เรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษกับ Adam

Wednesday, April 6, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

Learning pronunciation and vocabularies

เรียนออกเสียงและคำศัพท์ต่างๆ

เรียนการออกเสียงและคำศัพท์

เมื่อเรียนภาษาต่างประเทศ การออกเสียงให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าออกเสียงไม่ถูกต้องผู้เป็นเจ้าของภาษาหรือผู้ที่เราติดต่อด้วยอาจไม่เข้าใจหรืออาจเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง ทำให้ผลการสื่อสารแปรเปลี่ยนไปได้ บทเรียนต่อไปนี้จึงสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จจากการเรียนภาษา อยากให้ทุกๆคนสนใจฝึกฝนในการออกเสียงให้มากที่สุดเพื่ออนาคตของแต่ละท่านและเพื่อความก้าวหน้าของชาต

เรียนรู้การออกเสียงพร้อมคำศัพท์

Ch กับ Sh ออกเสียงต่างกันอย่างไรเสียง

เสียง Th ท้ายคำออกเสียงอย่างไร

I’ll I’ve I’d ฯลฯ ออกเสียงอย่างไร

A-Z ออกเสียงยังไงถึงจะชัด

R กับ L ออกเสียงต่างกันอย่างไร

Sword, Comb, Debt, Bomb, Yacht, Sign, Design, Hour ออกเสียงอย่างไร

help hell hail fail fell tail tell ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไร

ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ (แบบเน้นๆ) กับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน

เรียนรู้และออกเสียงคำศัพท์

Learning vocabulary and pronunciation

100 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

500 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ!!! โดย Christ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดหมู่ พืช ผัก ผลไม้ 100 กว่าชนิด-ภาพประกอบพร้อมเสียงอ่าน

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ ชุด1

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลไม้ ชุด2

ศัพท์อังกฤษ ยานพาหนะ

ศัพท์ภาษาอังกฤษ แมลง insect

ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ ชุด1

ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ ชุด2

ส่วนต่างๆของร่างกาย

ศัพท์อังกฤษ สี color Big PaSa

คำศัพท์ เดือน ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ:

ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาทุกๆท่านที่กรุณาสร้างบทเรียนแล้ว Post ขึ้น “Youtube” ทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและศึกษาภาษาเพื่อประโยชนต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ

ดูบทเรียนอื่นๆ

เรียนพูดอังกฤษกับ Adam: Learn Speaking English with Adam

เรียนพูดอังกฤษ VDO with subtitles: Learn English Speaking from VDO with Subtitles

เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น: Learn English Speaking for Beginners

เรียนอังกฤษด้วยเพลงสำหรับเด็ก Learning English with Songs for Kids

การออกเสียงภาษาอังกฤษกับ Adam: Learn English Pronunciation with Adam

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับ Trung Mai: Learn English Conversation with Trung Mai Trung Mai

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01364 pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1