วัดพระแก้ว

Tuesday, January 18, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
สถานที่ตั้ง: ในพระบรมมหาราชวัง ข้างสนามหลวง กทม.

การเดินทาง: โดยรถสาร หรือรถยนต์

การก่อสร้าง: สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1782 – 1784

การใช้เวลาชม: ประมาณ 2-6 ชั่วโมง

ประเด็นน่าสนใจ: เป็นมรดกวัฒนธรรมไทย แสดงออกซึ่งสถาปัตยกรรมไทยที่ละเอียดอ่อนและศิลปะด้านจิตรกรรมที่อ่อนช้อยงดงาม

บทคัดย่อ

วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปแบบสั้นๆว่าวัดพระแก้ว เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของคนไทย หลังจากที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรีขึ้นครองราชและย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา พระองค์ทรงมีดำริให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น และให้ก่อสร้างวัดภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งพระองค์อัญเชิญมาจากประเทศลาว ทั้งนี้เพื่อให้วัดพระแก้วเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้มีดำริให้ช่างศิลปกรวาดภาพตามเรื่องราวในนิยายรามเกียรติ์บนผนังรอบวัดรวมทั้งหมดจำนวน 178 ภาพ วัดพระแก้วเป็นสถานที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

แนะนำสิ่งที่ต้องชม

อยากแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมวัดพระแก้วว่าควรจะต้องชมสิ่งสวยงามของสถานที่ดังนี้

  1. พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกเขียวชิ้นเดียว ไม่ปรากฏช่วงเวลาการแกะสลักแต่คาดว่าน่าจะก่อนปีค.ศ.1434 ไม่นาน เพราะพระแก้วมรกตถูกพบครั้งแรกภายในพระเจดีย์ที่สลักหักพังเมื่อปีค.ศ.1434 จัดเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนไทยมากที่สุด องค์พระแก้วจะมีเครื่องทรงประดับและถูกเปลี่ยนตามฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
  2. พระอุโบสถวัดพระแก้ว หลังจากที่พระพุทธยอดฟ้าฯ พระมหากษัตรไทยพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี ได้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือกรุงเทพฯมหานครแล้วไม่นาน พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วไว้ในบริเวณเดียวกัน ภายในบริเวณวัดพระแก้วประกอบด้วยอาคารที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม รวมทั้งมีรูปปั้นเป็นองค์ประกอบตบแต่งที่แสดงถึงศิลปะของชาติต่างๆมากมาย เช่น ชาติตะวันตก  จีน และไทย
  3. ภาพเขียนเกี่ยวกับนิยายเรื่องรามเกียรติ์บนผนังกำแพงรอบบริเวณพระอุโบสถ ประกอบด้วยภาพทั้งหมด 178 ภาพ ภาพต่างๆแสดงให้เห็นถึงความงดงามของศิลปะด้านจิตรกรรมของไทย
  4. แบบจำลองนครวัด ซึ่งเป็นสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเขมร เป็นแบบจำลองขนาดเล็กสร้างขึ้นในบริเวณพระอุโบสถ

วัดพระแก้วจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย แต่ละปีจะมีผู้คนมากมายทั้งคนไทยและต่างชาติ สำหรับคนไทยนอกจากจะเข้าชมความสวยสดงดงามของสถาปัตยกรรมไทยแล้วยังถือโอกาสเข้ากราบไหว้บูชาพระแก้วมรกตด้วย การเข้าชมวัดพระแก้วคนต่างชาติจะต้องจ่ายค่าเข้าชม ส่วนคนไทยสามารถเข้าชมฟรี

ภาพฝาผนังวัดพระแก้ว

อ้างอิง:

  1. จิตรกรรมพระพุทธประวัติในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม: สำนักพระราชวัง, จัดพิมพ์สนองพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
  2. เอกสารสิ่งพิมพ์แจกที่ประตูทางเข้าเมื่อเข้าชมวัดพระแก้ว

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-13 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1