ศิลป์ของแผ่นดิน

Sunday, August 26, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ศิลป์ของแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระฯผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

เมื่อวันอาทิตย์มี่ 19 สิงหาคม ได้มีโอกาสไปดูงานนิทรรศการ “ศิลป์แผ่นดิน” กับคนข้างตัว เพราะเราไม่ได้ไปมาหลายปีแล้ว คาดว่าน่าจะมีผลงานใหม่ๆออกมาแสดงให้ชมก็ได้

โดยที่ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนารถได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรไปทั่วทุกหัวระแหงของแผ่นดินไทย ทำให้ทรงเห็นความทุกข์ยากและความยากจนของราษฎรในชนบททั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และงานเล็กๆน้อยหลังจากมีเวลาว่างจากการทำการเกษตร ทำให้ทั้งสองพระองค์เกิดความตั้งใจในการที่จะทำให้ประชาชนไทยสามารถหารายได้เพิ่มเติมเพื่อจุนเจือครอบครัวรวมทั้งให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน สมเด็จพระบรมราชินีนารถจึงได้ทรงจัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปชีพ” ขึ้นเพื่อฝึกสอนราษฎรให้สามารถผลิตผลงานฝีมือด้านศิลปต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ของไทยมาแต่โบราณ ตั้งแต่ง่ายจนไปหายาก เช่นงานจักสาน งานปักผ้า งานเกี่ยวกับเครื่องเงิน งานถมทอง เป็นต้น

หนึ่งในผลงานของช่างศูนย์ฝึกศิลปชีพ

ด้วยพระอัจฉริยะทำให้ทรงเห็นคุณค่างานศิลปต่างๆซึ่งเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอารยะของชนชาติไทยที่มีมาแต่โบราณ ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯได้ทรงคิดรักษางานศิลปโบราณหลายๆอย่างซึ่งมีแนวโน้มอาจสูญหายไป ซึ่งงานศิลปหลายๆประเภทมีคุณค่าให้อยู่สืบเนื่องกับชาติไทยตลอดไป จึงได้ทรงจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกศิลปชีพ สวนจิตรลดา” ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งสร้างช่างฝีมือเพื่ออนุรักษ์ช่างฝีมือที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษและกำลังมีแนวโน้มที่จะสูญหายไป

อีกหนึ่งผลงานที่ปราณีต ละเอียดและสวยงาม

หลังจากที่ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกศิลปชีพ สวนจิตรลดา” ได้ทำการฝึกและสอนช่างฝีมือจำนวนมาก พร้อมกันนั้นก็มีการพัฒนาทำให้เกิดแผนกต่างๆเพิ่มขึ้นจนปัจจุบันมีจำนวนถึง 23 แผนก มีผลงานที่มีความสวยงามจำนวนมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯจึงได้ทรงอนุญาตให้นำผลงานที่เกิดจากช่างฝีมือของศูนย์ศิลปชีพจัดเป็นนิทรรศการ “ศิลป์แผ่นดิน” โดยนำผลงานชิ้นเอกออกมาแสดงให้ประชาชนได้เห็น ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม โดยมีผลงานเด่นๆจำนวนมากมาย เช่น

ผลงานปักไหมน้อย เรือสุพรรณหงส์

ห้องปีกแมลงทับ พระราชยานสิริวิกาญจน์ สัปคัปพระคชาธาร ตำนานเพชรรัตน์ สุพรรณเภตรา บุษบกจตุรมุขพิมานเรือพระที่นั่งจำลองศรีสุพรรณหงส์ พระที่นั่งพุดตานคร่ำทอง บุษบกมาลา ผ้าปักไหมน้อย “ป่าหิมพานต์” เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีผลงานอีกมากมายที่มีความละเอียดสวยงาม แสดงให้เห็นความตั้งใจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในการที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งงานศิลปไทยซึ่งสืบทอดเป็นมรดกของชาติมาแต่สมัยโบราณให้อยู่คงคู่บ้านคู่เมืองต่อไป

ผลงานแสดงวิถีชีวิตชาวบ้าน

งานศิลปของแผ่นดินเป็นงานสุดยอดที่ยากจะมีโอกาสได้เห็น ณ ที่อื่นๆซึ่งมีคุณภาพเดียวกันในประเทศไทย ครั้งก่อนไปแล้วรู้สึกผิดหวังพอสมควรเพราะอยากถ่ายรูปไว้ดู แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ่ายรูปไม่ได้ เลยไม่มีอะไรเก็บไว้ดูสวยๆ แต่ไปคราวนี้ได้สอบถามพบว่ามีการทำเป็นหนังสือแสดงภาพพร้อมคำอธิบาย หลังจากดูงานชิ้นหรูระดับ Signature ในพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้ว ก็เลยไปหาซื้อหนังสือ บอกได้เลยนะครับรูปจากหนังสือซึ่งพิมพ์บนกระดาษอย่างดีโดยช่างภาพมืออาชีพสวยงามมาก มีคำอธิบายประกอบพอสมควร อยากชวนให้ชาวไทยและเพื่อนๆชาวต่างประเทศหาเวลาไปดูดีกว่าเพราะไม่มีรูปถ่ายมาให้ดู

ผลงานปักไหมน้อย

ความจริงมีภาพถ่ายงานศิลปหลายภาพที่มีอยู่ในหนังสือนั้นมีมากกว่าที่แสดงไว้ในพระที่นั่งอนันตฯ ทำให้คิดเองว่าน่าจะมีงานชั้นเยี่ยมอีกหลายๆงาน แต่เนื่องจากสถานที่ ทำให้ไม่สามารถแสดงงานทุกๆชิ้นได้ ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการแสดงงานศิลปที่เกิดจากช่างฝีมือของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดาที่จัดตั้งขึ้นในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนารถเพื่อให้ลูกหลานไทยได้เห็นคุณค่าในงานศิลปไทยและสำหรับให้ชาวต่างประเทศได้เห็นความเป็นอารยะประเทศทางด้านศิลป์ของไทยสืบไป

ผลงานที่ประดับปีกแมลงทับ

“ศิลป์แผ่นดิน” เป็นนิทรรศการผลงานชิ้นเอกของโรงฝึกศิลปชีพ สวนจิตรลดา จัด ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ท่านละ 150 บาท เด็กนักเรียนนักศึกษาท่านละ 75 บาท การแต่งกายสุภาพ ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นและเสื้อไม่มีแขน สำหรับสุภาพสตรีนุ่งกระโปรงและผ้าซิ่น

อ้างอิง:

หนังสือประมวลภาพ “ศิลป์แผ่นดิน” มูลนิธิส่งเสริมศิลปขีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 2550

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 dsc01363 pr-600-400-king-7 dsc01366

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1