พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

Sunday, September 4, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบ๊ท

ภาพแสดงเรือจำลองแบบโบราณของคุณอนันต์ชัย

วันนี้ศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 ได้แวะไปเมืองทองดูเขาจัดนิทรรศการณ์การประกันภัยตามโฆษณา เข้าไปแล้วแปลกใจเพราะบรรยากาศแทนที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัยทั้งหมด กลับพบว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งคือ มีสินค้ากลุ่มโอท็อปขายกว่าครึ่งฮอลล์แชลเลนเจอร์ อารมณ์ที่อยากดูบรรยากาศการประกันภัยของไทยก้าวหน้าไปขนาดไหนกลับไปสนใจกลุ่มสินค้าโอท็อป จึงเดินดูไปเรื่อยๆ พบบู๊ทเกี่ยวกับการทำเรือจำลองโบราณขนาดย่อม เลยเข้าไปคุยกับคุณอนันต์ชัย ชุนนิตินันท์และคุณแอ๊ดภริยา ซึ่งกำลังสาระวนกับการจัดบู๊ทอยู่

คุณอนันต์ชัยและคุณแอ๊ดภริยาเจ้าของอนันต์ชัยไทยโบท เรือจำลองโบราณ

ในเว็ปไซ้ท์ www.creativevill.com ได้เคยเขียนเรื่องคุณอนันต์ชัยมาแล้วครั้งหนึ่งโดยแนะนำให้รู้จักเรือโบราณรูปร่างต่างๆและได้นำไปใช้ในโอกาสต่างๆกันด้วย เช่น “เรือเอี้ยมจุ้น” ภาษาจีนแปลว่า “เรือเกลือ” เป็นเรือต่อขนาดใหญ่ใช้สำหรับบรรทุกของหนักหรือบรรทุกเกลือ “เรือข้างกระดาน” เป็นเรือต่อขนาดใหญ่ใช้สำหรับขายของชำหรือเครื่องเทศ บางคนเรียกว่าเรือซูเปอร์มาเกต “เรือสำปั้นจ้าง” เป็นเรือแจว กลางลำมีหลังคาประทุนใช้กันฝนบังแดด สำหรับรับส่งผู้โดยสาร “เรือหมู” เป็นเรือขุดสำหรับลงเบ็ดหาปลา “เรือมาดประทุน” เป็นเรือขุดจากไม้ซุงตะเคียน ขนาดต่างๆตามขนาดของซุง ถ้าขุดเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ใช้บรรทุกของหรือฟืน “เรือชะล่า” เป็นเรือขุดจากท่อนซุงขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้สัญจรบริเวณน้ำตื้น ใช้บรรทุกของ เช่น ไม้ ข้าวสาร “เรือมาดเก๋ง” เป็นเรือขุดจากซุงไม้ตะเคียน ตบแต่งกลางลำเรือสวยงาม ซึ่งเป็นเรือที่รัชกาลที่ 5 ทรงใช้เสด็จประพาสต้น “เรือหางแมงป่อง” เป็นเรือขุดหรือต่อขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับใช้เดินทางไกลหรือใช้บรรทุกสินค้า สมัยรัชกาลที่ 5 เคยทรงใช้สำหรับเสด็จประพาสต้น  “เรือสำปั้น” สำหรับบรรทุกสินค้า ผัก ผลไม้ขาย ขายกาแฟ ก๋วยเตี๋ยว “เรือบด” เรือที่พระภิกษุ สามเณรใช้โดยสารหรือใช้บิณฑบาตรตอนเช้า “เรือฉลอม” เป็นเรือขนาดใหญ่สำหรับบรรทุกสินค้า ขายสินค้า หรือสำหรับทำการประมงชายฝั่ง เป็นต้น สำหรับคุณอนันต์ชัยได้สร้างเป็นเรือจำลอง เป็นงานช่างฝีมือละเอียด ทำให้เรือแต่ละลำดูสวยงาม

เรือเอี๊ยมจุ้นหรือเรือเกลือ

เรือหางแมงป่อง

เรือแจวสำปั้นจ้าง

เรือมาดประทุน

เรือฉลอมสำหรับบรรทุกของหรือใช้เป็นเรือประมงชายฝั่ง

เรืออีโปง เรือขุดใช้สัญจรระยะใกล้

คุณอนันต์ชัยและคุณแอ๊ดได้เปิดบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อ “พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท” ณ บ้านเลขที่ 24/45 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม (ซอย 112) หนองก้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 (โทร: 02-421-6118, 081-252-8471) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงเรือพื้นบ้าน และวิถีชีวิตพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์เปิดให้ดูฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าผ่านประตู คุณอนันต์ชัยบอกว่าถ้านักเรียนเป็นกลุ่มคงต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

งานทำเรือจำลองโบราณของคุณอนันต์ชัยจัดเป็นธุรกิจ โอท๊อป หรือ SMEs ที่มีคุณค่าเชิงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมโบราณของไทย เพราะปัจจุบัน บ้านเมืองได้รับการพัฒนา สร้างถนนหนทางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ถนนหนทางเข้าถึงหมู่บ้านที่อยู่ตามริมน้ำต่างๆ ทำให้ชุมชนเกิดใหม่อยู่ห่างไกลจากแม่น้ำลำตลอง ดังนั้นการใช้เรือสำหรับการคมนาคมและชนส่งจึงลดน้อยลง ทำให้เรือรูปร่างแปลกๆหรือเรือหลายประเภทหายตามไปด้วย การทำอาชีพสร้างเรือโบราณจำลองของคุณอนันต์ชัยจึงสามารถพูดได้ว่าเป็นการรักษาไว้และสืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยโบราณได้เป็นอย่างดี

ภาพแสดงวิธีทำเรือขุดจำลองพร้อมเครื่องมือ แรงงานฝีมือผลิตภัณฑ์กลุ่มโอท็อป

นอกเหนือจากการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาศศึกษาวิถีชีวิตไทยโบราณแล้ว และนอกจากการสร้างเรือจำลองไว้สำหรับขายเป็นของประดับหรือใช้ตกแต่งบ้านแล้ว คุณอนันต์ชัยยังต่อยอดธุรกิจโดยการจัดทำเป็นชุดของขวัญ และได้ทำสินค้าของชำร่วยเป็นรูปเรือต่างๆ เช่น เรือใบ เรือสุพรรณหงษ์ เป็นต้น และคงมีโอกาสขยายสินค้าของชำร่วยเป็นเรือโบราณเพื่อให้การรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยขยายตัวออกไปอย่างเป็นรูปธรรม

ผลิตภัณฑ์โอท็อปเรือจำลองโบราณสามารถใช้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสต่างๆ

ชุดของขวัญเรือจำลองโบราณของอนันต์ชัยไทยโบท

เรือใบขนาดใหญ่ฝีมือละเอียดครับ ใช้ตกแต่งบ้านหรือเป็นของขวัญสำหรับผู้ใหญ่

ผมเองได้มีโอกาสเดินทางและเยี่ยมชมงานสะสม ของเก่า ของโบราณ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานศิลปที่สวยงามของไทยมากมาย หลายๆท่านคิดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการศึกษา แต่ส่วนใหญ่ทำด้วยใจรัก ขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างสถานที่ ทำให้ดูแน่น เกะกะไม่สวยงาม ขาดคำอธิบายให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากนัก ความจริงแล้วทางผุ้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมควรให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการโดยช่วยจัดหาสถานที่ แล้วให้เจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้บริหารจัดการ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารเองเกรงว่าอาจไม่เข้าใจในคุณค่าในทรัพสินต่างๆที่แสดงอยู่

ของชำร่วยรูปเรือ ต่อยอดธุรกิจสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียน

อีกหนึ่งดีไซน์รูปเรือใช้เป็นเครื่องประดับราคาไม่แพง

ของใช้เครื่องประดับดีไซน์เป็นรูปเรือเสริมธุรกิจ

ผู้เขียนอยากชี้ให้เห็นถึงการแสดงวัตถุโบราณที่มีคุณค่าทั้งด้านศิลป วัฒนธรรม ของไทยในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งมีอยู่หลายห้องที่วางเกะกะไปจนเหมือนของไม่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์แต่อย่างใด เข้าใจว่าเป็นเพราะขาดสถานที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติควรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่ายิ่งเพราะสามารถชี้ให้ชาวต่างประเทศได้เห็นศิลปวัฒนธรรมของไทย ให้เห็นถึงความเป็นอารยะของประเทศตั้งแต่โบราณกาล อยากฝากให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสนใจมากขึ้น

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1