เรียนภาษาอังกฤษฟรีจาก Youtube

Saturday, April 2, 2016
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

เรียนภาษาอังกฤษฟรีจาก Youtube

Having fun by learning English today from "Youtube"

โลกปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เพราะใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ สามารถเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างและความหลากหลายทางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การคิด นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ

ภาษาสำคัญๆที่เป็นพื้นฐานในการติดต่อระหว่างกัน เช่น ภาษาอังกฤษ จีน สเปญ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ถ้าจะให้คาดการณ์ว่าภาษาใดสำคัญกว่ากันนั้นคงต้องมองถึงความสำคัญเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญค่อนข้างสูงเพราะสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษมีฐานเศรษฐกิจใหญ่ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้การศึกษาทั้งด้านการบริการและอุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ที่สำคัญของโลก ภาษาจีน ญี่ปุ่น เยอรมัน มีความสำคัญในระดับลองลงมา นอกจากภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในโลกที่กล่าวข้างต้นแล้ว ภาษาเพื่อนบ้านที่ใช้ตามพรหมแดนระหว่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว เมียนม่า มาเลเซีย เวียตนาม ก็มีความสำคัญที่จะปฏิเสธไม่ได้เช่นกันเพราะกลุ่มประเทศในภาคพื้นเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกกันสั้นๆว่ากลุ่มอาเซียน ปัจจุบันได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษทั่วๆไปว่า “AEC  or ASEAN Economic Community”  ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนภาษาจึงขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะทำให้ประชากรในพื้นที่ต่างๆสามารถติดต่อเชื่อมโยงกันได้มากน้อยเพียงใด

อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษดูเหมือนจะเป็นภาษาที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด  เราจึงได้เลือกภาษาอังกฤษมาให้พิจารณาศึกษาในเบื้องต้นบนเว็บไซ้ท์ “www.creativevill.com” โดยผู้เขียนได้คัดเลือกมาจากบทเรียนฟรีที่มีการสอนใน “Youtube” มาให้เรียนกัน สำหรับท่านที่สนใจอาจเข้าไปใน website youtube เลือกบทเรียนได้ตามใจชอบเลยครับมีอยู่มากมายให้เลือกครับ

สำหรับแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษนั้น ในฐานะผู้ดูแลและจัดทำเว็บนี้ ได้จัดกลุ่มแนวทางการเรียนออกเป็นกลุ่มๆเพื่อให้ผู้สนใจได้เลือกเรียนตามใจชอบ เช่นถ้าอยากเรียนพูด ผู้จัดก็คัดสรรบทเรียนที่เกี่ยวกับการพูดที่มีการสอนฟรีจาก “youtube” โดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตประจำวัน ในช่วงต้นนี้ผู้จัดได้แยกกลุ่มบทเรียนไว้ดังต่อไปนี้

การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

คำต่อไปนี้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร กับ Adam vs Sueching

เรียนอังกฤษด้วยเพลงสำหรับเด็กเล็ก

English conversation

คำต่อไปนี้ใช้ต่างกันอย่างไร

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่น่ารู้

ภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

บทสนทนาเป็นภาษาอังกฤษจาก VDO with subtitles

ผู้จัดทำจะพยายามเพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเพื่อให้คนไทยเราสามารถใช้ภาษาได้ดีในระดับหนึ่งโดยเร็วที่สุด สำหรับท่านที่สนใจและสามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้เปิดไปดูที่ “Youtube” ได้เลยครับ มีความรู้ให้เลือกเรียนได้มากมายครับ

ผู้จัดทำเชื่อว่าถ้าหากคนไทยเราเรียนภาษาอังกฤษกันอย่างกว้างขวาง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้สามารถสื่อสารได้กับประชาชนชาติอื่นๆ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับตนเองแล้วยังจะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขันของปรเทศในภาพรวมดีขึ้น ขอส่งกำลังใจมาให้กับพวกเราชาวไทยทุกๆคนนะครับ

หมายเหตุ

ผู้จัดทำต้องขอขอบคุณอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาทุกๆท่านที่กรุณาสร้างบทเรียนแล้ว Post ขึ้น “Youtube” ทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและศึกษาภาษาเพื่อประโยชนต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-11 dsc01363 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1