วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา

Tuesday, June 14, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

วัดมงคลเทพ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระอุโบสถ วัดมงคลเทพ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดมงคลเทพ จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง ประมาณ 110 กม. จัดอยู่ในสายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประวัติย่อว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่ง ได้ธุดงค์มาถึงบริเวณนี้ จึงได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมขึ้น ต่อมาสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2542 ปัจจุบันมีพระครูภาวนาสิทธิคุณ เป็นเจ้าอาวาส

หน้าบันหลังคาพระอุโบสถเป็นรูปหลวงพ่อสด

หน้าบันด้านหน้าพระอุโบสถ

พระพรหมสุธี เจ้าคณะภาคที่ 12 ประธานฝ่ายสงฆ์

วัดมงคลเทพมีการปฏิบัติธรรมทุกวันสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนเป็นที่ยอมรับของญาติโยมถึงแนวทางการปฏิบัติธรรมจนได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแห่งที่ 27 จากที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552  พร้อมกันกับสำนัก-ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒๘ ตั้งอยู่ที่ วัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระครูวินัยธร องอาจ อาภากโร อายุ ๔๐ พรรษา ๒๐ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม เป็นเจ้าสำนัก และ สำนัก-ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ ๒๙ ตั้งอยู่ที่ วัดโสธรวราราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระราชมงคลรังษี อายุ ๘๑ พรรษา ๔๓ น.ธ. เอก เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม และเจ้าคณะอำเภอบางปะกง เป็นเจ้าสำนัก วัดมงคลเทพเป็นหนึ่งในจำนวนสถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากมหาเถรสมาคมในจำนวนประมาณ 1,200 แห่ง จากจำนวนวัดทั้งหมดทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่ง

ญาติโยมที่มาร่วมสร้างพระประธาน

ผู้มีจิตศัทธาเข้าร่วมพิธีหล่อพระประธาน

คุณอุทิศ ธรรมวาทิน และภรรยา ประธานฝ่ายฆราวาส

แม้ว่าจะได้รับการประกาศให้เป็นวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 แต่ทางวัดก็เพิ่งจะเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถเมื่อ ปี พ.ศ.2549 แล้วเสร็จเมื่อปี 2553 และในปี 2554 นี้เอง บรรดาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดแห่งนี้เป็นประจำได้ร่วมปรึกษากับท่านเจ้าอาวาส พระครูภาวนาสิทธิธรรม จัดสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นพระประธานสำหรับประดิษฐานไว้ ณ “พุทธรรมศาลา”   เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม หรือสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา จึงได้ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 99 นิ้ว สูง 119 นิ้ว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2554 พระพุทธรูปองค์นี้หล่อด้วยทองเหลือง ได้รับการถวายพระนามว่า “พระสุทโธทนะ”

ร่วมบุญกุศลหล่อพระประธาน

พนักงานกำลังเททองหล่อพระ

แม่ชีอุปถัมภ์

สำหรับพิธีหล่อพระพุทธรูปนั้น ทางวัดได้นิมนต์ “พระพรหมสุธี” เจ้าคณะภาค 12 และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีคุณอุทิศ ธรรมวาทิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานนี้ มีญาติโยม ผู้มีศรัทธาเข้าร่วมพิธีด้วยเป็นจำนวนมาก  อานิสงส์จากการสร้างพระพุทธรูปนี้ จะส่งผลให้อานุภาพพระพุทธคุณช่วยคุ้มครองป้องกันภัย ช่วยให้อยู่ในสัมมาทิฏฐิ อยู่ในธรรมชาติอย่างผาสุก บรรลุธรรมได้โดยง่าย และส่งผลให้ยังญาติโยมทั้งหลายเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ มนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ 

ยิ้มแย้มแจ่มใส อิ่มบุญอิ้มกุศล

อิ่มบุญจริงครับวันนี้

ทั้งอิ่มบุญอิ่มข้าวเลยวันนี้

ผม หนู ก็อิ่มทั้งบุญทั้งข้าวเหมือนกัน

ได้ไปทำบุญที่วัดแห่งนี้หลายครั้ง แต่ละครั้งจะได้พบแนวทางตกแต่งบริเวณพิธีที่ทางวัดได้จัดขึ้น โดยนำผลไม้นานาชนิดมาจัดเรียงวางดูสวยงามยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพิธีประดิษฐานพระประธานในพระอุโบสถ พิธีหล่อพระพุทธรูปประดิษฐานรอบพระอุโบสถ หรือในพิธีกรรมครั้งนี้ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ญาติโยมสามารถแบ่งกันนำกลับไปทานเป็นผลไม้ทิพย์และเพื่อเป็นศิริมงคล การที่วัดใช้แนวทางตกแต่งด้วยผลไม้อาจเป็นเพราะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลากหลายชนิด วัดอาจซื้อจากชาวบ้าน หรือชาวบ้านสามารถนำผลไม้เหล่านี้มาร่วมทำบุญ ทำให้เกิดสังคมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างวัดและชุมชน อีกทั้งยังสามารถใช้รับประทานหลังเสร็จงานแล้วด้วย

ผลไม้ที่ทางวัดใช้ตกแต่งงานพิธี

เห็นไหมกองเบ้อเริ่มเลย

เงาะด้วย เนื้อร่อนอร่อยครับ

ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนทั้งผู้สูงอายุและหนุ่มสาวหันมาสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีสถานปฏิบัติธรรมเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย ซึ่งการปฏิบัติธรรมอาจมีข้อดีข้อเสีย ถ้าปฏิบัติโดยเดินสายกลางตามคำสอนของสมด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติ ทำให้เกิดจิตใจรวมศูนย์ ส่งผลดีต่อการทำงาน การคิดอย่างสร้างสรรค์ แต่ถ้าเกิดศรัทธาจนกลายเป็นความหลงแล้ว ก็คงจะเป็นปัญหากับบุคคลนั้น ดังนั้นคงต้องใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและให้เกิดสมาธิ

แบ่งกันไปคนละนิดคนละหน่อยเงาะอร่อยมากนะครับ ทานเสมือนอาหารทิพย์

เงาะเนื้อร่อนอร่อยมากครับ ทานแล้วได้บุญด้วย

ตกแต่งด้วยไม้ผลแทนไม้ดอก สมเป็นเมืองที่ปลูกผลไม้เยอะมาก

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-18 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1