ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

Saturday, May 31, 2014
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2557

แม้แทบจะไม่สามารถบริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลการเก็บภาษีภาครัฐและยอดขายจากบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้บ่งบอกถึงความย่ำแย่ของสถานการณ์ยกเว้นกลุ่มชนระดับล่างและกลาง-ล่าง (ขออภัยที่ใช้ภาพนี้ )

ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บก่อนหักคืน

ผลการเก็บภาษีก่อนหักคืนเดือนมีนาคม 2557 เก็บได้ 57,243 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปี 2556 ซึ่งเก็บได้ 57,190 ล้านบาทหรือเก็บเพิ่มขึ้น 0.09% แต่เมื่อรวมยอดการเก็บในไตรมาสแรกปี 2557 เก็บได้รวม 178,205 ล้านบาทสูงขึ้นกว่ายอดเก็บปี 2556 ซึ่งเก็บได้ 175,888 ล้านบาท หรือเก็บได้เพิ่มขึ้น 1.32% อย่างไรก็ตามยอดเก็บสะสมมีแนวโน้มลดลงจากเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมตามลำดับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บหลังหักคืน

ในเดือนมีนาคม 2557 เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนได้ 35,143 ล้านบาทลดลงกว่าการเก็บของเดือนเดียวกันปี 2556ซึ่งเก็บได้ 37,190 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ -5.50% แต่เมื่อรวมยอดเก็บของไตรมาสแรกซึ่งเก็บได้ 120,105 ล้านบาทแล้วยังสูงกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเก็บได้ 117,888 ล้านบาทหรือเก็บได้สูงขึ้น 1.88% อย่างไรก็ตามผลการเก็บสะสมมีแนวโน้มในทิศทางเดียวกับก่อนการหักคืนคือลดลงตามลำดับจากเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม

ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวนค่าเฉลี่ย 3 เดือนหลังหักคืน

สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการคำนวนเฉลี่ย 3 เดือนสำหรับเดือนมีนาคมนั้นเท่ากับ 40,035 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปี 2556 ซึ่งคำนวนได้ 39,262 ล้านบาทหรือสูงขึ้น 1.97% ส่วนค่าคำนวนสะสมของไตรมาสแรกนั้นได้สูงกว่าปีก่อน 4.26%

ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวนค่าเฉลี่ย 3 เดือนหลังพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ

ส่วนค่าสะสมเมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟ้อจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 5.36%

การวิเคราะห์

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 – เมษายน 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองของไทย มีการชุมนุมของประชาชนโดยกลุ่มนายสุเทพ เทือกสุบรรณและกลุ่มประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนายกฯยิ่งลักษณ์ลาออก มีการปิดยึดสถานที่ราชการ ปิดการจราจรหลายแห่ง ถ้าเราติดตามสอบถามบรรดานักธุรกิจทั้งหลายจะได้รับคำตอบค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่าธุระกิจกำลังประสบปัญหา กำลังซื้อถดถอย

แต่จากการพิจารณาถึงการเก็บภาษีของกระทรวงการคลังและเมื่อแยกกลุ่มภาษีออกเป็นกลุ่มหลักๆแล้วจะเห็นว่าอาจมีผลที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกันมากนัก เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเป็นภาษีที่บอกถึงแนวโน้มการบริโภคของประชาชนมีอัตราการเก็บเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรก (มกราคมถึงมีนาคม) ประมาณ 1.88% ตามตารางข้างต้น

แต่เมื่อสรุปเป็นยอดเก็บของกรมสรรพากรซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆคือ ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุระกิจเฉพาะแล้วจะพบว่าทั้งกลุ่มภาษีมียอดเก็บรวมกันลดลงประมาณ -1.85% ทั้งนี้เพราะส่วนหนึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการลดภาษีบุคคลธรรมดา

เพื่อตรวจสอบถึงกรณีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบไตรมาสแรกของปี 2557 จึงได้ตรวจสอบกับรายงานยอดขายของบริษัทต่างๆในตลาดหลักทรัพย์ พบว่ายอดขายของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 600 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 5.91% ยกวันกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมียอดขายลดลงประมาณ -3.14% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งยังดีอยู่ ไม่ถึงกับมีปัญหามากมายอย่างที่บ่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงผลกำไรของบริษัทในช่วงไตรมาสแรกพบว่าลดลงประมาณ -10% แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆต้องใช้งบประมาณในการทำตลาดมากขึ้นเพื่อให้ยอดขายสามารถทรงตัวอยู่ได้ เป็นการชี้ให้เห็นว่าถ้าหากมีมาตรการกระตลาดที่ดีพอแล้วก็จะมีคนมีมีอำนาจซื้ออกมาใช้จ่าย

สรุป

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า อำนาจซื้อในภาพรวมอาจไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะกับผู้บริโภคระดับกลางและล่าง แต่ในระดับกลางและบนอาจเกิดจากผลเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองทำให้ต้องระมัดระวังการใช้จ่าย อย่างไรก็ตามถ้าหากองค์กรมีมาตรการการกระตุ้นตลาดที่ดี ก็สามารถดึงดูดกำลังซื้อจากชนชั้นกลางที่มีเงินออมอยู่

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ภาครัฐจะต้องดำเนินการคือลดความขัดแย้งทางการเมืองลงโดยเร็ว ดึงดูดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เร่งรัดการจัดทำงบประมาณเพื่อให้สามารถเกิดการลงทุนภาครัฐได้และที่สำคัญที่สุดจะทำอย่างไรให้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นไปตามวิถีทางและกระบวนการยุติธรรมต้องดำเนินการตามหลักกฎหมายเพื่อให้ทุกคนต้องเกรงกลัวต่อกฎหมาย ไม่ใช่ใช้กฎหมายกับฝ่ายหนึ่งอย่างไม่ยุติธรรม ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ได้ ทำให้เห็นความอยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-9 dsc01364 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1