การค้าระหว่างประเทศเดือนมกราคม 2555

Tuesday, March 20, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

การค้าระหว่างประเทศเดือนมกราคม 2555

ดุลการค้าไทยเดือนมกราคม 2555


การประกาศตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนมกราคม 2555 ช้าไปประมาณหนึ่งเดือน คือควรประกาศตัวเลขการค้าประมาณวันที่ 20-22 กุมภาพันธุ์ แต่มาประกาศประมาณกลางเดือนมีนาคม สาเหตุเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงระบบงาน (ตามที่ได้รับคำบอกจากเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์) เลยไม่ทราบว่าตัวเลขการค้าของเดือนกุมภาพันธุ์จะล่าช้าหรือไม่

ในเดือนมกราคม 2555 ไทยส่งออกได้ 488,709 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2554 ซึ่งส่งออกได้ 501,084 ล้านบาท คิดเป็นการส่งออกที่ลดลง -2.5% ส่วนมูลค่าการนำเข้าเป็นเงิน 530,078 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปี 2554 ซึ่งนำเข้าเป็นมูลค่า 533,585 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ -0.7%

แต่เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐแล้ว การส่งออกในเดือนมกราคม 2555 เป็นมูลค่า 15,734 ล้านเหรียญ ต่ำกว่าการนำเข้าในเดือนมกราคม 2554 ซึ่งส่งออกเป็นมูลค่า 16,747 ล้านเหรียญคิดเป็นร้อยละ -6.0% ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 16,864 ล้านเหรียญซึ่งเมื่อเทียบกับการนำเข้าของเดือนมกราคม 2554 มีมูลค่า 17,604 ล้านเหรียญแล้วการนำเข้าของปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเป็นร้อยละ -4.2%

สรุปผลการค้าระหว่างประเทศในเดือนมกราคม 2555 ไทยขาดดุลเป็นมูลค่า -41,369 ล้านบาท หรือเมื่อคิดเป็นขาดดุลการค้าเท่ากับ -1,134 ล้านเหรียญ อย่างไรก็คามการส่งออกของไทยที่ลดต่ำลงนั้นมีสาเหตุจากกรณีน้ำท่วม ทำให้โรงงานต่างๆต้องหยุดผลิตและยังไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมทั้งหมด แต่คาดว่าแนวโน้มการส่งออกจะกระเตื้องขึ้นตามลำดับ

Thailand Export in Million Baht
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 374,037 477,480 359,554 453,422 501,084 488,709 -2.5%
Feb. 399,485 435,537 404,863 470,718 573,082
Mar. 458,419 485,568 404,792 535,384 646,280
Ari. 375,730 438,081 367,617 452,040 527,622
May 441,150 496,117 411,589 529,634 580,049
Jun. 439,899 530,481 421,842 579,396 633,708
Jul. 411,817 575,334 435,010 500,095 652,087
Aug. 468,414 539,482 439,568 527,286 640,550
Sep. 465,126 550,006 503,637 565,874 637,160
Oct. 504,434 516,447 495,337 522,375 520,221
Nov. 506,726 404,773 459,348 524,801 474,090
Dec. 456,882 404,314 482,162 516,666 524,473
total 5,302,119 5,853,620 5,185,319 6,177,691 6,910,406
ข้อมูลจากเว็บไซ้ท์กระทรวงพาณิชย์ ประมวลโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์
Thailand Import in Million Baht
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 353,298 493,781 312,575 441,267 533,585 530,078 -0.7%
Feb. 370,689 454,519 284,034 461,656 525,658
Mar. 394,385 476,009 334,702 503,084 599,372
Ari. 376,928 484,722 350,282 466,176 558,526
May 427,781 447,441 330,091 462,209 579,070
Jun. 415,569 503,459 394,145 510,930 602,898
Jul. 402,815 601,754 414,868 536,399 574,433
Aug. 442,673 558,416 382,626 512,534 684,925
Sep. 390,636 536,416 441,643 475,303 638,400
Oct. 447,116 540,728 441,205 457,211 557,671
Nov. 439,285 450,480 428,972 519,277 522,512
Dec. 409,011 396,280 480,907 484,096 597,364
Total 4,870,186 5,944,005 4,596,050 5,830,142 6,974,414
Thailand Export in Million US$
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 10,483 14,274 10,479 13,723 16,747 15,734 -6.0%
Feb. 11,159 13,234 11,731 14,404 18,868
Mar. 12,910 15,019 11,555 16,253 21,259
Ari. 10,850 14,104 10,429 14,091 17,564
May 12,754 15,880 11,656 16,556 19,465
Jun. 12,791 16,650 12,165 18,039 21,074
Jul. 11,975 17,371 12,908 15,504 21,521
Aug. 14,041 16,269 13,280 16,452 21,567
Sep. 13,576 16,296 14,905 18,061 21,511
Oct. 14,819 15,266 14,812 17,133 17,192
Nov. 14,926 11,870 13,840 17,670 15,498
Dec. 13,582 11,605 14,628 17,373 17,016
Total 153,866 177,838 152,388 195,259 229,282
Thailand Import in Million US$
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 9,083 14,613 9,013 13,207 17,604 16,864 -4.2%
Feb. 10,260 13,673 8,103 13,964 17,100
Mar. 11,007 14,574 9,454 15,099 19,473
Ari. 10,785 15,441 9,834 14,357 18,361
May 12,247 14,168 9,251 14,345 19,187
Jun. 11,969 15,640 11,188 15,716 19,806
Jul. 11,598 17,984 12,202 16,504 18,723
Aug. 13,140 16,669 11,201 15,809 22,770
Sep. 11,290 15,735 12,924 14,996 21,273
Oct. 13,005 15,824 13,050 14,811 18,221
Nov. 12,815 13,072 12,782 17,292 16,872
Dec. 12,040 11,255 14,424 16,078 19,146
Total 139,239 178,648 133,426 182,178 228,536
Thailand Trade Balance in Million Baht
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 20,739 -16,301 46,979 12,155 -32,501 -41,369
Feb. 28,796 -18,982 120,829 9,062 47,424
Mar. 64,034 9,559 70,090 32,300 46,908
Ari. -1,198 -46,641 17,335 -14,136 -30,904
May 13,369 48,676 81,498 67,425 979
Jun. 24,330 27,022 27,697 68,466 30,810
Jul. 9,002 -26,420 20,142 -36,304 77,654
Aug. 25,741 -18,934 56,942 14,752 -44,375
Sep. 74,490 13,590 61,994 90,571 -1,240
Oct. 57,318 -24,281 54,132 65,164 -37,450
Nov. 67,441 -45,707 30,376 5,524 -48,422
Dec. 47,871 8,034 1,255 32,570 -72,891
Total 431,933 -90,385 589,269 347,549 -64,008
Thailand Trade Balance in Million us$
year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012
Jan. 1,400 -339 1,466 516 -857 -1,130
Feb. 899 -439 3,628 440 1,768
Mar. 1,903 445 2,101 1,154 1,786
Ari. 65 -1,337 595 -266 -797
May 507 1,712 2,405 2,211 278
Jun. 822 1,010 977 2,323 1,268
Jul. 377 -613 706 -1,000 2,798
Aug. 901 -400 2,079 643 -1,203
Sep. 2,286 561 1,981 3,065 238
Oct. 1,814 -558 1,762 2,322 -1,029
Nov. 2,111 -1,202 1,058 378 -1,374
Dec. 1,542 350 204 1,295 -2,130
Total 14,627 -810 18,962 13,081 746

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-8 dsc01365 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1