วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)

Tuesday, January 18, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

วัดอรุณราชวราราม 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ตรงด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง

การเดินทาง: รถยนต์โดยสาร รถแท็กซี่ หรืออาจข้ามฟากจากฝั่งพระนครโดยเรือโดยสารข้ามฟาก

ช่วงเวลาการก่อสร้าง: วัดอรุณก่อสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

ระยะเวลาการเดินชม: ประมาณ 1-2 ชั่วโมง

ประเด็นที่น่าสนใจ: จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม อ้างอิงประวัติศาสตร์ แสดงถึงสถาปัตยกรรมไทย ตลอดจนศิลปะอันสวยงาม อ่อนช้อยของจิตรกรรมไทย

 

บทสรุปคัดย่อ 

วัดอรุณราชวรามวรวิหาร หรือเรียกสั้นๆว่า “วัดอรุณ” หรือเป็นที่รู้จักดีในหมู่คนไทยว่า “วัดแจ้ง” ซึ่งมีความหมายว่า อุโบสถรุ่งอรุณ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา วัดอรุณจัดเป็นสถานที่ที่อยู่ในอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวที่ควรจะได้ชม สถาปัตย์กรรมเป็นลักษณะผสมระหว่างศิลปะเขมรและจิตรกรรมไทย บริเวณพื้นที่รอบๆวัด มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย พื้นที่ตรงกลางประกอบด้วยกลุ่มพระเจดีย์ หรือที่เรียกว่า “พระปราง” สร้างขึ้นตามศิลปะเขมร บริเวณหน้าพระอุโบสถ มีรูปปั้นยักษ์สองตนขนาดใหญ่เครือบด้วยกระเบื้องเซรามิคยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถ นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นทหารแบบจีนและรูปปั้นรูปสัตว์ต่างๆยืนเรียงรายรอบพระอุโบสถ

 

แนะนำสิ่งที่ต้องชม

 

นักท่องเที่ยวควรจะได้ชมและรับคำอธิบายประกอบในสิ่งเหล่านี้

  1. พระปราง ประกอบขึ้นด้วย 5 องค์ มีพระปรางองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยพระปรางองค์เล็กอีก 4 องค์ เป็นรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัส จุดเด่นของพระปรางคือมีลักษณะเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นจะถูกแบกด้วยยักษ์ทั้ง 4 ด้าน นอกจากนั้นพระปรางยังประดับด้วยเปลือกหอยและเซรามิคหลากสีชิ้นเล็กๆ ทำให้ดูสวยงามและเด่นตระการตาเป็นอย่างยิ่ง

  1. ยักษ์วัดแจ้ง 2 ตน เป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ยืนยามเฝ้าพระอุโบสถ ยักษ์แต่ละตนประดับด้วยเปลือกหอยและเซรามิคหลากสี ทำให้ดูสวยงามยิ่ง รอบๆพระอุโบสถเรียงรายด้วยรูปปั้นเป็นศิลปะจีนเป็นหุ่นทหารและสัตว์ต่างๆกว่า 250 ชิ้นงาน

เตียงนอนไม้สักแผ่นเดียว เป็นเตียงที่บรรทมของพระเจ้าตากสินผู้ซึ่งสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีหลังจากประกาศอิสระภาพจากพม่า

 

เอกสารอ้างอิง:

1. พระมหาสวัสดิ์ อหึสโก ป.ธ.๗: “สิ่งน่ารู้ในวัดอรุณราชวราราม”, โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-9 dsc01366

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1