เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

Saturday, April 30, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

Rachels” English

เรียนอังกฤษกับอาจารย์ Rachels

เรียนพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์ Rachels

บทเรียนภาษาอังกฤษต่อไปนี้ ผู้จัดเพียงแต่ดึงจาก  VDO ของอาจารย์ผู้สอนที่ได้ Post บทเรียนของท่านบน “Youtube” มารวมๆกันไว้ในเว็บก็เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษสามารถค้นหาได้ง่าย และส่วนตัวผู้รวบรวมเองเชื่อว่าท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพท่านหนึ่ง

อยากเรียนทุกๆท่านว่าภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษากลางที่มีผู้คนทั่วโลกใช้มากที่สุด ถ้าเราสามารถพูด อ่านและฟังภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนในโลกนี้จำนวนมากได้ สามารถเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆที่ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งตนเองและประเทศชาติ

How to Introduce Yourself — American English Pronunciation

Lots of Idioms! American English Pronunciation

How to Link the TH Sound: American English Pronunciation

How to Answer the Phone: American English Pronunciation, 1 of 2

How to Introduce Yourself — American English Pronunciation

English Pronunciation Study: What did you do Today?

How to Pronounce the Months of the Year: American English

How to Pronounce ORDINAL NUMBERS — American English

How to Pronounce Contractions: American English Pronunciation

How to Pronounce -ed verb endings: American English Pronunciation

How to Say BEACH vs. BITCH and SHEET vs. SHIT — American English

Shoulda, Woulda, Coulda – American English Pronunciation!

American English in Real Life Study – Gonna, alright, sort of, check out

English Conversation & Idioms — Study American Pronunciation

Question about Speaking Slowly vs. Quickly — American English Pronunciation

Wedding Photos! American Culture — American Wedding

Rachel’s English at the Farmer’s Market! – American Pronunciation

American English Imitation Exercise: Thanksgiving!

On the Farm – T pronunciations, kinda, and reductions!

English Conversation – Learn American English with ALLIGATORS!

Real Life English Conversation: Colorado Mountains — American English

How to Say WATER — American English Pronunciation

American vs. British English – Vowel Sounds – Pronunciation differences

Flap T: Really a D Sound? American English Pronunciation

English Pronunciation: T after R like in PARTY – American English

How to Interview for a Job in American English, part 2/5

How to Interview for a Job in American English, part 3/5

จากประสบการณ์ในระยะเวลาหลายสิบปี ทำให้เชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นเรียนกับเจ้าของภาษาหรือเรียนกับอาจารย์ที่ออกเสียงเหมือนหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา จะช่วยให้เวลาสื่อสารนั้นเป็นที่เข้าใจง่ายและเร็ว ดังนั้นจึงอยากให้ผู้เรียนเรียนพร้อมกับฝึกพูดเลียนสำเนียงเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้การออกเสียงของคำจำนวนมากถูกต้อง เพราะภาษาอังกฤษหลายๆคำแม้จะใช้พยัญชนะและสระตัวเดียวกัน ก็อาจออกเสียงไม่เหมือนกัน

ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับเพื่ออนาคตของเราเอง

หมายเหตุ:

ถ้าหากผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจหรืออาจสงสัยกับการออกเสียง ผู้รวบรวมได้เชื่อมโยงเข้ากับ Cambridge Dictionary ไว้ให้แล้วด้วย สามารถคลิ๊กเข้าไปได้ทันที

Cambridge Dictionary Online

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-13 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1