มหัศจรรย์ประเทศไทย

Monday, April 16, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

มหัศจรรย์ประเทศไทย

ความงดงามทางธรรมชาติ ภาพจากเว็ปไซ้ท์บ้านมหา

สถานที่ที่ตั้ง

ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในคาบสมุทรอินโดจีน รองจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศพม่า มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ภาคเหนือเป็นพื้นที่ภูเขาสูง ปกคลุมด้วยป่าไม้อันเป็นต้นน้ำที่สำคัญของประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง มีพื้นที่เป็นภูเขาและพื้นที่ราบกระจัดกระจาย มีแม่น้ำสายหลัก มูล ชี และโขงไหลผ่าน แต่สภาพของดินก็มีลักษณะค่อนข้างแห้งแล้งและไม่ค่อยเอื้อต่อการเพาะปลูก ภาคกลางมีสำคัญๆหลายสายไหลผ่านลงทะเลที่อ่าวไทย ทำให้ภาคกลางกลายเป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดของประเทศและแห่งหนึ่งของโลก ภาคใต้เป็นลักษณะแหลมยื่นไปในทะเล พื้นที่ทั้งสองด้านจึงขนาบด้วยทะเล มีจุดที่แคบลง ณ คอคอดกระ แล้วขยายใหญ่เป็นเป็นผืนแผ่นดินที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ส่วนภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นแนวเทือกเขาซึ่งพาดตัวมาจากภาคเหนือลงใต้จนเป็นส่วนหนึ่งของเขตแดนระหว่างไทย-พม่าทางทิศตะวันตก ทั้งยังมีอ่าวไทยซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร รองรับน้ำซึ่งไหลมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำตาปี เนื่องจากน้ำตื้นใสตามแนวชายฝั่ง จึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ของภาคกลางและภาคใต้

ภูมิประเทศด้านเทือกเขาชายแดนลาว ภาพจากเว็ปบ้านมหา

มหัศจรรย์แห่งความหลากหลายทางธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

ภูมิประเทศของไทยเป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งถึงความหลากหลายของสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ มีพืช 15,000 species คิดเป็น 8% ของพืช species ทั้งหมดบนโลก ประเทศมีพื้นที่ป่าประมาณ 29% รวมไปถึงพื้นที่ปลูกยางพาราและกิจกรรมปลูกป่าบางแห่ง ประเทศไทยมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากว่า 50 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีก 56 แห่ง โดยพื้นที่ 12% ของประเทศเป็นอุทยานแห่งชาติ และอีกเกือบ 20% เป็นเขตป่าสงวน ปัจจุบันนักวิชาการไทยยังค้นพบสัตว์หรือพืชใหม่ๆเป็นระยะๆ

นกเจ้าฟ้าศิริธร นกนางแอ่นประเภทหนึ่งพบในประเทศไทยแถวบึงบรเพ็ด ภาพจากเว็ปไซ้ท์ฯ

ปูแป้งหรือปูเจ้าฟ้จุฬาภรณ์ พบในประเทศไทย

ประเทศไทยเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามโดยธรรมชาติตั้งแต่ ภูเขา ป่าและอุทธยาน เขื่อนบึงธรรมชาติ แม่น้ำ และทะเล ทางภาคเหนือเต็มไปด้วยป่าเขาและถ้ำทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทั้งเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังสามารถเป็นทางผ่านไปยังพม่าและลาว ภาคกลางมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก พัทยา หัวหิน ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันฑ์ มีอุทธยานแห่งชาติที่จังหวัดกาญจนบุรี และอุทัยธานี ภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง และหมู่เกาะตามแนวชายฝั่งของทะเลอันดามัน ภาคอิสานเป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ภูกระดึงจังหวัดเลย มีชายแดนติดกับประเทศลาวและเขมร

บัวแดงอุดร

มหัศจรรย์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทย

มรดกทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมไทยมีส่วนที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมเอเชีย บางส่วนอาจได้รับอิทธิพลจากหรือได้รับเอาวัฒนธรรมจากอินเดียบ้าง จากจีนบ้าง และจากขอม เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี มีการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีการปรุงและตกแต่งอาหาร แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย การออกแบบและทอผ้าไทย ฯลฯ ทำให้เกิดศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาไทย จนเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกตกทอดมาจนปัจจุบัน

อาหารไทย

อาหารไทยมีรสชาดผสมผสานระหว่าง หวาน เผ็ด เปรี้ยว ขมและเค็ม มีส่วนประกอบซึ่งมักจะใช้ในการปรุงอาหาร เช่น น้ำปลา มะนาว กระเทียม พริก อาหารไทยมีคุณลักษณะพิเศษ คือ ให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน คือมีส่วนผสมสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณทางยา อาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของคนไทย คือ “น้ำพริกปลาทู” พร้อมกับเครื่องเคียงประเภทผักสดหรือผักรวก ซึ่งเป็นอาหารโปรดของคนภาคกลาง นอกจากนั้นอาหารไทยยังมีส่วนที่ช่วยเสริมสุขภาพ เช่น “ส้มตำ” ซึ่งเมื่อผสมผสานกับไก่ย่างและข้าวเหนียวแล้วกลายเป็นอาหารสุดยอดของชาวภาคอิสาน สำหรับคนใต้ก็มีอาหารยอดฮิตคือ “ข้าวยำ” มีส่วนผสมผักสมุนไพรหลายชนิดล้วนแล้วแต่ช่วยบำรุงและเสริมสุขภาพ ส่วนภาคเหนือมี “น้ำพริกอ่อง” เป็นเครื่องจิ้มสำหรับผักชนิดต่างๆทั้งสดและรวก แต่ละภาคมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แต่เพรียบไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

อาหารไทยช่วยเสริมสร้างสุขภาพ

อาหารไทยแต่ละมื้อมีมากมายหลายชนิดทั้ง ของคาว ของหวาน และผลไม้ ดังพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับ “กาพย์เห่เรือพรรณาชมอาหารประเภท คาว หวาน” ของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สำหรับครอบครัวที่มีฐานะก็สามารถจัดหาอาหารได้ครบทั้ง คาว หวาน และผลไม้ สำหรับครอบครัวที่ขัดสนอาจมีเพืยงบางอย่างบางประเภท อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นน้ำพริกปลาทูหรือผักรวกผักสดจิ้ม อย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าอาหารไทยนั้นประกอบด้วยผัก สมุนไพร ทำให้คนไทยสมัยก่อนได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ทั้งเกลือแร่ วิตามิน ซึ่งช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งบางชนิด

ขนมไทยๆ

สมุนไพรและแพทย์แผนไทย

โดยเหตุที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ทำให้อุดมไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งสัตว์และพืช ทำให้เกิดการสะสมความรู้เชิงสุขภาพทั้งทางการแพทย์ไทย สมุนไพรไทย กลายเป็นรากฐานแห่งภูมิปัญญาไทยมาแต่สมัยบาณ เกิดการประยุกต์เป็นองค์ความรู้ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องจากทั่วโลกได้อย่างมหัศจรรย์

ฤษีดัดตน ส่วนหนึ่งของแพทย์แผนไทย

ศิลาจารึกวัดโพธิ์ เป็นตำนานฤษีดัดตน ต้นตำรับการนวดแผนไทย ได้ถูกจารึกไว้ในศาลารายในวัดโพธิ์ ในรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้รับความสนใจจากนานาประเทศจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกจากองค์การยูเนสโก

ทางด้านสมุนไพรไทยได้สร้างความมหัศจรรย์จากการพิสูจน์ผลลัพภ์และการสาธิตผลิตภัณฑ์โดยหน่วยงานแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ทำให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมากมายชนิดขึ้นจนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ผ้าไทย

ผ้าไทยและผ้าไหมไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่สังคม มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของชางชนบทอย่างมาก เป็นแหล่งสร้างรายได้ตลอดจนสืบสานถ่ายทอดงานศิลปะและหัตถกรรมอันทรงคุณค่าไว้ชั่วรุ่นลูกรุ่นหลาน

ไหมไทย มีความเป็นเอกลักษณ์

เนื่องจากผ้าไทยเป็นมรดกตดทอดมาแต่สมัยโบราณ ดังนั้นในแต่ละภาคลวดลายตลอดจนวิธีการย้อมการทอที่แตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือ มีความโดดเด่นคือ “ผ้ายกดอก” นิยมใช้ ทอด้วยไหมเงินไหมทอง ผ้าหมักโคลน นอกจากนั้นก็มี ผ้าซิ่นตีนจก นอกจากนั้นก็มี ผ้าเข็น ผ้ามุก ผ้าลายน้ำไหล ภาคอิสาน นิยมทอผ้าไหม โดยใช้การมัดหมี่ให้เกิดลวดลาย มีฝีมือประณีต มีวัฒนธรรมผ้าที่หลากหลายมาก เช่น ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมยกดอก ภาคใต้ มีลักษณะเป็น ผ้ายก ลักษณะลวดลายมีทั้งลายดอกเล็กๆพรมทั้งผืน หรือยกลายเน้นเชิง เชื่อกันว่า ผ้ายกของภาคใต้นั้นน่าจะได้รับอิทธิพลจากแถบมลายู ภาคกลาง ไม่ปรากฏร่องรอยที่ชัดเจนของกลุ่มช่างทอผ้าในอดีต เชื่อว่าภายหลังมีการอพยพชาวบ้านจากหัวเมืองล้านนาและจากฝั่งลาว ผ้าไทยภาคกลาง นิยมทอ ผ้าจกไหม ผ้าซิ่น มัดก่าน ตีนจก ผ้าพื้น หรือผ้าซิ่นลายแตงโม และยกมุก แถบ สระบุรี ราชบุรี ลพบุรี เพชรบุรี

ศิลปและสถาปัตยกรรมไทย

ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นความมีอารยะของไทยมาแต่โบราณกาล ไม่ว่าจะมีให้เห็นในรูปของ บ้านเรือนไทย โบสถ์ วัดวาอาราม และปราสาทพระราชวัง ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงฝีมืออันละเอียดอ่อน ปราณีต สวยงาม จนปรากฏเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แก่ชาวต่างประเทศจำนวนมาก เช่น พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดโพธิ์ฯ วัดอรุณฯ หรือพระบรมมหาราชวัง พระราชวังบางปะอิน ภาพศิลปจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในผนังรอบระเบียงวัดพระแก้ว

นาฏศิลปไทย

นาฏศิลปไทยเป็นศาสตร์ที่เป็นมรดกไทยที่มีความงดงามล้ำค่า เป็นศิลปการแสดงชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย ซึ่งท่ารำจะประกอบด้วยท่วงท่าที่งามสง่าและอ่อนช้อย

นาฏศิลปไทยนางในวรรณคดี

โขนนั้นจะมีท่ารำที่เป็นการผสมผสานระหว่างท่วงท่าการต่อสู้ที่เข้มแข็งทั้งยังมีท่วงท่าที่อ่อนช้อยสวยงาม การแสดงโขนเป็นการรวมศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆเข้าด้วยกัน ทั้ง วรรณกรรม นาฏศิลป์ คีตะศิลป์ และหัตถศิลป์

ชุดแสดงโขน

นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีลักษณะงดงาม อ่อนช้อยประกอบดนตรีเช่น ฟ้อน รำ ระบำ แต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกและมีลีลาท่าการแสดงที่แตกต่างกันไป

ดนตรีไทย

ดนตรีเป็นสิ่งผูกพันธ์กับวิถีชีวิตของทุกชนเผ่ามาแต่สมัยโบราณ ซึ่งได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์ไปตามแต่สถานที่และวัฒนธรรมในภาพรวม สำหรับเครื่องดนตรีไทยที่มีองค์ประกอบของเครื่องดนตรี 4 ประเภท เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี และเครื่องเป่า การเล่นจะมีลักษณะเป็นวง เช่น วงปี่พาทย์ มีปี่เป็นประธาน จะประกอบด้วยเครื่องตีเป็นหลัก เช่น ฆ้อง กลอง และปี่ วงเครื่องสาย ประกอบด้วยเครื่องดนตรีที่มีเครื่องสายเป็นประธาน มีเครื่องเป่าและเครื่องตีเป็นองค์ประกอบ วงมโหรี เป็นวงที่มีวงปี่พาทย์และวงเครื่องสายผสมกัน

เครื่องดนตรีไทย

ดนตรีไทยเป็นสุนทรียะแห่งของมรดกวัฒนธรรมไทย สามารถพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ให้เข้าร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีสากลได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นอย่างสร้างสรรคืแล้วยังอาจสร้างความนิยมให้กับนักดนตรีต่างประเทศได้อย่างน่าอัศจรรย์ก้ได้ ถ้าหากได้รับการส่งเสริมอย่างมีระบบ

มวยไทย

เป็นศิลปการต่อสู้ของไทยมายาวนานจนเป็นที่โจษขานกันมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนลูกหลานไทยในปัจจุบัน เป็นศิลปการต่อสู้ด้วยอาวุธทุกส่วนในร่างกาย มือ เท้า เข่า ศอก ศอก แข้ง และแขน จนเป็นที่มหัศจรรย์ที่ให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชมและได้สนใจในกีฬามวยไทย จนมีการส่งเสริมไปทั่วโลก มีการตั้งค่ายมวยในประเทศต่างๆและจ้างนักมวยไทยไปฝึกสอนแม่ไม้มวยไทยในแต่ละท่า มีการจัดการแข่งขันชกมวยไทยเป็นประจำในต่างประเทศ ปัจจุบันถือเป็นศิลปการต่อสู้ที่โดดเด่นและมหัศจรรย์ของโลก

ฝรั่งตั้งค่ายฝึกมวยไทย

การไหว้

การไหว้เป็นการทักทายการให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโสและบรรพบุรุษตามประเพณีของไทย ซึ่งเป็นการยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน เป็นสัญลักษณ์ในการให้ความเคารพและความนับถือแก่อีกผู้หนึ่ง ปกติแล้วผู้น้อยหรือผู้ที่ด้อยกว่าทั้งอาวุโส สถานะ และตำแหน่ง มักจะเป็นผู้ทักทายก่อนเมื่อพบกัน และผู้ที่อาวุโสกว่าก็จะทักทายตอบในลักษณะที่คล้าย ๆ กัน แม้การไหว้จะแสดงออกให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนในสายตาของผู้พบเห็นทั่วไป แต่ในส่วนลึกก็แสดงให้เห็นว่าชาวไทยมักจะมีความรู้สึกในการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างรุนแรงเช่นกัน

ความอาวุโสเป็นแนวคิดที่สำคัญในวัฒนธรรมของชนหลายชาติเช่น จีน ไทย ซึ่งผู้อาวุโสจะต้องปกครองดูแลครอบครัวของตนตามธรรมเนียม และน้องจะต้องเชื่อฟังต่อผู้อาวุโส

ประเพณีไทย

ประเพณีในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลาย บางประเพณีเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เป็นประเพณีที่อาจเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั่วโลก เช่น

ประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์

วันตรุษสงกานต์ หรือวันสงกานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยคล้ายๆกับวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนหรือวันขึ้นปีใหม่สากล 1 มกราคมของทุกปี เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ ถือเป็นวันครอบครัว มีการสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วยังเป็นวันสำคัญของผู้น้อยจะแสดงความเคารพนับถือผู้ใหญ่ด้วยวิธีการรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้ที่อาวุโสกว่า รวมทั้งการรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ดังนั้นในวันสงกานต์ผู้ที่จากบ้านไปไกลเพื่อการอาชีพจะถือโอกาสกลับบ้านเพื่อเป็นการรวมศูนย์ระหว่างบุคคลในครอบครัวทั้งหมด

สงน้ำพระ

ปัจจุบันนอกจากพิธีกรรมดังกล่าวแล้ว วันสงกรานต์ยังเป็นภาพการรดน้ำดำหัวให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาจนกลายเป็นประเพณีการเล่นน้ำสงกานต์เพื่อความสนุกสนานและความชุ่มชื่นและสดชื่นในยามอากาศร้อนจัดของเดือนเมษายน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวันสงกรานต์การเป็นวันที่ชาวต่างชาติต่างรู้จักและนิยมชมชอบในประเพณีสาดน้ำ (Water Festival) จนอาจทำให้ความหมายที่แท้จริงของวันสงกรานต์ลดความสำคัญลง

สนุกสนานวันสงกรานต์

ประเพณีเทศกาลวันลอยกระทง

ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุแน่ชัดว่าประเพณีลอยกระทงนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบกันมาตั้งแต่รัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงกรุงสุโขทัย วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศเย็นสบาย อยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขี้นเต็มฝั่ง อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมา ทำให้เป็นภาพที่ดูงดงามยิ่ง

การปล่อยโคมไฟในประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) เชียงใหม่

ในสมัยก่อนนั้นพิธีลอยกระทงจะเป็นการลอยโคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสันนิษฐานว่า พิธีลอยกระทงเป็นพิธีของพราหมณ์ จัดขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า 3 องค์ คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ต่อมาได้นำพระพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงให้มีการชักโคม เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้ นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

เป็นประเพณีซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันหล่อและแกะสลักเทียนพรรษาด้วยฝีมือวิจิตรบรรจง และมีเทคนิคเฉพาะตัว เป็นการแกะสลักด้วยจินตนาการเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ เป็นเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์และสัตว์ในป่าหิมพานต์ หรือประเพณีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น

เทียนพรรษาจากสุพรรณฯ

นอกจากนั้นยังมีประเพณีอื่นๆอีกมากมาย บางประเพณีรู้จักกันดีในท้องถิ่น เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณียี่เป็ง ประเพณีตักบาตรดอกไม้ บางประเพณีอาจได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันตรุษจีน เทศกาลวันคริสต์มาส นอกจากนั้นยังมีประเพณีที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีเวียนเทียนวันมาฆะบูชา วิสาฆะบูชา เป็นต้น

สรุป

เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่สวยงาม มีทั้งทะเล ภูเขา นอกจากนั้นยังมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ทำให้เกิดสะสมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่ ประเพณีต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลการลอยกระทง งานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย มวยไทย นาฏศิลป เข่น โขน ดนตรี อีกทั้งยังมีแหล่งประวัติศาสตร์ อารยธรรมตั้งแต่สมัยราณ ก่อนกรุงสุโขทัย สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ทำให้ไทยเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆและสามารถดึงดูดให้อยู่เป็นระยะเวลายาวกว่าประเทศรอบๆบ้านของไทย

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 dsc01366 pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1