รถไฟความเร็วสูงของจีน

Tuesday, November 12, 2013
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

รถไฟความเร็วสูง

เยี่ยมชมนิทรรศการรถไฟความเร็วสูงของจีน จัดแสดงที่ศูนย์ประชมสิริกิติ์ ถ่ายรูปคู่กับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยอธิบายครับ

ไปดูนิทรรศการรถไฟความเร็วสูง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556 ได้มีโอกาสดูงานนิทรรศการเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนที่ศูนย์สิริกิติ์ เห็นแล้วมีทั้งความรู้สึกดีใจตื่นเต้นระคนกับความเศร้าใจ ที่ดีใจและตื่นเต้นเพราะเมื่อเห็นวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างเอาจริงเอาจังแล้วรู้สึกทึ่งในความสามารถของจีน จากเอกสารที่แจกในงาน การรถไฟของจีนเริ่มต้นประมาณปี 2540 จนถึงวันนี้จีนมีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง มีการก่อสร้างเส้นทางเสร็จแล้วจนถึงปัจจุบันเป็นความยาวรวมประมาณ 9,700 กม เป็นจำนวนความยาวที่สุดในโลก มีสายทางที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 5 สายทางรวมเป็นระยะทางประมาณ 5,300 กม ซึ่งมากกว่าประเทศใดๆที่มีรถไฟความเร็วสูงที่เปิดดำเนินการมาก่อนหน้า

แผนที่แสดงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของจีน

ที่รู้สึกเศร้าใจเพราะเมื่อเทียบกับวิธีการบริหารจัดการของผู้นำไทยที่ผ่านมาแล้วต่างกันอย่างเทียบไม่ได้ สนามบินสุวรรณภูมิมีการเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2503 มาสำเร็จลงได้เมื่อปี 2547 ใช้เวลาถึง 44 ปี รถไฟฟ้าใต้ดินใช้เวลากว่า 20 ปี สามารถสร้างได้เสร็จเพียง 20 กว่าๆ กม เท่านั้น จะเห็นได้เลยนะครับว่า Speed ต่างกันไม่ต่ำกว่า 50 เท่า ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมประเทศไทยเราจึงตัดสินใจอะไรยากจริงๆ

ใครที่ได้อ่าน “One Man’s View of The World” ที่ Lee Kuan Yew อดีตนายกรัฐมนตรีผู้พลิกสิงคโปร์จากเกาะเล็กๆให้เป็นจุดสนใจของโลก จนกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ได้พูดถึง Deng Xiaoping ผู้เริ่มเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของจีน โดย Lee Kuan Yew เชื่อว่าเมื่อครั้งการเยี่ยมเมืองหลวงของ 3 ประเทศในอาเซี่ยนคือ กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ และสิงคโปร์ ของ Deng Xiaoping เมื่อปี 1978 (พ.ศ.2521)ได้เห็นความก้าวหน้าของเมืองหลวง 3 ประเทศนี้คงแปลกใจ และนั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจีน ตั้งแต่กรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น กวางโจว และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลก และคาดว่าอีกประมาณ 20 ปี จีนจะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีทางทหาร

เปรียบเทียบระยะทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของประเทศต่างๆ

รถไฟความเร็วสูงในจีน

รถไฟความเร็วสูงหมายถึงรถไฟที่วิ่งได้เร็วกว่า 250 กม ต่อ ชม.

เนื่องจากจีนมีแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาล มีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันค้อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นบริเวณเขตร้อน ความชื่นสูง บริเวณที่มีแผ่นดินลื่นไหลและถล่มอยู่เสมอ หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำมาก ทำให้จีนต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่จีนเริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเป็นต้นมา

พัฒนาอย่างรวดเร็วจากปีเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2540 จนถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2556  รวมระยะเวลา 16 ปี จีนก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเสร็จแล้วทั้งสิ้น 9,700 กม. และมีเส้นทางที่เปิดใช้แล้ว 5 สายเส้นทางซึ่งรวมระยะทางประมาณ 5,300 กม. ดังต่อไปนี้

เส้นทางสายวงแหวนตะวันออกของไหหลำ (ไห้โย่ว-ซานย่า) รวมระยะทางเท่ากับ 308 กม. เป็นเส้นทางที่สร้างในเขตที่มีความร้อนและความชื้นสูง เปิดบริการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553

เส้นทางสายปักกิ่ง-ซีอาน รวมระยะทางทั้งสิ้น 523 กม. เป็นรถไฟสายแรกที่มีการก่อสร้างในเขตที่มีดินเลื่อนไหลและถล่ม เปิดบริการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เส้นทางสายปักกิ่ง-กวางโจว มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 2,298 กม. เป็นรถไฟความเร็วสูงสายที่ยาวที่สุดในโลก เปิดบริการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ระยะทางยาวประมาณ 1,300 กม.

เส้นทางสายปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ มีระยะทางรวม 1,318 กม. เป็นรถไฟที่สร้างสำเร็จภายในครั้งเดียวที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก เปิดบริการเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เส้นทางสายฮาร์บิน-ต้าเหลียน มีระยะทางยาว 921 กม. เป็นรถไฟที่สร้างในเขตที่อุณภูมิต่ำมากซึ่งเป็นเขตเหนือจากเส้นละติจูด 42 องศาขึ้นไป เปิดบริการเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2555

จากความสำเร็จในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ทำให้จีนมีระยะทางรถไฟความเร็วสูงมากว่าประเทศอื่นๆที่มีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงมาก่อนหน้า ไม่ว่จะเป็น ญี่ปุ้น สเปญ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และเกาหลี

เทคโนโลยีความเร็วสูงของจีน

เนื่องจากจีนเป็นประเทศใหญ่ทั้งขนาดของพื้นที่และประชากร และจีนเองก็ตระหนักดีถึงความสำคัญของระบบขนส่ง จีนจึงวางแผนสร้างทางรถไฟวิ่งจากตะวันออกไปตะวันตก วิ่งจากเหนือลงใต้ ในขณะเดียวกันก็วางแผนก่อสร้างให้มีลักษณะเป็นโครงข่ายทุกมณฑล ถ้าคิดเป็นระยะทางแล้วน่าเชื่อว่าจะมีความยาวหลายหมื่นกิโลเมตร จีนจึงจำเป็นต้องศึกษาเทคโนโลยีของรถไฟความเร็วสูง ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างทาง เทคโนโลยีด้านรถไฟ เทคโนโลยีการควบคุมการเดินรถและความปลอดภัย ตลอดจนเทคโนโลยีการซ่อมบำรุง รวมถึงการพิจารณาถึงความปลอดภัยอันเนื่องจากเส้นทางที่อยู่ในสภาพภูมิประเทศรวมทั้งภูมิอากาศที่แตกต่างกัน

เทคโนโลยีการก่อสร้างรางและเส้นทาง

นิทรรศการณ์รถไฟความเร็วสูงของจีนแสดงให้เห็นวิธีการก่อสร้างรางบนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 3 แบบ แบบที่ 1 คือการสร้างรางแบบยกระดับทำนองเดียวกับรถไฟฟ้า BTS ของบ้านเราคือสร้างเสาสูงสำหรับวางราง วิธีการนี้ราคาค่อนข้างแพง แบบที่ 2 คือการก่อสร้างรางบนพื้นที่แข็ง มีการอัดปูนตรงกลางระหว่างรางคู่ วิธีนี้ถ้าหากมีปัญหาเรื่องการทรุดตัวของพื้นดินจะซ่อมแซมยาก แบบที่ 3 คือการก่อสร้างรางบนพื้นที่ดินอ่อน มีโอกาสทรุดตัวได้ง่ายวิธีนี้การก่อสร้างจะใช้หิน กรวดอัดระหว่างกลางของรางคู่ขนาน หากมีปัญหาเรื่องการทรุดตัว จะทำการซ่อมได้ง่าย อย่างไรก็ตามการป้องกันการทรุดตัวเบื้องต้นก็คงใช้ระบบวางฐานราก เช่นเดียวกับการปลูกบ้านทั่วๆไปก่อน นอกจากนั้นเนื่องจากภูมิประเทศของจีนมีเทือกเขาเรียงรายกันมากมาย ทำให้การตัดผ่านเส้นทางจ้องใช่วิธีการขุดเป็นอุโมงรอดเขา ซึ่งวิธีนี้ เชื่อได้เลยว่าจีนมีเทคโนโลยีที่ดีมาก เพราะผมเองเคยนั่งรถผ่านจากเชียงรายไปจีนตอนใต้สิบสองปันนาผ่านเข้าไปในลาว ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยอุโมง แสดงให้เห็นศักยภาพในเรื่องเทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงเป็นอย่างดี เส้นทางดังกล่าวจีนเป็นผู้ก่อสร้างให้ลาว

เส้นทางสายปักกิ่ง-กวางโจวที่ยาวที่สุดของจีน

หนึ่งในเทคโนโลยีการสร้างฐานรากสำหรับบริเวณที่วิ่งบนพื้นดิน

ประเภทรางบนพื้นดินที่มีโอกาสยุบตัวสูง ใช้ระบบหินโรยเพื่อการบำรุงรักษาที่ดีกว่า

รางที่ก่อสร้างบนพื้นราบแข็ง ไม่ใช้ระบบหินโรย อายุยืนยาว

เทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมง อีกหนึ่งความเชี่ยวชาญของจีน

เส้นทางสายฮาร์บิน-ต้าเหลียน

เทคโนโลยีการสร้างตัวรถไฟความเร็วสูงและการตรวจสอบความปลอดภัย

ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟความเร็วสูงของจีนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน์

จากศักยภาพของจีน คงไม่ต้องสงสัยในเรื่องความสามารถเชิงการผลิต แม้การเรียนรู้และประสบการณ์ของจีนยังไม่ยาวนานนัก แต่เมื่อพิจารณาประกอบจากเทคโนโลยีด้านอวกาศแล้ว เชื่อว่าน่าจะเป็นประกันในเรื่องคุณภาพการผลิตได้ในระดับหนึ่ง และอีกอย่างที่สำคัญคือการสร้างความไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัย จีนเองได้แสดงให้เห็นภาพการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่จีนเป็นผู้ผลิตเพื่อใช้ตรวจสอบความปลอดภัยของรถไฟความเร็วสูง โดยจะทำการตรวจสอบทุก 10 วัน รางและระบบสัญญาณการเดินรถ ดังนั้นความปลอดภัยอันอาจเกิดเนื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์น่าจะพอวางใจได้ แต่ความผิดพลาดอันเนื่องจากบุคคลคงต้องพิจารณา แต่ก็ขึ้นกับการฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดความมีวินัย การคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ตนเองต้องมีส่วนรับผิดชอบ ดังนั้น Human error จึงขึ้นอยู่การฝึกบุคคลากรให้มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร

รถที่ใช้ในการตรวจสอบรางเพื่อการบำรุงรักษา

เทคโนโลยีการควบคุมความปลอดภัยความปลอดภัยรถไฟความเร็วสูง

การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสู่อาเซี่ยน

ด้วยเหตุผลทางการเมือง ความต้องการเป็นพี่เบิ้มและปกป้องอิทธิพลจากประเทศตะวันตก ทำให้จีนต้องขยายอิทธิพลสู่เอเซียใต้และตะวันตก และเนื่องจากจีนมีสัมพันธไมตรีที่ดีและมีภูมิศาสตร์ติดต่อกับกลุ่มประเทศอาเซี่ยน พม่า ลาว เวียต และเชื่อมโยงต่อไปยังไทย เขมร มาเลเซีย สิงคโปร์ จีนจึงใช้วิธีการทางเศรษฐกิจเพื่อเร่งพัฒนาภูมิภาคอาเซียนด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ดครงสร้างพื้นฐานเป็นหัวหอก ด้วยหวังว่าเมื่อกลุ่มอาเซี่ยนมีโครงสร้างพื่นฐานที่ดี จะช่วยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการกระจายรายได้และหวังว่าเมื่อประชาชนในพื้นที่พ้นจากความยากจนก็จะเป็นกำแพงปกป้องอิทธิพลจากโลกตะวันตก จีนจึงช่วยเหลือลาว พม่า กัมพูชา ร่วมมือกับไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จีนได้สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานกับเวียตนามอีกด้วย ถ้าจีนทำได้สำเร็จการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนจะพัฒนาขึ้นมาก การขนส่งสินค้าก็จะสดวอ ต้นทุนลดลง อีกทั้งการเดินทางไปมาของประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านี้จะเกิดความคล่องตัว ทำให้เกิดความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน

โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน

นอกจากความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้ว คาดว่าแนวโน้มต่อไปคงต้องการส่งเสริมระบบการเงินและการสื่อสารด้วยความพยายามให้เงินหยวนของจีนเป็นเงินกลางสามารถใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างกันได้ และคงจะขยายอิทธิพลทางด้านภาษาจนทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองหรืสามรองจากภาษาท้องถิ่น

โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟรางคู้ทั่วประเทศ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้าใต้ดิน ถนนหนทางที่เป็นมาตรฐาน ด้วยการออก พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยในชั้นต้นอาจมีความร่วมมือกับจีนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้า ตามข่าวนั้นอาจพิจารณาเส้นทาง กรุงเทพฯ โคราช นครพนม เป็นเส้นทางแรก และอาจขยายไปสู่เส้นทางรองอื่นๆทั่วอิสาน

สรุป

เชื่อว่างานแสดงเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนครั้งนี้คงมีเป้าหมายหลักในการที่จะขยายเทคโนโลยีจีนด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่ประเทศอาเซียนทั้งหลายโดยใช้ประเทศไทยเป็นแบบจำลองสำคัญ และยังต้องการให้คนไทยที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีมั่นใจในศักยภาพรถไฟความเร็วสูงของจีนว่ามีทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างราง ตัวรถ การบำรุงรักษาที่ดีไม่แพ้ของญี่ปุ่นและชาติตะวันตก และที่สำคัญน่าจะมีราคาที่ไม่แพงเกินไปสำหรับประเทศต่างๆที่ยังมีพื้นฐานยากจนอย่างในกลึ่มอาเซี่ยน

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 dsc01365 dsc01364 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1