ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต.ค.54

Wednesday, November 16, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต.ค.54

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนตุลาคม 2554 เป็นมูลค่าจริง 47,780 ล้านบาท ลดต่ำลงจากเดือนกันยายนซึ่งเก็บได้ 49,617 ล้านบาท เนื่องจากการหักคืนภาษีทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้หลังหักคืนในเดือนตุลาคมสูงกว่าเดือนกันยายนเล็กน้อย คือมีมูลค่าเท่ากับ 31,780 ล้านและ 31,117 ล้านบาทตามลำดับ ในทำนองเดียวกันภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการคำนวนในรูปค่าเฉลี่ยแบบ 3 เดือน และที่คำนวนหลังจากพิจารณาอัตราเงินเฟ้อแล้ว มูลค่าในเดือนตุลาคมจะสูงกว่าเดือนกันยายนเล็กน้อยอย่างไม่มีนัยสำคัญ

จากข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้จริงและที่คำนวนได้ แสดงให้เห็นว่า กำลังซื้อในเดือนตุลาคมไม่ได้ตกต่ำมากนักแม้ว่าจะเกิดมหาวิกฤตอุทกภัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการกักตุนสินค้าเพื่อไว้กินยามน้ำท่วม และมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อชดเชยค่าเสียหายทั้งผลผลิตและที่อยู่อาศัย เอกชนต้องใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนและซื้อเครื่องอำนวยความสดวก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้เชื่อว่าสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมน่าจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมถนนหนทาง อาคารสถานที่ราชการที่เกิดความเสียหายจากน้ำท่วม จึงเชื่อว่ากำลังซื้อในประเทศคงจะไม่ลดลงมากนัก แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกเนื่องจากโรงงานที่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกซึ่งเป็นการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่สามารถเริ่มการผลิตได้ ซึ่งเชื่อว่าอาจจะเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่มกราคมบางส่วนเป็นต้นไป

Vat Monthly Collection Report                  
 y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 04 27,255 24,560 27,255 27,576 25,670 26,462 27,131 27,374 28,983 27,819 31,088 30,097
y 05 29,973 30,433 30,916 32,923 30,704 31,348 30,418 33,463 46,535 33,462 32,042 34,527
y 06 34,716 33,995 34,292 35,336 36,494 36,665 34,640 36,498 35,105 36,312 34,242 36,209
y 07 37,103 35,533 34,958 37,837 35,551 36,557 35,310 38,276 36,386 38,808 39,289 39,584
y 08 44,171 40,252 40,050 44,275 40,680 42,394 47,079 43,526 43,320 42,377 36,713 36,848
y 09 36,085 30,096 32,515 35,703 32,539 35,714 37,470 36,535 38,982 39,401 40,512 41,378
y 10 42,517 39,053 42,533 44,177 39,352 43,895 42,947 43,826 42,375 41,734 44,973 46,356
y 11 47,482 43,849 48,498 50,526 55,296 50,769 46,562 51,948 49,617 47,780    
                         
Vat Monthly Collection after Return                
 y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 04 20,239 16,181 18,664 20,052 15,556 15,550 19,602 20,141 20,290 21,270 23,435 23,785
y 05 23,709 18,370 20,248 27,053 24,342 23,429 22,654 25,366 22,431 21,154 20,371 24,245
y 06 25,310 24,209 24,125 27,307 21,019 18,360 24,536 23,854 25,076 26,209 17,216 25,349
y 07 26,752 22,655 22,913 29,289 18,380 22,413 23,335 24,691 25,036 22,122 27,815 27,354
y 08 30,595 27,474 27,314 28,567 25,992 29,094 31,279 29,526 28,320 25,691 24,213 15,548
y 09 19,185 14,296 18,940 18,618 18,539 21,214 23,470 23,035 25,982 25,907 27,012 27,378
y 10 26,517 23,553 26,033 30,177 27,352 28,895 26,947 24,826 22,875 26,434 28,973 30,456
y 11 30,570 30,499 31,076 33,826 36,796 33,569 31,562 32,048 31,117 31,780    
                         
 Vat Calculation of 3 Months Moving Average              
 y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 04 20,239 16,181 18,664 20,052 15,556 15,550 19,602 20,141 20,290 21,270 23,435 23,785
y 05 23,643 21,955 20,776 21,890 23,881 24,942 23,475 23,816 23,484 22,984 21,319 21,923
y 06 23,309 24,588 24,548 25,214 24,150 22,229 21,305 22,250 24,489 25,046 22,834 22,925
y 07 23,106 24,919 24,107 24,952 23,527 23,361 21,376 23,480 24,354 23,950 24,991 25,763
y 08 28,588 28,474 28,461 27,785 27,291 27,884 28,788 29,966 29,708 27,846 26,075 21,817
y 09 19,649 16,343 17,474 17,285 18,699 19,457 21,074 22,573 24,162 24,972 26,298 26,763
y 10 26,060 25,816 25,368 26,588 27,853 28,808 27,731 26,889 24,882 24,711 26,094 28,621
y 11 30,000 30,507 30,714 31,800 34,273 34,730 33,976 32,393 31,575 31,648    
                         
 Vat Calculation of 3 M Average after Inflation               
 y jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec
y 04 17,014 17,614 17,865 17,805 17,602 16,593 16,446 17,934 19,471 20,012 21,080 22,214
y 05 22,579 20,967 19,841 20,905 22,806 23,819 22,419 22,745 22,427 21,949 20,359 20,937
y 06 22,213 23,432 23,394 24,029 23,015 21,184 20,304 21,204 23,338 23,869 21,760 21,847
y 07 22,574 24,346 23,552 24,378 22,986 22,823 20,884 22,939 23,794 23,399 24,416 25,171
y 08 26,787 26,680 26,668 26,034 25,572 26,128 26,975 28,079 27,837 26,091 24,536 20,530
y 09 19,728 16,359 17,509 17,442 19,337 20,268 22,044 22,801 24,406 24,873 25,884 25,858
y 10 25,906 24,894 24,533 25,813 26,912 27,887 26,845 26,030 24,088 24,039 24,341 26,698
y 11 29,126 29,647 29,790 30,577 32,892 33,362 32,637 31,057 30,361 30,372    

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-3 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1