ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2556

Wednesday, April 17, 2013
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2556

นายกฯยิ่งลักษณ์และกิตติรัตน์ รมว.คลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างไร เป็นคำถามที่ต้องเร่งตอบ

ในรายงานการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้เขียนได้คาดการณ์จากผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในสองเดือนแรก และได้คาดว่าการบริโภคภายในประเทศมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ลดลงจนอาจทำให้การเจริญเติบโตทั้งปีอาจใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาหรืออาจโตในอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้น่าสนใจที่จะติดตามดูว่า รัฐบาลจะหาแนวทางในการผลักดันการบริโภคภายในอย่างไร

อย่างไรก็ตาม พบว่าผลการเก็บภาษีหลังหักคืนแล้วในเดือนมีนาคม 2556 มีมูลค่าต่ำกว่าในเดือนเดียวกันของปี 2555 และเมื่อพิจารณาดูความต่อเนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ในปี 2555 ทำให้คาดว่าแนวโน้มการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 อาจต่ำกว่าหรือในระดับมูลค่าที่ใกล้เคียงกับปี 2555 แสดงให้เห็นถึงอำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคเริ่มชะลอตัวลง

ในเดือนมีนาคม 2556 กรมสรรพากรสามารถจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 57,190 ล้านบาท สูงกว่าในเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งเก็บได้ 55,598 ล้าบาทหรือสูงขึ้นประมาณ 2.86% แต่เมื่อรวมยอดเก็บทั้งไตรมาสของปี 2556 ซึ่งมีมูลค่ารวม 175,888 ล้านบาทแล้วยังสูงกว่ายอดเก็บในไตรมาสแรกของปี 2555 เท่ากับ 161,063 ล้านบาทหรือสูงขึ้นประมาณ 9.20%

ภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนเดือนมีนาคม 2556

แผนภูมิแสดงการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนถึงเดือนมีนาคม 2556

เมื่อพิจารณาผลของภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนแล้วปรากฏว่าในเดือนมีนาคม 2556 เก็บได้ 37,190 ล้าบาทต่ำกว่าที่เก็บได้ในเดือน มีนาคม 2555 ซึ่งเก็บได้เท่ากับ 37,598 ล้านบาทหรือต่ำกว่า -1.09% อย่างไรก็ตามเมื่อรวมยอดการเก็บทั้งไตรมาสแรกแล้ว ในปี 2556 เก็บได้รวม 117,888 ล้านบาท สูงกว่ายอดที่เก็บได้ในปี 2555 ซึ่งเก็บได้รวม 104,263 ล้านบาทหรือสูงขึ้นกว่า 13.07%

ภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนเดือนมีนาคม 2556

แผนภูมิแสดงการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มถึงเดือนมีนาคม 2556

เมื่อพิจารณาค่าคำนวนที่เป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือน และมูลค่าที่พิจารณาอัตราเงินเฟ้อแล้ว จะเห็นว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้มีอัตราการขยายตัวที่ลดลง และมีค่าเฉลี่ยในไตรมาสแรกประมาณ 16.11% และ 16.44% ตามลำดับ

ภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวนเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนหลักหักคืน

แผนภูมิแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวนเป็นค่า 3 เดือนเฉลี่ย

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวนเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนหลังพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ

แผนภูมิแสดงการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแบบค่าเฉลี่ย 3 เดือนหลังพิจารณาอัตราเงินเฟ้อ

จะเห็นว่าผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วงไตรมาสแรกปี 2556 มีอัตราโตที่ลดลงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม แสดงให้เห็นถึงโมเมนตั้มที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจในด้านการบริโภคภายในเริ่มอ่อนตัวลง ทำให้กังวลว่าแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงบริโภคของภาครัฐในมาตรการหลายๆอย่างที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างรากฐานการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเงินงบประมาณประจำปีและวงเงินตาม พรก.เงินกู้แล้วตามตารางข้างล่างแล้ว ทำให้เห็นว่าจำเป็นที่รัฐจะต้องผสมผสานให้สัดส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงการบริโภคให้ควบคู่ไปกับมาตราการการกระตุ้นเชิงการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ตารางเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณ อัตราเพิ่มจากปีก่อนและเงินกู้

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในไตรมาสแรกมีแนวโน้มชะลอตัวและจากผลจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนแล้วกลับต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน -1% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเม้นตั้มของการกระตุ้นการบริโภคภายในเริ่มหมดแรงลง ทำให้กังวลว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2556 อาจเก็บได้ในมูลค่าใกล้เคียงกับปี 2555 หรือมากกว่าเล็กน้อย ประกอบกับผลการค้าระหว่างประเทศมีการขาดดุลการค้าต่างประเทศใน 2 เดือนแรกสูงถึง -230,000 ล้านบาท ทำให้ประเมินได้ว่า การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของไทยในปี 2556 นี้จะเกิดจากการลงทุนจากภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ส่วนการลงทุนจากภาครัฐนั้นอาจไม่สามารถส่งผลได้ในปีนี้ เพราะโครงการต่างๆกว่าจะเริ่มต้นได้คงจะเป็นปลายปี 2556 หรือต้นปี 2557 จึงอยากฝากเตือนผู้รับผิดชอบทั้งหลายให้สนใจกับแนวทางการวางแผนงานเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควรหาทางยกเลิกนโยบายประชานิยมแบบแจกเงินแต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแบบฉาบฉวย แต่ให้หันไปสนใจกับการใช้เงินจำนวนเดียวกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบสร้างรากฐานเพื่อให้เกิดการขยายตัวแบบต่อเนื่อง

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01365 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1