ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน ส.ค.54

Sunday, October 9, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือน สิงหาคม 2554

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประกาศของกรมสรรพากรประจำเดือน สิงหาคม 2554 พบว่าในเดือน ส.ค. เก็บได้ 51,948 ล้านบาทสูงกว่าเดือน ก.ค. ซึ่งเก็บได้ 46,562 ล้านบาท แต่หลังจากหักภาษีคืนแล้วคงเหลือเก็บได้ในเดือน ส.ค. และ ก.ค. เป็นเงิน 32,048 ล้านและ 31,562 ล้านบาทตามลำดับ เมื่อคำนวนเป็นค่าเฉลี่ย 3 เดือนและหลังพิจารณาค่าเงินเฟ้อแล้วจะ เป็นจำนวน 32,048 ล้านและ 32,393 ล้านบาท ซึ่งพบว่าแม้ภาษีมูลค่าที่เก็บได้ตามจำนวนจริงและภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักจ่ายคืนแล้วจะยังมีค่าสูงกว่าในเดือน ก.ค. ก็ตาม แต่ค่าที่คำนวนเป็นค่าเฉลี่ยก้าวหน้า 3 เดือนและเมื่อหักเงินเฟ้อแล้ว ภาษีที่คำนวนได้จะมีมูลค่าในเดือน ส.ค. ต่ำกว่าเดือน ก.ค.ซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิ ย.

แม้ในเดือน ส.ค.54 มูลค่าจริงของผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะสูงขึ้น แต่สัญญาณการชะลอตัวของกำลังซื้อ และการระมัดระวังการใช้จ่ายกำลังส่งผลชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องมาตลอดเวลาหลายเดือนและวิกฤตที่สุดในรอบหลายสิบปีซึ่งเชื่อว่าส่งผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เมื่อน้ำหายท่วมประชาชนคงต้องการเงินในการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นใหม่ ต้องการเงินจัดซื้อจัดหาสิ่งของต่างๆทดแทนที่สูญเสียและสูญหายระหว่างน้ำท่วม รัฐบาลจำเป็นต้องซ่อมแซมถนนหนทาง เขื่อน ทำนบดิน ปูน ต่างๆที่พังทลายลง ถ้ารัฐบาลสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่าย ได้เร็วที่สุด ปัญหากำลังซื้อที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะลดลง แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีมัวแต่รำมวย ไม่คิดล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ว่าจะทำอย่างไรดีแล้วละก็ เศรษฐกิจไทยคงจะค่อยๆถดถอยลง แล้วรอแก้เมื่อทุกคนหายจากอาการตกใจ และถ้าเป็นอย่างนั้น ก็คงต้องใช้เงินจำนวนสูงเงินเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาติดตามคอยดูความแตกต่างเชิงการบริหารจัดการระหว่างที่มเพื่อไทยกับทีมที่มีฉายาว่า “ดีแต่พูด” ว่าจะบริหารเศรษฐกิจยามวิกฤตได้ฉับไวหรือไม่กันดีกว่า

อยากนำเสนอให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์รีบให้ทีมเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังกำหนดแนวทางและแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดเพื่อลงมือทำทันทีเมื่อเมื่อน้ำหายท่วม ตั้งแต่การช่วยเหลือในเรื่องความเสียหายของทรัพย์สิน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ความเสียหายจากธุรกิจด้วยแหล่งเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำพิเศษหรือสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายและเร็ว ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายจริงๆ

ให้ติดตามตารางการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่เก็บได้จริง ภาษีคงเหลือหลังจากหักคืน ตารางแสดงการคำนวนภาษีเป็นค่าเฉลี่ยแบบ 3 เดือนก้าวหน้า และตารางคำนวนภาษีหลังหักอัตราเงินเฟ้อ และดูภาพกราฟฟิกแสดงมูลค่าที่คำนวนได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักอัตราเงินเฟ้อ

  ภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บจริงก่อนหัก                  
 ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
47 27,255 24,560 27,255 27,576 25,670 26,462 27,131 27,374 28,983 27,819 31,088 30,097
48 29,973 30,433 30,916 32,923 30,704 31,348 30,418 33,463 46,535 33,462 32,042 34,527
49 34,716 33,995 34,292 35,336 36,494 36,665 34,640 36,498 35,105 36,312 34,242 36,209
50 37,103 35,533 34,958 37,837 35,551 36,557 35,310 38,276 36,386 38,808 39,289 39,584
51 44,171 40,252 40,050 44,275 40,680 42,394 47,079 43,526 43,320 42,377 36,713 36,848
52 36,085 30,096 32,515 35,703 32,539 35,714 37,470 36,535 38,982 39,401 40,512 41,378
53 42,517 39,053 42,533 44,177 39,352 43,895 42,947 43,826 42,375 41,734 44,973 46,356
54 47,482 43,849 48,498 50,526 55,296 50,769 46,562  51,948        
                         
  ภาษีเก็บหลังหักคืน                  
   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.
47 20,239 16,181 18,664 20,052 15,556 15,550 19,602 20,141 20,290 21,270 23,435 23,785
48 23,709 18,370 20,248 27,053 24,342 23,429 22,654 25,366 22,431 21,154 20,371 24,245
49 25,310 24,209 24,125 27,307 21,019 18,360 24,536 23,854 25,076 26,209 17,216 25,349
50 26,752 22,655 22,913 29,289 18,380 22,413 23,335 24,691 25,036 22,122 27,815 27,354
51 30,595 27,474 27,314 28,567 25,992 29,094 31,279 29,526 28,320 25,691 24,213 15,548
52 19,185 14,296 18,940 18,618 18,539 21,214 23,470 23,035 25,982 25,907 27,012 27,378
53 26,517 23,553 26,033 30,177 27,352 28,895 26,947 24,826 22,875 26,434 28,973 30,456
54 30,570 30,499 31,076 33,826 36,796 33,569 31,562  32,048        
  VAT เก็บ 3 เดือนเฉลี่ย                  
   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.
47 20,239 16,181 18,664 20,052 15,556 15,550 19,602 20,141 20,290 21,270 23,435 23,785
48 23,643 21,955 20,776 21,890 23,881 24,942 23,475 23,816 23,484 22,984 21,319 21,923
49 23,309 24,588 24,548 25,214 24,150 22,229 21,305 22,250 24,489 25,046 22,834 22,925
50 23,106 24,919 24,107 24,952 23,527 23,361 21,376 23,480 24,354 23,950 24,991 25,763
51 28,588 28,474 28,461 27,785 27,291 27,884 28,788 29,966 29,708 27,846 26,075 21,817
52 19,649 16,343 17,474 17,285 18,699 19,457 21,074 22,573 24,162 24,972 26,298 26,763
53 26,060 25,816 25,368 26,588 27,853 28,808 27,731 26,889 24,882 24,711 26,094 28,621
54 30,000 30,507 30,714 31,800 34,273 34,730 33,976  32.393        
  VAT 3 Mเฉลี่ยหักเงินเฟ้อ                   
   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.
47 17,014 17,614 17,865 17,805 17,602 16,593 16,446 17,934 19,471 20,012 21,080 22,214
48 22,579 20,967 19,841 20,905 22,806 23,819 22,419 22,745 22,427 21,949 20,359 20,937
49 22,213 23,432 23,394 24,029 23,015 21,184 20,304 21,204 23,338 23,869 21,760 21,847
50 22,574 24,346 23,552 24,378 22,986 22,823 20,884 22,939 23,794 23,399 24,416 25,171
51 26,787 26,680 26,668 26,034 25,572 26,128 26,975 28,079 27,837 26,091 24,536 20,530
52 19,728 16,359 17,509 17,442 19,337 20,268 22,044 22,801 24,406 24,873 25,884 25,858
53 25,906 24,894 24,533 25,813 26,912 27,887 26,845 26,030 24,088 24,039 24,341 26,698
54 29,126 29,647 29,790 30,577 32,892 33,362 32,637  31,057        

 กราฟแสดงผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักเงินเฟ้อตั้งแต่ม.ค.51- ส.ค.54

 

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 pr-600-400-king-18 dsc01367 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1