ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน กรกฎาคม 2555

Thursday, August 23, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน กรกฎาคม 2555

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มค่าเฉลี่ย 3 เดือนหลังพิจารณาอัตราเงินเฟ้อจาก ม.ค.2009-กรกฎาคม 2012

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกรกฎาคม 2555 มีมูลค่า 56,351 ล้านบาท สูงกว่าในช่วงเดือนเดียวกันปี 2554 ซึ่งเก็บได้ 46,562 ล้านบาทประมาณ 21.0% แต่เมื่อรวมยอดการเก็บตั้งแต่มกราคม-กรกฎาคม 2555 มียอดรวม 387,413 ล้านบาทสูงกว่ายอดที่เก็บได้ในช่วงเดียวกันปี 2554 ซึ่งเก็บได้ 342,982 ล้านบาทประมาณ 13.0% สะท้อนถึงกำลังการผลิตภายในประเทศที่มีระดับสูง

เมื่อพิจารณาผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังการหักคืนแล้ว ปรากฏว่ายอดเก็บได้ในเดือนกรกฎาคม 2555 เท่ากับ 37,851 ล้านบาทสูงกว่ายอดที่เก็บได้ในเดือนเดียวกันของปี 2554 ซึ่งเก็บได้ 31,562 ล้านบาทเท่ากับ 12.8% เมื่อรวมยอดการเก็บตั้งแต่มกราคม-กรกฎาคม 2555 มียอดรวม 256,113 ล้านบาทสูงกว่ายอดที่เก็บได้ในช่วงเดียวกันปี 2554 ซึ่งเก็บได้ 229,905 ล้านบาทประมาณ 11.4% สะท้อนถึงกำลังซื้อหรือการบริโภคภายในประเทศที่มีระดับสูงมากทีเดียว

Vat Monthly Collection Report
y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 10 42,517 39,053 42,533 44,177 39,352 43,895 42,947 43,826 42,375 41,734 44,973 46,356
y 11 47,482 43,849 48,498 50,526 55,296 50,769 46,562 51,948 49,617 47,780 45,714 52,020
y12 51,663 53,802 55,598 56,702 56,274 57,023 56,351
ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง: ประมวลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์
Vat Monthly Collection after Return
y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 10 26,517 23,553 26,033 30,177 27,352 28,895 26,947 24,826 22,875 26,434 28,973 30,456
y 11 30,570 30,499 31,076 33,826 36,796 33,569 31,562 32,048 31,117 31,780 29,714 38,020
y12 32,463 34,202 37,598 38,702 35,274 40,023 37,851

เปรียบเทียบผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนในเดือนกรกฎาคม 2555

เปรียบเทียบผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนเดือนกรกฎาคม 2555

เมื่อพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่มจากการคำนวนค่าเฉลี่ยแบบ 3 เดือน ซึ่งจะเห็นว่ามูลค่าของค่าเฉลี่ย 3 เดือนของเดือนมิถุนายนเท่ากับ 37,716 ล้านบาทยังสูงกว่าเมื่อช่วงเดือนเดียวกันเมื่อปี 2554 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 33,976 ล้านบาท และเมื่อหักค่าอัตราเงินเฟ้อแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ในเดือนพฤษภาคม 2555 ก็ยังสูงกว่าของช่วงเดือนเดียวกันเมื่อปี 2554

ถ้าพิจารณาจากผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา จะเห็นว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดวิกฤติน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 และเริ่มมีความเสถียรพอสมควรในช่วงเดือน มีนาคมจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้คลายความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกและผลจากน้ำท่วมใหญ่ในปลายปี 2554 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตเพื่อการส่งออก เพราะสามารถที่จะทดแทนได้ด้วยการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเราจะเห็นการบริโภคภายในประเทศเปรียบเสมือนเครื่องยนต์อีกเครื่องหนึ่งที่เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจทดแทนการส่งออกได้ เมื่อเครื่องยนต์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการส่งออกทำท่าจะดับลงชั่วคราว ก็มีเครื่องยนต์อีกเครื่องหนึ่งช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจขึ้นทดแทน

Vat Calculation of 3 Months Moving Average
y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 10 26,060 25,816 25,368 26,588 27,853 28,808 27,731 26,889 24,882 24,711 26,094 28,621
y 11 30,000 30,507 30,714 31,800 34,273 34,730 33,976 32,393 31,575 31,648 30,870 33,171
y12 33,399 34,859 34,754 36,834 37,191 38,000 37,716
ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง: ประมวลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์
VAT Calculation of 3 M Average after Inflation
y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 10 25,906 24,894 24,533 25,813 26,912 27,887 26,845 26,030 24,088 24,039 24,341 26,698
y 11 29,126 29,647 29,790 30,577 32,892 33,362 32,637 31,057 30,361 30,372 29,626 32,049
y12 32,301 33,748 33,611 35,692 35,968 36,750 36,475
ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง: ประมวลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์

เปรียบเทียบผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มค่าเฉลี่ย 3 เดือนของเดือน กรกฎาคม 2555

เปรียบเทียบผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังพิจารณาอัตราเงินเฟ้อของเดือนกรกฎาคม 2555

ถ้าติดตามการใช้จ่ายภาคประชาชนจากผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะเห็นว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ตั้งแต่ปี 2547 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างผันผวน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองไทย ตั้งแต่ความวุ่นวายทางการเมืองและการปฏิวัติปี 2549 ทำให้มุ่งมั่นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจขาดความต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความวุ่นวายทางการเมืองปี 2551 ปลายปีต่อเนื่องมายังปี 2552 และต้นปี 2553 อย่างไรก็ตามยังเป็นโชคดีของประเทศไทยที่การหดตัวทางเศรษฐกิจไม่เกิดความเนื่อง ทำให้ผลการเก็บภาษีมูลค่าในปี 2554 ยังเพิ่มขึ้นประมาณ 78% และถ้าประเมินถึงสิ้นปี 2555 มูลค่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีอัตราเพิ่มขึ้น 90% หรือเพิ่มจาก 234,765 ล้านบาทเป็นประมาณ 440,000 ล้านบาท

Growth of VAT Collected Before and After Return Year on Year
ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บได้ปี 48/47 49/48 50/49 51/50 52/51 53/52 54/53 55/54
% ภาษีที่เก็บได้จริง 19.8 7.0 4.9 12.7 -12.9 17.6 14.9 11.7
% ภาษีที่เก็บได้สุทธิ 16.4 3.4 3.6 10.5 -18.6 22.6 21.2 10.6
เปรียบเทียบอัตราเพิ่ม/ลดภาษีมูลค่าเพิ่มจริงและหลังหักคืนเก็บได้ปี
Growth of VAT Collected Before and After Return Using 2547 as Based Year
ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บได้ปี 47/47 48/47 49/48 50/49 51/50 52/51 53/52 54/53 55/54
% ภาษีที่เก็บได้จริง 100.0 119.8 128.1 134.4 151.4 131.9 155.1 178.1 199.9
% ภาษีที่เก็บได้สุทธิ 100.0 116.4 120.4 124.7 137.8 112.3 137.6 166.8 185.9
เปรียบเทียบอัตราเพิ่ม/ลดภาษีมูลค่าเพิ่มจริงและหลังหักคืนเก็บได้ปี

เคยประเมินไว้เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีแนวโน้มที่จะบริหารเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตมากที่สุดในรอบ 15 ปี นับจากปี 2540 ซึ่งจากการประเมินผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการใช้จ่ายภาครัฐและภาคเอกชน ถ้าผลการใช้จ่ายเงินในครึ่งปีหลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถ้าดุลการค้าปี 2555 ไม่ขาดดุล อัตราการเจริญเติบโตมีแนวโน้มสูงถึง 7.5% อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากแนวโน้มการบริหารจัดการของรัฐมีลักษณะไม่เข้มข้นมากกว่านี้ ผลการเจริญเติบโตน่าจะอยู่ประมาณ 4.8-5.0%

หมายเหตุ: การประเมินอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นการคำนวนจากสูตรพื้นฐาน ไม่ได้ใช้สูตรการคำนวนสำเร็จรูป

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1