ากับพจนานุกรมภาษาอังกฤษ “Cambridge Dictionary” ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องพร้อมเรียนรู้คำแปลด้วย จึงอยากให้อดทนเพื่อการเรียนรู้ครับ

Khan Academy, a personalized learning resource for all ages, offers practice exercises, instructional videos, and a personalized learning dashboard that empower learners to study at their own pace in and outside of the classroom. We tackle math, science, computer programming, history, art history, economics, and more. Our math missions guide learners from kindergarten to calculus using state-of-the-art, adaptive technology that identifies strengths and learning gaps. We’ve also partnered with institutions like NASA, The Museum of Modern Art, The California Academy of Sciences, and MIT to offer specialized content

Addition and Subtraction

Basic Addition

Adding 2 digit numbers

Adding 3 digit numbers

Basic Subtraction

Basic Subtraction 2

Subtracting 2 digit number without regrouping 1

Subtracting 2 digit numbers with regrouping (borrowing)

Subtracting 3 digit numbers with (regrouping) 1

Subtracting 3 digit numbers with (regrouping) 2

Subtracting 3 digit numbers with (regrouping twice)

Subtracting 3 digit numbers with (regrouping from 0)

Multiplication and division | Arithmetic | Khan Academy

Multiplication

Basic Multiplication

Multiplication 2: The multiplication tables | Arithmetic | Khan Academy

Multiplication 3: 10,11,12 times tables | Multiplication and division | Arithmetic | Khan Academy

How to Easily Memorize the Multiplication Table I The Great Courses

Division

Division 1 | Multiplication and division | Arithmetic | Khan Academy

Level 4 division | Multiplication and division | Arithmetic | Khan Academy

Introduction to long division | Multiplication and division | Arithmetic | Khan Academy

Dividing numbers: long division with remainders | Arithmetic | Khan Academy

Converting fractions to decimals | Decimals | Pre-Algebra | Khan Academy

Percent and decimals

Some other supporting lessons from Youtube

Math Antics – Convert any Fraction to a Decimal

How to do percentages with ease by John Morrison

How to do percentages with ease part 2 John Morrison

Subtraction Secrets John Morrison

หมายเหตุ:

Cambridge Dictionary Online

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-7 dsc01365

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1