การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Monday, June 4, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การแก้ไขกฏหมายรัฐธรรมนูญ

สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาฯ

สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนกฏหมาย

ก่อนอื่นต้องบอกว่าการเขียนข้อเขียนนี้เกิดจากการศึกษาเฉพาะเรื่อง ประกอบกับการได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่รู้เรื่องกฏหมาย ได้ฟังนักกฏหมายชั้นนำของประเทศวิจารณ์และวิเคราะห้กัน แล้วมีการค้นคว้าประกอบ จึงได้ทำการวิเคราะห์ตามความเชื่อที่เกิดจากฐานข้อมูลที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ค้นคว้าและเข้าใจความหมายจากตัวอักษร ซึ่งเชื่อว่าอาจมีตัวอักษรอื่นๆที่ไม่ปรากฏให้เห็นขณะที่ทำการศึกษา แต่อยากบอกว่าสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้อ่านนั้น ได้วิเคราะห์แล้วว่าสมควรเชื่อหรือไม่ หรือสมควรตั้งเป็นคำถามเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆได้ให้คำตอบ อย่างไรก็ตามขอให้ถือว่าเป็นฐานข้อมูลหนึ่งเพื่อบรรจุลงในคอมพิวเตอร์อันทรงประสิทธิภาพประจำตัวของแต่ละคนไว้เพื่อพิจารณาก็แล้วกันนะครับ

วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

การร่างกฏหมายแบบซ่อนเงื่อน

ประเทศไทยมักมีปัญหากับการตีความทางกฏหมายบ่อยมาก เพราะหลายๆครั้งนักกฏหมายหรือผู้ที่ชอบอ้างตัวเองว่าเป็นนักกฏหมายมักจะตีความตามลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจดิ้นหรือพลิกได้ถ้าหากการเขียนนั้นไม่ชัดเจนหรืออาจยกมาตราหนึ่งขึ้นพิจารณาแล้วอ้างอีกมาตราหนึ่งสนับสนุน หรืออาจยกมาตราในอีกหมวดหนึ่งขึ้นพิจารณาเพื่อให้ตนเองสมประโยชน์ ทำให้บ่อยครั้งมากที่ผลการพิจารณาขัดแย้งหรือผิดกับข้อเท็จจริง ยิ่งถ้าการใช้ดุลพินิจไม่เที่ยงธรรมแล้ว จะทำให้เกิดผลที่แตกต่างกัน ดังนั้นคำว่า สองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมไทยจึงมีให้เห็นตลอดเวลา ในสมัยก่อนผลที่เกิดขึ้นอาจเป็นในลักษณะปัจเจกชน เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ทำให้ผู้คนไม่สนใจมากนัก แต่ในระยะหลังการปฏิวัติ 2549 มีพฤติกรรมเป็นกลุ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความรู้สึกในความเป็นสองมาตรฐานอย่างชัดเจนขึ้น ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประมุขฝ่ายบริหาร

การตีความหมายของกฏหมายแบบศรีธนญชัย

การพิจารณาตีความตามกฏหมายนั้นอาจแตกต่างกันได้ ทำให้ต้องมีผู้พิพากษาตัดสินเพื่อความยุติธรรม สมัยก่อนเรามีแต่ศาลสถิติยุติธรรมเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรมในคดีอาญาและคดีแพ่ง ต่อมาได้มีการพัฒนาจนกระทั่งปัจจุบันเกิดศาลต่างๆมากมาย เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ฯลฯ ในกระบวนการยุติธรรมเองเรามีผู้ศึกษากฏหมายมากมายมากกว่าทุกสาขาวิชา เรียกได้ว่าสถาบันระดับอุดมศึกษาจำนวนมากเปิดสอนหลักสูตรวิชากฏหมายซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าจำนวนไม่มากนักที่ได้รับการหล่อหลอมจนมีความรู้ความสามารถ

จากประสบการณ์ได้เห็นกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคน นักกฏหมายชั้นนำหลายต่อหลายคนที่ตีความกฏหมายแบบศรีธนญชัย ได้เคยเห็นนักกฏหมายที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากคนไทยทั้งประเทศตีความหมายและเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงความเห็นไว้อย่างหนึ่งแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปกลับเขียนแสดงความเห็นในลักษณะตรงกันข้าม ความจริงเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะถ้ามีเงื่อนไขใหม่ ข้อมูลใหม่ ก็สามารถให้ความเห็นใหม่ได้แต่ต้องชี้ให้เห็นว่าเพราะอะไร ไม่ใช่คิดว่าคนคงลืมสิ่งที่ตนเองได้วิเคราะห์เมื่อปีที่แล้วไปแล้ว หรือแม้แต่นักกฏหมายที่เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเองก็สามารถพลิกแพลงตีความหมายให้เป็นไปตามสิ่งที่ตนเองต้องการ นักกฏหมายบางคนกล่าวหากลุ่มคนว่าปฏิบัติผิดกฏหมายแต่ไปเป็นพยานให้กับบุคคลบางคนในกลุ่มที่ตัวเองเคยกล่าวหาไว้ ทำไมไม่คัดออกตั้งแต่แรกถ้ามีความบริสุทธิใจจริง ดังนั้นเราจึงเห็นการตีความตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายหรือการใช้ดุลพินิจในลักษณะศรีธนญชัยเป็นประจำในหลายๆขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ

การล้มล้างกฏหมายรัฐธรรมนูญ

พวกเราคงได้เห็นได้ยินพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการกล่าวหาประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าปฏิบัติการสองมาตรฐาน แต่ตนเองไม่ยอมปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ใช้วิธีการยื้อยุดฉุดกระชากประธานสภา มีการกล่าวหาประธานสภาใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภาผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญกล่าวหาสภาทำผิดรัฐธรรมนูญ ความจริงแล้วการกระทำใดๆตามระบอบรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ถูกต้อง กระทำได้เมือ่เห็นต่าง แต่ทุกฝ่ายต้องเคารพ การกล่าวหาใดๆว่าอีกฝ่ายไม่ทำตามกฏกติกาแห่งบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องกระทำภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเช่นกัน

ไพโรจน์ วายุภาพ ประมุขฝ่ายตุลาการ

แต่เหตุการณ์ต่างๆไม่เป็นไปตามที่แต่ละฝ่ายคาดหวัง ตั้งแต่การร้องเรียนว่ารัฐสภาไม่มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การกล่าวหารัฐสภาต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญ มีการส่งคำร้องกล่าวหารัฐสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงแทนที่จะฟ้องร้องผ่านอัยการสูงสุดตามที่กฏหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องโดยยังไม่ได้วินิจฉัยว่ารัฐสภาทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่อย่างใด แต่สั่งให้รัฐสภาหยุดการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดความชุนละมุนวุ่นวายเกี่ยวกับการตีความทางกฏหมายอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้เป็นคู่กรณีระหว่างศาลรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนราษฎรเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ อำนาจอธิปไตยสูงสุดในระบอบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริย์เป็รประมุข กับกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่ม สว.แต่งตั้ง

ประเด็นที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาคือ ใครต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทั้งทางตรงและทางอ้อม ใครมีเจตนาบิดเบี้ยวกระบวนการยุติธรรมตามกฏหมาย ใครมีเจตนารมณ์กระทำการเกินกรอบอำนาจหน้าที่หรือไม่ และใครควรได้รับการลงโทษตามกฏหมาย ไม่ว่าจะเป็นอาญาแผ่นดินเกี่ยวการความต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญและการกระทำอันเกินกรอบอำนาจหน้าที่

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทย

มาตราว่าด้วยสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

มาตรา ๖๘ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้มิได้

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำการตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งการยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าว

กฏหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ มีประเด็นที่จะต้องตั้งคำถาม ๒ ประเด็นคือ

๑.     ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ประโยคหรือวลีที่ว่า “ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ” มีความหมายอย่างใด วิธีการใดจึงจะเรียกว่า ล้มล้าง เช่น

๑.๑ การแก้ไขรัฐธรรมนูญตามวิถีทางของรัฐสภา เช่น การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๑ ที่กำลังดำเนินการในรัฐสภาปัจจุบันจัดเป็นวิธีการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่

๑.๒ การปฏิวัติรัฐประหาร แล้วฉีกรัฐธรรมนูญดังที่เคยปรากฏมาแล้วหลายครั้งหลายคราเป็นวิธีการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่

๑.๓ การก่อกวนมิให้รัฐสภาทำงานได้ตามวิถีทางประชาธิปไตย เช่น พฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์ จัดเป็นวิธีการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่

๒.     ตามวรรคสอง “สิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย” มีความหมายเพียงใด เชื่อมโยงระหว่างอัยการสูงสุดกับศาลรัฐธรรมนูญในลักษณะใด”

๒.๑ ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวซึ่งหมายถึงผู้ยื่นคำร้อง มีสิทธิยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงหรือไม่ เพราะกฏหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนว่า ให้บุคคลยื่นต่อ อัยการสูงสุดตรวจสอบและให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

๒.๒ ศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิรับเรื่องจากบุคคลเพื่อการวินิจฉัยโดยตรงหรือไม่ กฏหมายรัฐธรรมนูญใช้คำว่า “และ” ซึ่งทำให้ประโยคดังกล่าวมีความหมายว่า ต้องยื่นให้อัยการสูงสุดตรวจสอบก่อนเมื่อมีมูลแล้วจึงเสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ใช่หรือไม่

๒.๓ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่า จะวินิจฉัยว่ามีสิทธิรับคำร้องเพื่อวินิจฉัยหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยได้จากตัวบทกฏหมายก่อนว่าสามารถรับคำร้องเพื่อวินิจฉัยหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งให้รัฐสภาหยุดการพิจารณาวาระสามของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกระทำตามขั้นตอนในรัฐสภาตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญกำลังปฏิบัติการผิดกฏหมายรัฐธรรมนูญเองหรือไม่

๒.๔ ศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิสั่งห้ามรัฐสภาไม่ให้ดำเนินการแก้กฏหมายรัฐธรรมนูญที่กำลังจะดำเนินการในวาระสามหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญกำลังปฏิบัติการเกินกรอบอำนาจหน้าที่ของตนเองหรือไม่ (ผิดกฏหมายอาญามาตรา ๑๕๗)

๓.     รัฐสภาเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่นิติบัญญัติ เป็นหนึ่งใน ๓ อำนาจสูงสุด ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้แทนปวงชน เป็นผู้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตามกรอบการถ่วงดุลระหว่าง ๓อำนาจอธิปไตยตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ รัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนปวงชนจึงสามารถแก้ไขกฏหมายใดๆรวมทั้งกฏหมายรัฐธรรมนูญด้วย ถ้าผู้แทนนิติบัญญัติชุดนี้ออกกฏหมายเป็นคุณหรือเป็นโทษให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่ง พรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยสามารถชี้ให้ประชาชนพิจารณาว่าสมควรเลือกผู้แทนกลุ่มนั้นหรือชุดนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนของเขาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอีกหรือไม่

๔.    รัฐสภาเท่านั้นที่จะวินิจฉัยว่า

๔.๑ การกระทำของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า กำลังปฏิบัตหน้าที่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของตนเองหรือไม่ หรือยื่นคำร้องต่อศาลอาญาว่าศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติเกินกรอบอำนาจหน้าที่ของตนเองหรือไม่

๔.๒ รัฐสภาสมควรปฏิบัติตามคำสั่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง ๘ คนหรือไม่ ซึ่งก่อนพิจารณาประเด็นนี้ รัฐสภาต้องชี้ประเด็นให้ได้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่กระทำการดังกล่าวหรือไม่ก่อน เพราะถ้าไม่ชี้ชัด อาจกลายเป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปศาลรัฐธรรมนูญสามารถยับยั้งกฏหมายใดๆที่รัฐสภาพิจารณาก็ได้

๕.    การกระทำของศาลรัฐธรรมนูญว่า กำลังปฏิบัติหน้าที่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของตนเองหรือไม่ สมควรยื่นให้วุฒิสภาถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้หรือไม่

สรุป

เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้บกับรัฐสภาไทย รัฐสภาต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอหรือเกรงกลัวต่ออิทธิพลนอกระบบ ต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าสภามีอำนาจในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เพียงใด รัฐสภาจำเป็นต้องพิจารณากรอบอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่ามีอำนาจตามกฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีอำนาจรับคำร้องที่ไม่ผ่านอัยการสูงสุดตามทีบัญญัติไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง มีอำนาจสั่งการให้สภาปฏิบัติการตามศาลรัฐธรรมทั้งๆที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆหรือไม่

ใครควรจะได้รับการลงโทษจากการก่อกวนการปฏิบัติการของสภาในคราวนี้หรือไม่ หรือต้องการเกี๊ยะเซียะเพื่อให้เกิดการปรองดองอย่างที่ฝ่ายหนึ่งต้องการแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายไม่ต้องการ

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 dsc01366 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1