การค้าต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2556

Thursday, June 27, 2013
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2556


ดุลการค้าระหว่างประเทศเป็นดัชนีมหภาคที่สำคัญตัวหนึ่งที่จะมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ เพราะเป็นเครื่องชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตของประเทศ การได้เปรียบดุลการค้าสื่อให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตค่อนข้างแข็งแรง ในขณะเดียวกันถ้าหากเสียเปรียบดุลการค้าจะสื่อในทางตรงกันข้ามให้เห็นถึงความอ่อนแอของภาคการผลิต

การขาดดุลการค้าในช่วงจังหวะเวลานี้อาจส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวจนสูญเสียความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างประเทศหรืออาจส่งผลให้ประเทศขาดโอกาสในการพัฒนาภาคการผลิตไปสู่ภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่า ทุกฝ่ายคงต้องเร่งรีบในการแก้ปัญหาครับ

ผลการส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 565,808 ล้านบาทต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งส่งออกได้ 641,137 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ -11.7% และเมื่อรวมการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2556 แล้วมีมูลค่ารวมเท่ากับ 2,771,839 ล้านบาทเทียบกับยอดส่งออกรวมในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีมูลค่าส่งออกรวมเท่ากับ 2,849,429 ล้านบาท หรือคิดเป็นยอดส่งออกรวมตั้แต่ต้นปีลดลงเท่ากับ -2.7%

ผลการนำเข้าในเดือนพฤษภาคม 2556 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 639,915 ล้านบาทเทียบกับการส่งออกเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งนำเข้าเป็นมูลค่าเท่ากับ 703,031 ล้านบาทซึ่งเท่ากับมีการนำเข้าลดลงเท่ากับ -9.0% แต่เมื่อรวมการนำเข้าทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งมียอดนำเข้ารวมเท่ากับ 3,237,341 ล้านบาทสูงกว่ายอดนำเข้าในช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีมูลค่ายอดนำเข้ารวม 3,187,332 ล้านบาทหรือยอดนำเข้าลดลงเท่ากับ 1.6%

ในเดือนพฤษภาคม 2556 การนำเข้ายังสูงกว่าการส่งออก ทำให้ผลการค้าในเดือนพฤษภาคม 2556 ขาดดุลการค้า -74,107 ล้านบาทและเมื่อรวมยอดขาดดุลการค้าสะสมตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมแล้วรวม -465,502 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาการค้าระหว่างประเทศเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ผลการส่งออกในเดือนพฤษภาคม 2556 มีมูลค่าเท่ากับ 19,830 ล้านเหรียญสหรัฐฯน้อยกว่าการส่งออกของเดือนพฤษภาคม 2555 ซึ่งมีมูลค่าส่งออกเท่ากับ 20,932 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับมีมูลค่าส่งออกลดลงประมาณ -5.3% เมื่อรวมยอดการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 94,206 ล้านเหรียญสหรัฐฯแต่ยังสูงกว่ายอดส่งออกรวมในช่วงเดียวกันของปี 2555 ซึ่งส่งออกรวม 92,401 ล้านบาท ทำให้ผลส่งออกสุทธิรวมมากกว่าปีที่ผ่านมาเท่ากับ 1.9%

สำหรับมูลค่าการนำเข้าในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ 22,135 ล้านเหรียญน้อยกว่าการนำเข้าของเดือนเดียวกันปี 2555 ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 22,672 ล้านเหรียญหรือน้อยกว่าปีก่อนเท่ากับ -2.4% แต่เมื่อรวมยอดส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2556 รวมเท่ากับ 108,564 ล้านเหรียญสูงกว่ายอดส่งออกรวมในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ซึ่งมีมูลค่ารวมเท่ากับ 102,288 ล้านเหรียญทำให้มียอดนำเข้าปี 2556 สูงกว่าปี 2555 เท่ากับ 6.1%

จากผลการส่งออกน้อยกว่าการนำเข้าทำให้ขาดดุลการค้าในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ -2,305 ล้านเหรียญ และเมื่อรวมยอดดุลการค้าสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมียอดขาดดุลรวมทั้งสิ้น -14,358 ล้านเหรียญ นับเป็นการขาดดุลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของไทย

ประเทศไทยเริ่มได้เปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก และได้เปรียบดุลการค้าเรื่อยมาอย่างมีนัยสำคัญจนกระทั่งปลายปี 2554 ซึ่งประเทศไทยถูกน้ำท่วมใหญ่ทำให้ประเทศไทยเริ่มขาดดุลการค้าเป็นต้นมาและยังมีแนวโน้มขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ทำให้พิจารณาได้ว่าการขาดดุลการค้าของไทยอาจเป็นผลจากหลายๆปัจจัยรวมทั้งความสามารถในการแข่งขันที่ลดต่ำลงมากกว่าสาเหตุจากน้ำท่วมใหญ่

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้านั้น ในระยะสั้นคงต้องบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นตัวช่วยให้ราคาสินค้าสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น ในระยะกลางคงต้องเร่งส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก และในระยะกลางถึงยาว ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตัวผลิตภัณฑ์ ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการบริหารจัดการ

โดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01366

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1