ดุลการค้าไทย (2)

Wednesday, July 13, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ดุลการค้าไทย (2)

ครั้งที่แล้วได้แสดงตารางให้เห็นดุลการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและสินค้าภาคการเกษตร ครั้งนี้จะเป็นตารางของกลุ่มอุตสาหกรรมฐานความรู้ คือกลุ่มสินค้าอิเลคทรอนิคส์และเครื่องจักรกล กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นว่า ภาครัฐควรจะมีแนวทางยุทธศาตร์ในเรื่องพลังงานอย่างไร ในเรื่องอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อจะได้ดำรงหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทยไว้

ดุลการค้าไทย

ก่อนหน้าปี 1997 ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยขาดดุลติดต่อกันมายาวนาน จนกระทั่งหลังปี 2540 ดุลการค้าไทยจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นเกินดุลเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เกิดจากการย้ายฐานผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น กลุ่มอิเลคทรอนิคส์เครื่องจักรยนต์ และกลุ่มยานยนต์ ทำให้อุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวซึ่งเคยขาดดุลมาตลอดเป็นได้ดุลและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ดุลการค้าไทย 1995-2010    
y export import trade balance
1995 1,406,310 1,763,591 -357,281
1996 1,412,110 1,832,825 -420,715
1997 1,806,699 1,924,283 -117,584
1998 2,248,321 1,774,066 474,255
1999 2,215,179 1,907,390 307,789
2000 2,773,826 2,494,141 279,685
2001 2,884,703 2,752,346 132,357
2002 2,923,941 2,774,840 149,101
2003 3,325,630 3,138,775 186,855
2004 3,873,689 3,801,066 72,623
2005 4,438,690 4,754,024 -315,334
2006 4,937,372 4,942,922 -5,550
2007 5,302,119 4,773,951 528,168
2008 5,851,370 5,962,482 -111,112
2009 5,194,588 4,600,547 594,041
2010 6,176,423 5,839,390 337,033

 

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และเครื่องจักรกล 

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมฐานความรู้ที่มีการส่งออกสูงถึง 30% ของการส่งออกทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาถึงดุลการค้าแล้วกลับเกินดุลน้อยมากและไม่ค่อยยั่งยืนนัก ดังนั้นภาครัฐควรจะส่งเสริมให้มีการผลิตชิ้นส่วนสำคัญและมีมูลค่าเพิ่มสูงของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ทั้งในส่วนของอิเลคทรอนิคส์และในส่วนเครื่องจักรกล

Electronics & Machineries    
y import export trade balance
y 1995 677,119 430,628 -246,491
y 1996 715,575 483,070 -232,505
y 1997 781,797 638,251 -143,546
y 1998 725,034 832,154 107,120
y 1999 701,214 836,965 135,751
y 2000 1,010,456 1,086,605 76,149
y 2001 1,091,581 1,073,978 -17,603
y 2002 1,094,602 1,092,924 -1,678
y 2003 1,188,971 1,231,031 42,060
y 2004 1,357,905 1,436,708 78,803
y 2005 1,624,264 1,609,685 -14,579
y 2006 1,654,400 1,766,386 111,986
y 2007 1,625,863 1,865,233 239,370
y 2008 1,704,143 1,839,760 135,617
y 2009 1,512,236 1,629,175 116,939
y 2010 1,840,237 1,945,100 104,863

 

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

กลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีความชัดเจนว่า ยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหลายต่างยึดไทยเป็นฐานผลิตทั้งเพื่อทดแทนการนำเข้าและการส่งออก ทำให้การส่งออกมีมูลค่าประมาณเกือบ 10% ของยอดการส่งออกของประเทศ ทำให้เกิดดุลการค้าเกินดุลเป็นมูลค่าสูงถึง 330,000 ล้านบาทในปี 2010 ดังนั้นจึงต้องมีแนวทางการวางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบสำคัญๆของรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ แบตเตอรี่ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ไทยเป็นฐานผลิตที่ยั่งยืน

vehicles    
y import export trade balance
y 1995 122,361 16,340 -106,021
y 1996 117,069 18,846 -98,223
y 1997 68,162 33,581 -34,581
y 1998 20,650 53,560 32,910
y 1999 49,132 74,899 25,767
y 2000 78,935 101,298 22,363
y 2001 87,129 122,870 35,741
y 2002 96,391 128,823 32,432
y 2003 127,561 171,002 43,441
y 2004 146,026 232,471 86,445
y 2005 158,334 328,306 169,972
y 2006 152,269 380,644 228,375
y 2007 142,455 471,068 328,613
y 2008 181,946 548,809 366,863
y 2009 156,905 408,299 251,394
y 2010 253,471 588,698 335,227

 

กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและพลังงาน

ประเทศไทยไม่มีแหล่งเชื้อเพลิง ทำให้ต้องนำเข้า ซึ่งแต่ละปีต้องเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ยุทธศาสตร์การประหยัดพลังงานหรือการพัฒนาพลังงานทางเลือกจำเป็นต้องให้ความสนใจโดยเร็ว

  Fuels    
y import export trade balance
y 1995 118,970 7,141 -111,829
y 1996 160,237 18,344 -141,893
y 1997 178,090 35,805 -142,285
y 1998 141,859 28,875 -112,984
y 1999 183,132 35,549 -147,583
y 2000 304,047 71,564 -232,483
y 2001 331,991 66,555 -265,436
y 2002 321,025 58,288 -262,737
y 2003 373,778 61,027 -312,751
y 2004 531,708 103,564 -428,144
y 2005 838,911 135,722 -703,189
y 2006 961,384 187,096 -774,288
y 2007 894,116 193,768 -700,348
y 2008 1,232,970 316,332 -916,638
y 2009 852,373 226,710 -625,663
y 2010 1,001,737 273,231 -728,506

 

การค้าระหว่างประเทศเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้เข้าประเทศนอกจากการท่องเที่ยว ในก่อนปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยขาดดุลต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งในปัญหาการลดค่าเงินในปี 2540 หลังจากนั้นต่อมาประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกเป็นจำนวนมากติดต่อกัน ทำให้ฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยดีขึ้น มีฐานะการเงินที่มั่นคง เป็นที่น่าเสียดายที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ประสานกันที่จะบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 dsc01366 dsc01365 pr-600-400-king-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1