English conversation Trung Mai

Sunday, April 3, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

Let’ sTalk vs English Conversation

By Trung Mai

English conversation by Trung Mai directly linked from Youtube

ในยุคที่ประเทศต่างๆรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกัน มีกฎ กติกาให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ากัน มีเสรีในการนำเข้าส่งออกสินค้า การส่งออกนำเข้าแรงงาน ตลอดจนการลงทุนต่างๆ ซึ่งกฎ กติกาจากการรวมกลุ่มนี้จะทำให้ตลาดการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นหลายเท่า ทำให้อาจเป็นโอกาสหรืออาจทำให้เสียโอกาสได้ถ้าหากเราไม่มีการเตรียมตัวที่ดี

เนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศทำให้เกิดความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมและภาษา การสื่อสารกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากภาษาท้องถิ่นที่เป็นของแต่ละประเทศแล้ว ภาษาที่เป็นกลางนอกจากจะช่วยสื่อสารระหว่างประเทศในกลุ่มเดียวกันแล้ว ยังสามารถสื่อสารผ่านระบบมัลติมีเดียที่เกิดขึ้นมากมายในยุคนี้ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตได้

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มากที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโนโลยีส่วนใหญ่จะตีพิมพ์หรือได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงเห็นว่าถ้าหากจะช่วยให้เราไม่เสียโอกาสในการแข่งขันกับประชาชนในประเทศต่างๆในกลุ่ม AEC แล้ว ยังทำให้เราเปิดโลกกว้างรับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆจากชาวโลกได้อีกด้วย เราต้องให้คนไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยเรียนรู้และเข้าใจการสื่อสารกับชาวโลกด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาสำคัญอืนๆของโลก

ผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย จึงได้รวบรวมบทเรียนภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่บทเรียนที่จะให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ดีขึ้นเร็วขึ้น เช่น เรียนด้วยภาษาเพลง เรียนแบบพูด เรียนวลีที่มีการใช้บ่อย เรียนวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นผู้ฟังอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ สำหรับบทเรียนบนเว็บหน้านี้ผู้จัดได้คัดสรรมาจากบทเรียนที่มีผู้สอนแล้วนำขึ้นบน “Youtube” และรวบรวมขึ้นเพื่อง่ายต่อการเรียน ผู้จัดสรรได้เชื่อมต่อกับเว็บไซ้ท์ของ “youtube” ที่ผู้สอน Mr.Trung Mai ได้โพสต์ขึ้นให้คนทั่วไปได้เรียนรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้จัดเองต้องขอเรียนว่า เราไม่สามารถทราบได้ว่าผู้สอนจะถอนสิ่งที่โพสต์ขึ้นบน “Youtube” ออกเมื่อไร แต่ผู้จัดจะพยายามนำความรู้จากผู้สอนท่านอื่นๆมาให้คนทยเราได้เปิดหาได้ง่ายขึ้น

Let’s talk DVD 01 (0.45.38)

Let’s talk DVD 02 (0.32.13)

Let’s talk DVD 03 (0.55.39)

Let’s talk DVD 04 (0.33.44)

Let’s talk DVD 05 (0.37.13)

Let’s talk DVD 06 (0.32.40)

Let’s talk DVD 07 (0.42.08)

English Conversation 01 (0.43.25)

English Conversation 18 (0.55.11)

English Conversation 19 (0.52.30)

English Conversation 20 (1.03.18)

English Conversation 21 (0.21.16)

English Conversation 22 (0.42.22)

English Conversation 23 (0.57.00)

English Conversation 24 (1.01.24)

English Conversation 25 (1.08.09)

English Conversation 26 (0.53.48)

English Conversation 27 (1.22.45)

English Conversation 35 (0.21.39)

English conversation 40 (0.26.36)

ผู้จัดทำเชื่อว่าถ้าหากคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างกว้างขวาง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้สามารถสื่อสารได้กับประชาชนชาติอื่นๆ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับตนเองแล้วยังจะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขันของปรเทศในภาพรวมดีขึ้น ขอส่งกำลังใจมาให้กับพวกเราชาวไทยทุกๆคนนะครับ

ย้อนดูบทเรียนอื่นๆ

Learning English with Songs for Kids

เรียนพูดอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนพูดอังกฤษ VDO with subtitles

พูดอังกฤษกับ Adam

เรียนภาษาอังกฤษฟรีจาก Youtube

หมายเหตุ

ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาทุกๆท่านที่กรุณาสร้างบทเรียนแล้ว Post ขึ้น “Youtube” ทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและศึกษาภาษาเพื่อประโยชนต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 dsc01365 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1