“ดร.สมคิด” พูดในงานสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

Wednesday, February 22, 2012
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

“ดร.สมคิด” พูดในงานสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

สรุปโดย ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ องค์ปาฐกในงานประชุมประจำปีสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาล

เมื่อวานนี้อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2555 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแถลงผลงานประจำปีแล้วเลยถือโอกาสรัปประทานอาหารกลางวันร่วมกันตามปกติที่โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา และแจกรางวัลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่นประจำปี 2554 หลังจากนั้นจะมีปาฐกถาพิเศษบางครั้งก็เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถขึ้นปาฐกถาในเรื่องที่เหมาะสมกับสถานะการณ์ในขณะนั้น บังเอิญปีนี้หนึ่งในนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับรางวัลคือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ทางสมาคมฯเลยถือจังหวะให้ ดร.สมคิด เป็นองค์ปาฐกเสียเลย สำหรับผมในฐานะอดีตนักเรียนทุนรัฐบาลรุ่นเดอะคนหนึ่ง ได้ร่วมฟังการปาฐกถาด้วยเลยถือโอกาสสรุปเรื่องมาให้อ่านเป็นความรู้กันครับ

นักเรียนทุนรัฐบาลดีเด่นของสมาคมนักเรียนทุนประจำปี 2554

แน่นอนครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในกูรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจและรองนายกรัฐมนตรีสมัย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ ดร.สมคิด จึงขึ้นพูดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในสถานะการณ์ปัจจุบัน

ดร.สถิตย์ นายกสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ดร.สมคิด ได้เล่าถึงภาวะเศรษฐกิจของยุโรปในปัจจุบันว่ามีปัญหาหลักๆ 2-3 ประการคือ ประการแรกรัฐบาลหลายต่อหลายประเทศในยุโรปมีการใช้จ่ายเกินตัว จัดสรรสวัสดิการให้ประชาชนจนไม่สนใจการออมและไม่ต้องกังวลกับชีวิตยามแก่ ทำให้ประเทศเกิดหนี้สินล้นพ้นตัว เช่น กรีซ มีหนี้ถึงประมาณ 140%ของ GDP หรือ ไอร์แลนด์ สเปญ อิตาลี ฯลฯ ทำให้เกิดวิกฤตการเงิน ขาดความสามารถในการชำระหนี้ จนประเทศต่างๆในยุโรปและองค์กรการเงินระหว่างประเทศต้องระดมเงินเพื่อช่วยเหลือ “กรีซ” โดยด่วน มิฉะนั้นอาจลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขให้ “กรีซ” ต้องปฏิบัติตาม เช่น ลดงบประมาณรายจ่าย ลดสวัสดิการ ลดเงินเดือน จนก่อให้เกิดจราจลกันทั่วไป ไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่เจ้าหนี้ยังต้องโดนลดหนี้ถึง 70% (Hair-Cut) ประการที่สองภาคธนาคารต่างๆอ่อนแอเกินไป และมีแนวโน้มโดนลดเครดิตเร็ตติ้ง ถ้าเกิดต้องปิดธนาคารบางแห่งอาจเกิดความปั่นป่วนได้ดังตัวอย่างที่เคยมีมาแล้ว จะเห็นว่าแม้แต่ “กรีซ” ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆแม้จะใช้ทั้งมาตรการการเงินและการคลังแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ ถ้าลุกลามไปประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่เช่น อิตาลี หรือ สเปญ ปัญหาคงร้ายแรงมากขึ้น ปัญหาสำคัญของยุโรปคือการใช้เงินสกุลเดียวกันในระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีฐานความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และสมรรถนะของประชาชนในชาติแตกต่างกัน

บรรดานักเรียนทุนรัฐบาลที่มาร่วมงาน

สหรัฐเองก็มีปัญหามาก โชคดีที่ว่าประเทศต่างๆยังให้รับความเชื่อถือ ยอมรับเงินดอลล่าร์ ทำให้สามารถชะลอปัญหาได้ระยะหนึ่ง

ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาเศรษฐกิจมายาวนาน ในขณะที่อัตราการสร้างนวัตกรรมต่างๆลดน้อยลง ประเทศพัฒนาใหม่ๆเช่น เกาหลี ใต้หวัน จีน สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองได้ดีขึ้น ทำให้เป็นคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญ

ประเทศเกาหลีมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างเสถียร ประชาชนมีการศึกษาดี มีจิตสำนึกของการต่อสู้ เชื่อว่ายังจะเข้มขังต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ประเทศจีนมีการขยายตัวด้านการส่งออก ได้ดุลการค้า การลงทุน ทำให้ประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วจนมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีเงินสำรองเพิ่มขึ้นมาก จนต้องเข้าไปร่วมช่วยเหลือวิกฤตในยุโรปเพราะถ้าเกิดปัญหาเชิงเศรษฐกิจ จีนจะถูกกระทบจากการส่งออกแน่นอน

สำหรับประเทศไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งซึ่งเป็นผลพวงจากอดีตที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยเกิดความอ่อนแอลง มีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันถดถอยอย่างไม่ควรเป็นเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศเพื่อนบ้าน ศักดิ์ศรีของประเทศแทบถูกลืม แม้แต่พม่าซึ่งเพิ่งเปิดประเทศยังได้รับการกล่าวขวัญในทางที่ดี อย่างไรก็ตาม ดร.สมคิด ได้ให้ความเห็นว่าถ้าไม่มีปัญหาทางการเมือง ปัญหาเกี่ยวกับฝักฝ่ายเกิดขึ้น เศรษฐกิจไทยคงไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด พยายามต้องลดการพึ่งพาการส่งออกให้น้อยลงขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็งขึ้น อุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในคือประชาชนค่อนข้างยากจน ทำให้ไม่เกิดกำลังซื้อ

สาวเดียวที่ได้รับเกียรตในฐานะนักเรียนรัฐบาลดีเด่น

นอกจากนั้น ดร.สมคิด ยังได้วิจารณ์พฤติกรรมของคนไทยและการเมืองไทยเล็กๆสมกับที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงไว้อย่างน่าฟังดังนี้

คนไทยขาดสมรรถนะในการแข่งขัน ไม่อดทนในสิ่งที่ควรอดทน แต่อดทนในสิ่งที่ไม่ควรอดทน เป็นคนขี้ระแวง กลัวไปหมด ขี้อิจฉา ขาดความกระตือรือล้น ขาดความรู้รักสามัคคี และอุปสรรคสำคัญสำหรับการพัฒนาคือมีพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่นสูง

ประเทศกำลังถูกบั่นทอนความสามารถลงไป ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศได้สั่งสมความอ่อนแอมาตลอดจนเกิดเป็นโรค “สมรรถนะบกพร่อง” นอกจากนั้นยังขาดนวัตกรรมทางการเมือง มีแต่การสร้าง “นอมินี” การเมืองไม่มีทางเลือก มีแต่ “เพื่อไทย” หรือ “ประชาธิปัตย์” มีแต่ทะเลาะเบาะแว้ง มีอคติ เห็นคนที่คิดต่างคือศตรู สร้างความแตกแยกไปทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับมวลชน กลายเป็นประเทศที่ไม่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้ขาดการมอง “ภาพรวม” ของประเทศร่วมกัน จึงยากที่จะแข่งขันกับนานาชาติได้

ดร.สมคิด วิจารณ์ประเทศไทยในงานสมาคมนักเรัยนทุนรัฐบาลวันที่ 19-2-12

ดร.สมคิดได้ให้ความเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข จำเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง เร่งสร้างความรู้ความสามารถและสมรรถนะของคนในชาติ ไม่อย่างนั้นอาจสายเกินไปจนกระทั่งแม้แต่เพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างไกลจากเรามากก็สามารถเดินแซงเราได้

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-8 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1