ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2556

Saturday, November 9, 2013
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2556

กิตติรัตน์กับศักยภาพการเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจดูได้จากผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บจริง

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนมีมูลค่า 55,862 ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้ 68,062 ล้านบาทหรือลดลง -17.92% เมื่อรวมการเก็บ 9 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 แล้วเก็บได้ 519,929 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากยอดเก็บรวม 9 เดือนของช่วงเดียวกันในปี 2555 ซึ่งมียอดเก็บรวมเท่ากับ 513,707 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.21% นับเป็นยอดเก็บสะสมที่เป็นอัตราค่อยๆลดลงจากเดือนมกราคมที่ 20.52% เป็น 1.21% ในเดือนกันยายน

สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนในเดือนกันยายน 2556 มีมูลค่าการเก็บเท่ากับ 37,363 ล้านบาทน้อยกว่าการเก็บของเดือนกันยายน 2555 ซึ่งเก็บได้ 44,058 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ -15.20% เมื่อพิจารณายอดเก็บสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายนของปี 2556 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 347,430 ล้านบาทสูงกว่ายอดเก็บในช่วงเวลาเดียวกันปี 2555 ซึ่งเก็บได้เท่ากับ 340,403 ล้านบาทหรือสูงเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.06% ดังนั้นยอดเก็บสะสมจึงมีอัตราโตที่ลดต่ำลงเป็นลำดับจากเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนจาก 28.49% ลงเหลือ 2.06% ตามลำดับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการคำนวน

เพื่อเป็นการลดความผันผวนจากการเก็บเป็นเดือน จึงได้คำนวนเป็นมูลค่าการเก็บเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนก้าวหน้า ปรากฏว่าผลการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนในเดือนกันยายน 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 38,408 ล้านบาท น้อยกว่ามูลค่าของเดือนกันยายน 2555 ซึ่งคำนวนได้เท่ากับ 40,713 ล้านบาทหรือน้อยลง -5.66% อย่างไรก็ตามยอดรวมสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 348,274 ล้านบาทยังสูงกว่ายอดรวมสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 4.64% และเมื่อพิจารณายอดเก็บสะสมจะเห็นว่าเป็นอัตราที่ลดลงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นค่าเท่ากับ 20.90% ถึง 4.64% ตามลำดับ

และเพื่อให้เห็นกำลังซื้อที่แท้จริงจึงได้คำนวนเป็นค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟ้อแล้ว ปรากฏว่ามูลค่าจากการคำนวนเมื่อรวมเงินเฟ้อในเดือนกันยายน 2556 คิดเป็นมูลค่า 37,877 ล้านบาทลดลงกว่าเดือนกันยายน 2555 ซึ่งคำนวนได้เป็นมูลค่า 39,375 ล้านบาทหรือลดลงเท่ากับ -3.8% และเมื่อพิจารณาเป็นมูลค่ารวม 9 เดือนของปี 2556 ได้มูลค่าเท่ากับ 340,230 ล้านบาทมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งรวมมีมูลค่าเท่ากับ 322,254 ล้านบาทหรือมากขึ้นเท่ากับ 5.58% และเมื่อคำนวนเป็นค่าสะสมจะมีอัตราการเพิ่มที่ลดลงจาก 20.89% ลงเหลือ 5.58% จากเดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายนตามลำดับ

การวิเคราะห์

มูลค่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งจากที่เก็บจริงและจากการคำนวนมีแนวโน้มที่ลดต่ำลงเป็นลำดับจากเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ทำให้เห็นว่าอำนาจซื้อภาคประชาชนลดต่ำลงตามลำดับ นอกจากนั้นมูลค่าที่ได้พิจารณาอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ลดต่ำลงตามลำดับเช่นเดียวกัน

จากการคาดการณ์เชื่อว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในไตรมาสที่สี่ของปี 2556 คงจะมีมูลค่าใกล้เคียงหรือต่ำกว่ายอดเก็บของปีก่อนเล้กน้อย ซึ่งจะส่งผลให้การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 น่าจะอยู่ในระดับที่อาจสูงหรืออาจต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อของประชาชนทั่วไปไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นทั้งๆที่รัฐบาลได้ใช้เงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบจำนวนมาก ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สรุป

จากการพิจารณาภาษีมูลค่าที่เก็บได้ แสดงให้เห็นกำลังซื้อภาคประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงการเริ่มจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2554 ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการดำเนินนโยบายของรัฐที่มีลักษณะส่งเสริมการใช้จ่าย (Spending) โดยไม่ส่งผลต่อผลิตภาพ (Productivity) หรืออาจเพิ่ม Productivity แต่กลับเพิ่มภาระหนี้สินทำให้ไม่สามารถเพิ่มการใช้จ่ายได้ เช่น โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก โครงการรับจำนำข้าวซึ่งเชื่อว่ามีปัยหาเกี่ยวกับการทุจริต ทำให้เงินงบประมาณที่ใช้ไปขาดประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่ได้เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ ทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วง

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1