การค้าต่างประเทศเดือนมีนาคม 2556

Saturday, April 27, 2013
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าต่างประเทศเดือนมีนาคม 2556

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องเร่งแก้ปัญหาค่าเงินบาทเพื่อลดการขาดดุลการค้า เพื่อเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ผมได้เคยพูดไว้ในเว็ปไซ้ท์ “creativevill.com” หลายครั้งเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของไทย เพราะเมื่อพิจารณาจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์แล้ว จะเห็นแนวโน้มว่าไทยจะขาดดุลการค้าไปอีกระยะหนึ่ง เพราะมีหลายๆปัจจัยที่แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมหลายๆตัวของไทยเริ่มไม่สามารถแข่งขันได้แล้ว และได้พยายามทั้งเขียนและบอกให้ผู้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจได้รับทราบเพื่อจะได้หาทางแก้ไขโดยความพยายามยืดระยะเวลาความสามารถในการแข่งขันออกไปและเร่งหาทางพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน การสร้างรายได้และในที่สุดจะกระทบต่ออำนาจซื้อของประชากร
จากรายงานของกระทรวงพาณิชย์ ผลการส่งออกในเดือนมีนาคม 2556 ที่เป็นมูลค่าเงินบาทเท่ากับ 615,356 ล้านบาทสูงกว่าการส่งออกของเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งส่งออกได้เท่ากับ 606,449 ล้านบาท หรือสูงขึ้นประมาณ 1.5% และเมื่อรวมยอดการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2556 ส่งออกได้เท่ากับ 1,699,820 ล้านบาทสูงกว่าการส่งออกของไตรมาสแรกในปี 2555 ซึ่งส่งออกได้รวม 1,692,304 ล้านบาทประมาณ 0.4%

สำหรับการนำเข้าในเดือนมีนาคม 2556 มีมูลค่า 649,234 ล้านบาทน้อยกว่าการนำเข้าของเดือนมีนาคมปี 2555 ซึ่งนำเข้าเท่ากับ 755,770 ล้านบาทหรือลดลงเท่ากับ -14.1% และเมื่อรวมยอดนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,962,725 ล้านบาทสูงกว่าการนำเข้าของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 ซึ่งมีมูลค่ารวม 1,873,293 ล้าบาทหรือสูงขึ้นประมาณ 4.8%

ผลการค้าต่างประเทศในเดือนมีนาคม 2556 ปรากฏว่าไทยขาดดุลการค้าเท่ากับ -33,878 ล้านบาทรวมทั้งไตรมาสมีมูลค่าการขาดดุลเท่ากับ -262,905 ล้านบาท นับเป็นการขาดดุลสูงมากเป็นประวัติการณ์

เมื่อพิจารณาการส่งออกเป็นเงินตราต่างประเทศ ในเดือนมีนาคม 2556 ไทยส่งออกได้เป็นมูลค่าเท่ากับ 20,770 ล้านเหรียญสูงขึ้นกว่าการส่งออกของเดือนเดียวกันในปี 2555 ซึ่งส่งออกได้ 19,866 ล้านเหรียญเท่ากับ 4.6% และเมื่อรวมยอดส่งออกของเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมจะมีมูลค่าเท่ากับ 56,967 ล้านเหรียญสูงกว่าการส่งออกของ 3 เดือนแรกของปี 2555 ซึ่งส่งออกได้ 54,639 ล้านเหรียญเท่ากับ 4.3%

สำหรับมูลค่าการนำเข้าในเดือนมีนาคม 2556 เท่ากับ 21,637 ล้านเหรียญลดลงจากเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งนำเข้ามีมูลค่าเท่ากับ 24,455 ล้านเหรียญประมาณ -11.5% และเมื่อรวมยอดนำเข้าของสามเดือนแรกของปี 2556 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 64,878 ล้านเหรียญมากกว่าการนำเข้าของไตรมาสแรกปี 2555 ซึ่งนำเข้า 59,829 ล้านเหรียญประมาณ 8.4%

ในเดือนมีนาคม 2556 นั้นการนำเข้ายังมีมูลค่าสูงกว่าการส่งออก ทำให้ไทยยังขาดดุลการค้าเท่ากับ -867 ล้านเหรียญ ทำให้ยอดขาดดุลการค้าในไตรมาสแรกสะสมเป็น -7,911 ล้านเหรียญ และมากกว่าการขาดดุลในปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนประมาณ 2,700 ล้านเหรียญ

ผลการค้าระหว่างประเทศในไตรมาสแรกปี 2556 มีอัตราสูงขึ้นประมาณ 0.4% เป็นเงินบาทแต่เมื่อคิดเป็นเงินตราต่างประเทศมีมุลค่าเพิ่มขึ้น 4.8% ส่วนการนำเข้าเป็นเงินบาทไทยมีอัตราสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 4.3% และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญจะสูงขึ้น 8.4% ทำให้ขาดดุลสะสมในไตรมาสสูงถึง 260,000 ล้านบาทหรือเท่ากับ 7,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ถ้าหากการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศยังมีมูลค่าสูง น่าเชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยคงต่ำกว่าที่ทางราชการประเมินไว้ แม้ว่าหลายๆฝ่ายเชื่อว่าจะมีการเติบโตสูงเนื่องจากรับบาลได้มีนโยบายลงทุนด้วยเงินกู้ในเรื่องน้ำมากถึง 350,000 ล้าน แต่โครงการต่างๆจากเงินกู้นี้เพิ่งจะเริ่มการประมูลในต้นเดือนพฤษภาคม และอาจคาดเดาว่าจะเซ็นต์สัญญาการก่อสร้างได้ในระยะเวลาอีก 2-3 เดือนข้างหน้า แต่ก็ไม่แน่นอนนักเพราการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการใหญ่ๆมักมีปัจจัยแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพราะหลายๆอย่างเคยเกิดให้เห็นแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของไทย รัฐบาลควรจี้ให้แบงค์ชาติและกระทรวงการคลังดำเนินการเกี่ยวกับอัตราค่าเงินบาทให้อ่อนตัวโดยเร็วเพื่อให้การส่งออกมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรส่งออกได้มากขึ้น ได้ราคาสูงขึ้น เป็นการกระตุ้นอำนาจซื้อในระดับฐานราก

ท่านนายกฯยิ่งลักษณ์ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด อย่ามัวรีรอจนระบบเศรษฐกิจต้องเกิดความเสียหาย มีหลายแนวทางที่ควรเร่งพิจารณา ต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลรับผิดชอบกับการกินดีอยู่ดีของภาคประชาชน จริงอยู่แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีส่วนสำคัญในการร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบกับประชาชน ถ้าจำเป็นต้องปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายกฯยิ่งลักษณ์ก้ต้องทำ เมื่อนโยบายขัดกันอย่างหนักเช่นในขณะนี้

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-11 dsc01367 dsc01365

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1