หัตถกรรมเรือไม้จำลอง

Thursday, March 1, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

หัตถกรรมเรือไม้จำลอง

เรือหางแมงป่องใช้เสด็จประพาสต้นในสมัย ร.5

พาหนะทางน้ำ

ในสมัยโบราณการจัดตั้งชุมชนมักทำตามริมน้ำ วิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนจึงผูกพันกับน้ำอย่างแนบแน่นทั้งในด้านการดำรงชีวิต การคมนาคม และ การค้า กลายเป็นวัฒนธรรมโบราณและมรดกล้ำค่าของไทย การสัญจรไปมาของมวลชนส่วนใหญ่ที่ไม่อยู่ริมน้ำต้องใช้การเดินด้วยเท้า หรือเกวียนเทียมสัตว์สี่เท้า หรือการไปมาหาสู่กันอาจใช้เรือพายไปตามแม่น้ำลำคลอง ใช้ทำมาหากินบ้าง ใช้ในการขนส่งบ้าง ครั้นความเจริญมากขึ้น มีการสร้างถนนหนทางเชื่อมต่อระหว่างเมือง ทำให้การใช้เรือเป็นพาหนะลดน้อยลง นอกจากนั้นความเจริญทางเทคโนโลยี ทำให้เรือที่ใช้เป็นพาหนะทางทะเลเปลี่ยนจากเรือใบเป็นเรือที่ใช้เครื่องยนต์หรือใช้เครื่องบินในการเดินทาง ทำให้เรือหลายๆรูปแบบหายสาปสูญกลายเป็นของโบราณไป ทำให้เกิดแนวคิดการสร้างเรือจำลองเพื่อใช้เป็นสิ่งประดับหรือตกแต่งภายในบ้านและหรือเพื่อให้เป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมสมัยเก่าๆของไทยได้

เรือสำปั้นสำหรับใช้ทำการค้าขาย

ในงานโอท็อปแต่ละครั้ง เราจะพบงานเรือขำลองประเภทต่างๆที่ทำจากไม้ ถ้าจะจำแนกประเภทเรือที่นิยมสร้างไว้เพื่อเป็นการระลึกถึงอดีตและความสวยงาม มีหลายแบบหลายประเภท ได้แก่เรือขนาดเล็กที่ใช้ในแม่น้ำลำคลอง เรือใบที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเล เรือรบและเรือสำราญที่ใช้ในการท่องเที่ยวตลอดจนเรือที่ใช้ในพระราชพิธี

เรือพระที่นั่งสำหรับใช้ในพระราชพิธี

เรือโบราณในแม่น้ำลำคลอง

ในยุคที่การคมนาคมทางถนนยังไม่เจริญมาก การใช้เรือเป็นที่นิยมค่อนข้างมาก เรือแต่ละลำที่สร้างขึ้นอาจมีรูปลักษณ์แตกต่างกันตามที่ต้องการใช้งาน ครั้นเมื่อบ้านเมืองพัฒนามากขึ้น เรือหลายๆลำหลายๆรูปแบบจึงค่อยๆหายไปจากสังคม จึงมีคนทำอาชีพเกี่ยวกับสร้างเรือโบราณจำลองมากขึ้น จัดเป็นงาน OTOP หรือ SMEs ซึ่งคงไม่เกินไปนักถ้าจะกล่าวว่าเป็นงานที่มีคุณค่าในการรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยโบราณไว้เป็นอย่างดี

เรือแจวโดยสาร

เรือขนาดใหญ่ที่รู้จักกันดีมี “เรือเอี้ยมจุ้น” หรือที่เรียกว่า “เรือเกลือ” และ “เรือข้างกระดาน” ซึ่งบางคนเรียกว่า “เรือขายของชำ” หรือเรียกตามภาษาสมัยใหม่ว่า “เรือซูเปอร์มาเก็ต” เรือเหล่านี้เป็นเรือขนาดใหญ่ใช้สำหรับบรรทุกของหรือเกลือและใช้ในการขายของ สมัยเด็กๆเห็นเขาใช้เรือข้างกระดานขายผ้าโดยล่องไปตามคลองแสนแสบจากประตูน้ำไปฉะเชิงเทรา

เรือขนาดกลางที่เห็นมากในสมัยก่อน เช่น “เรือหางแมงป่อง” เป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เสด็จประพาสต้น “เรือสำปั้น” ใช้สำหรับรับจ้างส่งผู้โดยสาร หรือใช้ขายกาแฟ  ก๋วยเตี๋ยว หรือผัก ผลไม้ หรือ “เรือชะล่า” เป็นเรือขุดใช้บรรทุกของหนักบริเวณน้ำตื้น หรือ “เรือบด” เป็นเรือขนาดเล็กซึ่งพระ สามเณร ใช้บิณฑบาตรในตอนเช้า

เรือใบสำเภา

เรือสำเภาจีนเป็นประดิษฐกรรมโบราณอย่างหนึ่งของจีน และเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่โด่งดังในด้านการค้าขายในสมัยโบราณ ด้วยการแล่นเรือสำเภาที่จีนใช้การเดินเรือทางทะเลเพื่อการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศในอดีตกาล นอกจากนั้นประวัติศาสตร์จีนยังได้บันทึกการเดินเรือของ เจิ้งเหอ (郑和) มหาขันทีแห่งราชวงศ์หมิง ที่ใช้เรือสำเภาจีนในการสำรวจทางทะเลถึง 7 ครั้ง ผ่านดินแดนต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศ

เรือสำเภาจำลอง

“เรือใบสำเภา” หรือเรียกสั้นๆว่า “เรือสำเภา” เป็นพาหนะสำคัญที่ใช้กันมากในสมัยที่ไม่มี “เรือกลไฟ” เป็นเรือที่ขนสินค้าขึ้นล่องเพื่อการค้าระหว่างประเทศ รูปร่างเรือมีลักษณะป้าน เก๋งท้ายสูงและท้ายเรือยื่นออกไม่มีกระดูกงูเล็กเรือ เสากระโดงมักสูง และใช้ใบแขวนที่มีพรวนใบขนาบขวางยาวตลอด  เชื่อว่าเรือสำเภามีการพัฒนาและดัดแปลงมาจากแพ หรือคำว่า “สำปั้น” เป็นภาษาจีนแปลว่า “ไม้กระดาน 3 แผ่น” ดังนั้นจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นเรือสำเภาขนาดเล็ก

เรือสำเภาจำลองอีกดีไซน์หนึ่ง

ตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยจีนโบราณผสมผสานกับความเชื่อแบบไทย การสร้างเรือจำลองด้วยไม้มงคล เช่น ไม้สัก ไม้ขนุน จึงจัดเป็นเรือมงคล เรือสำเภาเป็นสัญญลักษณ์ของการค้าขายจึงถือเป็นสัญญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง และการเดินทาง ถ้าหากใครมีเรือสำเภาจำลองไว้ในบ้าน ครอบครัวนั้นๆก็จะประสบกับความมั่งมีศรีสุขและมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกันกับเรือรบ นอกจากจะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วยังช่วยปกป้องคุ้มครองอันตรายด้วย

เรือสำราญ

เรือสำราญจำลอง

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดชนชั้นตามสถานะทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้รูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจของคนในสังคมแตกต่างกัน นักธุระกิจหลายกลุ่มหลายประเทศจึงได้เสนอรูปแบบการท่องเที่ยวด้วยการนท่องทะเล และแวะพักจอดเที่ยวตามเมืองเป้าหมาย ภายในเรือเป็นเสมือน “Entertainment Complex” ใหญ่ มีทั้งโรงแสดงการละเล่น มีห้องอาหารหรู มีคาสิโน ตลอดจนแหล่งช็อปปิ้ง ปัจจุบันการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเป็นที่นิยมกันมาก

เรือสำราญ

สรุป

การสร้างเรือโบราณจำลองหรือเรือจำลองนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชน ยังเป็นการสืบสานในคุณค่าวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนกับเรือซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของไทย  คนไทย คนจีนในแต่ละยุคสมัยอาจมีความเชื่อในศาสตร์แตกต่างกัน เมื่อนำมาผสมผสานกันแล้วเกิดเป็น “ความเป็นศิริมงคล” เช่นเรือที่ประดิษฐ์จากไม้สักไม้ขนุน ทำให้ผู้ที่มีเรือจำลองอยู่ในบ้านจะเกิดการทำมาค้าขายร่ำรวย มีความสุข มีโอกาสได้เดินทางเป็นนิจเป็นต้น การที่ผู้ประกอบอาชีพได้ศึกษาค้นคว้าประวัติความเป็นมาของเรือแต่ละชนิดแล้วนำมาประดิษฐ์ในรูปแบบการจำลองให้มีขนาดเล็กลง ถือเป็นการอนุรักษ์ “เรือไทย” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยมิให้สูญหายไป

อ้างอิง:

ขอขอบคุณท่านเจ้าของเรือทุกๆท่านที่อนุญาติให้ถ่ายภาพ เนื่องจากอาจหานามบัตรของท่านไม่เจอเลยไม่มีโอกาสกล่าวนามของแต่ละท่าน อย่างไรก็ตาม ถ้ามีโอกาสพบท่านในครั้งต่อไป ผมจะนำมาโพสบนเว็ปให้ใหม่ครับ

เว็ปไซ้ท์สำนักพระราชวัง “http://www.palaces.thai.net/king60B/

http://www.creativevill.com

คุณอนันตชัย ชุนนิตินันท์ “พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบ๊ท” โทร 02-421-6118; 081-252-8471

คุณพนม “P Model Ship”, E-Mail; pmodelship@hotmail.com, โทร 089-256-9788

http://boatgoodluck.com/

http://www.jiewfudao.com/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99.html

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 dsc01365 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1