ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมกราคม 2556

Friday, February 22, 2013
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมกราคม 2556

ยิ่งลักษณ์กับเศรษฐกิจไทย โตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต้องรอดูในปี 2556

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมกราคม 2556 จัดเป็นอนิสงค์ของโครงการรถยนต์คันแรกที่ยังมีการส่งต่อเนื่องอีกหลายๆเดือนของปี 2556 ทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนมกราคมจัดเก็บได้สูง 61,692 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งเก็บได้ 51,663 ล้านบาทประมาณ 20.52%

เมื่อพิจารณาผลการเก็บหลังจากการคืนภาษีแล้วปรากฏว่าในเดือนมกราคม 2556 นั้นจัดเก็บได้ 41,692 ล้านบาทสูงกว่าเดือนเดียวกันของปี 2555 ซึ่งเก็บได้ 32,463 ล้านบาทประมาณ 28.49%

เศรษฐกิจไทยยังโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

เมื่อคำนวนค่าเฉลี่ยแบบ 3 เดือนก้าวหน้า ปรากฏว่าเป็นมูลค่าภาษีที่เก็บได้สำหรับเดือนมกราคม 2556 เป็นจำนวน 40,378 ล้านบาทสูงกว่ามูลค่าคำนวนในปี 2555 ซึ่งมีค่าประมาณ 33,399 ล้านบาทประมาณ 20.90%

ผลจากการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อภาษีมุลค่าเพิ่มในเดือนมกราคม 2556 มีมูลค่า 39,050 ล้านบาทสูงกว่าที่คำนวนได้ในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งมีค่าประมาณ 32,301 ล้านบาทประมาณ 20.90%

การที่สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้นเป็นอัตราสูงถึง 20% คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาษีมูลค่าเพิ่มของรถยนต์ ยาสูบ และสุรา โดยที่รัฐบาลได้สนับสนุนโครงการรถยนต์คันแรก ซึ่งคาดว่ากว่าจะส่งได้หมดคงใช้เวลาอีกหลายเดือน นอกจากนั้นยังเนื่องจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตของสุราและบุหรี่ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อทำให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้สูงขึ้น

ในปีงบประมาณ 2555-2556 รัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณปกติเพิ่มจากปี 2554-2555 ประมาณ 20,000 ล้านบาท (วงเงินงบประมาณ 2,400,000 ล้านบาทในปี 2555-2556 เทียบกับปีงบประมาณ 2554-2555ซึ่งจัดสรรไว้ประมาณ 2,380,000 ล้านบาท) หรือคิดเป็นเพียง 0.84% อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีวงเงินกู้เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมในวงเงิน 350,000 ล้านบาท ดังนั้นถ้าเทียบถึงการลงทุนภาครัฐแล้วน้อยกว่าปีงบประมาณ 2554-2555

สรุปผลการเก็บภาษีสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากโครงการรถยนต์คันแรกซึ่งมีผู้สั่งจองจำนวนมากซึ่งส่งผลให้กับการเจริญเติบโตของปี 2556 นอกจากนั้นการเก็บภาษีสรรสามิตเพิ่มของบุหรี่และสุราก็มีส่วนส่งผลต่ภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1