การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

Monday, September 8, 2014
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557

ภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืน

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 2557 ก่อนหักคืนมีมูลค่าเท่ากับ 57,492 ล้านบาทยังสูงกว่ายอกเก็บเดือนเดียวกันปี 2556 ซึ่งเก็บได้เท่ากับ 56,384 ล้านบาทหรือสูงขึ้นเท่ากับ 1.97% เมื่อรวมยอดเก็บตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายน 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 354,517 ล้านบาทสูงกว่ายอกรวมในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ซึ่งเก็บได้เท่ากับ 348,087 ล้านบาทหรือยังเก็บได้เพิ่มขึ้น 1.85% เมื่อพิจารณาผลการเก็บจากยอดสะสมจะเห็นว่าแนวโน้มกำลังถีบตัวสูงขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืน

ภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนของเดือนมิถุนายน 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 36,741 ล้านบาทสูงขึ้นกว่าปี 2556 ซึ่งเก็บได้ 36,384 ล้านบาทเล็กน้อยประมาณ 0.34% แต้เมื่อรวมยอดเก็บ 2 ไตรมาสแล้วจะมียอดเก็บของปี 2557 เท่ากับ 235,017 ล้านบาทสูงกว่าปี 2556 ซึ่งเก็บได้ 230787 ล้านบาทหรือสูงขึ้น 1.83%เมื่อพิจารณาจากกราฟแล้วจะเห็นว่าทิศทางการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลักหักคืนยังมีลักษณะแกว่งเล็กน้อย

ค่าคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉลี่ย 3 เดือนหลังหักคืน

เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าการเก็บภาษีจึงพิจารณาจากมูลค่าเฉลี่ยแบบ 3 เดือน จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยแบบ 3 เดือนของเดือนมิถุนายน 2557 ยังมีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนมิถุนายน 2556 อีกประมาณ 1.34% และเมื่อรวมมูลค่าของครึ่งปีแรกแล้วการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของครึ่งปีแรก 2557 ยังสูงกว่าช่วงเวลาครึ่งปีแรกของปี 2556 อยู่ประมาณ 2.27% และเมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟ้อร่วมด้วยแล้ว ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ในครึ่งปีแรก 2557 ยังสูงกว่าที่เก็บได้ในครึ่งปีแรก 2556 อยู่ประมาณ 2.73%

สรุป

จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 แม้ว่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่ในภาพรวมแล้วก็ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแม้ไม่มากนัก แสดงว่ากำลังซื้อภาคประชาชนจะแผ่วลงแต่ก็ยังไม่ถึงกลับถดถอยและที่เห็นอีกภาพหนึ่งก็คืออัตราเงินเฟ้อในปี 2557 มีอัตราเพิ่มที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ตามภาพรวมการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีแรก 2557 ไม่ดีนักเมื่อมูลค่าการเก็บได้ต่ำกว่ายอดเก็บของครึ่งปี 2556 ประมาณ -5.37% แยกออกเป็นภาษีสรรพากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -4.16% ภาษีกรรมสรรพสามิตเก็บได้ต่ำกว่า -11.55% และภาษีศุลกากรเก็บได้ต่ำกว่าปีก่อนประมาณ -1.3%

จากผลการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังในครึ่งปีที่ผ่านมาพอสรุปได้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีอัตราการเจริญเติบโตที่ไม่ดีนักแม้ในครึ่งปีหลังมีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะกระเตื้องขึ้นแต่ผลของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนไม่ดีอย่างที่คาดเท่าไรนักเพราะขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่พอจะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ยิ่งมีภาวะเงินขาดการหมุนเวียนในระดับรากหญ้าทั้งปัญหาราคาพืชผลทางเกษตรและรายได้ที่จะเกิดจากการท่องเที่ยวด้วยแล้ว โอกาสที่จะเห็นแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นคงไม่แจ่มใสนัก

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1