SMEs กับงานแสดงสินค้า

Monday, June 13, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

SMEs กับงานแสดงสินค้า

ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์

คุณณรินณ์ทิพย์ วิริยะบัณฑิตกุล เจ้าของสื่อพีเพิลมีเดีย

คำว่า SMEs (Small and Medium Enterprises) เริ่มเป็นคำที่รู้จักกันทั่วไปในปี 2542 เมื่อ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้จัดตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้น และได้มีแนวทางการใช้นโยบายในการหาเสียง โดยคณะทำงานนโยบายในสมัยนั้นมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พันธ์ศักดิ์ วิญญูรัตน์ น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี น.พ.พรหมมินทร์ เลิศสุริยะ และอีกหลายๆท่าน ได้ให้แนวการพัฒนาธุรกิจ SMEs เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคฯ ได้มีการพูดถึงธุรกิจ SMEs มากมายจนคำว่า SMEs ติดปากชาวบ้านทั่วไป อาจพูดได้ว่า ดร.ทักษิณ ดร.สมคิด และคุณพันธ์ศักดิ์ เป็นผู้บุกเบิกคำว่า SMEs ในเมืองไทยก็ว่าได้

เจ้าของ นักธุรกิจสนใจร่มงานแสดงสินค้า SMEs มากมาย

ผู้ร่วมออกงาน

คุณสมศักดิ์จากโกดักก็มาร่วมด้วย

ธุรกิจ SMEs จัดเป็นฐานรากของธุรกิจของประเทศอย่างแท้จริง มีผู้ประกอบการรวมกันกว่า 2.4 ล้านราย หรือกว่า 90% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ เป็นแหล่งจ้างงานจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม SMEs เหล่านี้ก็มีปัญหามากมาย ตั้งแต่คุณภาพของบุคลากรที่ร่วมงาน ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดความช่วยเหลือด้านวิชาการ ขาดแหล่งเงินทุน ขาดวิธีการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน ด้านสินค้าคงคลัง ทำให้ SMEs ไม่สามารถเป็นฐานสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ ในขณะเดียวกันก็ขาดการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆให้สามารถพัฒนาธุรกิจใหม่ๆขึ้นมา ทำให้ประเทศต้องนำเข้าสินค้าเหล่านั้น ต้องเสียเงินตราต่างประเทศ รอเวลารองรับการเป็นฐานผลิตเมื่อสินค้าเหล่านั้นต้องการแรงงานฝีมือที่ถูกลง  

วิทยากรที่พูดเกี่ยวกับSMEs

อีกชุดของวิทยากร

ผอ.สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กล่าวถึงแนวทางสนับสนุน SMEs

ถ้าจะจัดกลุ่ม SMEs ด้านการผลิตออกเป็นกลุ่มหลักๆแล้วอาจแยกเป็น 2 กลุ่มคือ SMEs ที่ผลิตสินค้าที่ใช้ระดับเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ต่ำถึงปานกลาง กับ SMEs ที่มีระดับเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สูงซึ่งเป็นแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะเข้าแทนที่ผลิตภัณฑ์เดิมๆ เช่น ทีวีระบบจอแก้วซึ่งเปลี่ยนเป็นระบบจอแบน LCD, LED ในปัจจุบัน หรืออาจกลายเป็นทีวีไร้สายในอนาคต กล้องถ่ายรูประบบฟิล์มม้วนที่เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล โทรศัพท์ระบบมีสายที่เปลี่ยนเป็นระบบเคลื่อนที่ โทรศัพท์ระบบเคลื่อนที่ที่ใช้พูดอย่างเดียวกลายเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ทั้งพูด ถ่ายรูป ฟังเพลง ติดต่อสื่อสารเชิงมิติต่างๆ (Multimedia) หรือวิธีการสร้างความบันเทิงในมิติใหม่ๆ เช่น คาราโอเกะ หรือการสร้างเครื่องดนตรีที่สามารถบันเลงเป็นเสียงดนตรีได้หลายๆชนิด การผลิตภาพยนต์ที่ใช้แนวคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานวัฒนธรรมเข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ หรือแนวทางการรักษาโรคแบบดั้งเดิมเป็นแนวทางที่ใช้ stem cell ทำให้สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของ gene หรือระบบต่างๆของร่างกาย หรือแม้แต่แนวโน้มการปกป้องโลกร้อนและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจทำให้เกิดประเด็นข้ออ้างการกีดกันทางการค้าในอนาคตกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัย สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเป็นต้น นโยบายและวิธีการที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจที่เป็นแนวโน้มเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะกลางและระยะยาว และที่สำคัญก็คือ จะเป็นโอกาสในการใช้ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการสร้างสินค้าที่เป็นแนวการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอีกด้วย เป็นการสร้างธุรกิจกิจ SMEs สำหรับเป็นฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

พิซซ่าทอด ดูไม่มันเหมือนกะหรี่ปั๊ปครับ

สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจไหม

ผมนั่งรอทำข่าว SMEs ครับ

สำหรับกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่กำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน มีปัญหาด้านการสนับสนุนจากภาครัฐพอสมควร แม้ว่าภาครัฐโดยหน่วยงานหลายๆแห่ง เช่นกรมส่งเสริมการส่งออก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน จะมีการจัดงานส่งเสริมการขายในรูปงานแสดงสินค้า เพื่อให้โอกาส SMEs เหล่านี้เปิดตัวเป็นที่รู้จักของผู้ค้าทั่วไป เช่น งานแสดงสินค้า OTOP งานแสดงสินค้าส่งออก เป็นต้น แต่ก็จำกัดอยู่ในกรอบเล็กๆมีผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัด อาจด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่เกิดการกระจายตัว ทำให้ SMEs ที่มีศักยภาพอีกจำนวนมากไม่สามารถเข้าร่วมได้ อัตราการเจริญเติบโตของ SMEs เชิงปริมาณจึงไม่มากนัก และยังขาดความหลากหลายอีกด้วย โอกาสที่ SMEs เหล่านี้จะขอพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้า ห้างขายของถูก หรือบรรดาร้านสดวกซื้อต่างๆก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะมีการเรียกค่าแรกเข้าเป็นจำนวนเงินค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีข้อแม้ว่าจะต้องขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ห้างวางไว้ ไม่อย่างนั้นก็จะถูกให้ออก ถือเป็นความเสี่ยงมากเกินไปสำหรับ SMEs

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีผู้ต้องการสนับสนุน SMEs หลายๆกลุ่มด้วยการจัดงานแสดงสินค้าประเภทต่างๆ เช่น งานแสดงหนังสือ งานแสดงการรักษาดูแลสุขภาพ งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ หรืองานแสดงกลุ่มผู้ค้าระบบแฟรนไชส์ เป็นต้น นับเป็นความพยายามของภาคเอกชนที่จะให้ความช่วยเหลือกับกลุ่ม SMEs ด้วยกัน ทำอย่างไรจึงจะเกิดการรวมพลังระหว่างภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายช่วยกันพัฒนาให้กิจการ SMEs สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง

ผมเข้าร่วมงานแน่นอนครับ

เมื่อหลายวันก่อนได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณณรินณ์ทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทพีเพิลมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ SMEs มาเป็นระยะเวลายาวนานในรูปสื่อทั้ง ทีวี หลายรายการและนิตยสารรายเดือน “เอสเอ็มอีชี้ช่องรวย” และนิตยสารเกี่ยวกับสุขภาพ “สุขกายสบายใจ” โดยคุณนรินณ์ทิพย์ได้เล่าให้ฟังว่ากำลังจะจัดงานแสดงสินค้าสำหรับกลุ่ม SMEs ซึ่งมีทั้งกลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมาก เพื่อให้มีโอกาสแสดงตัวให้ผู้ค้าทั่วไปและเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าดีๆที่ผลิตโดยกลุ่ม SMEs ไทย ในงานนี้จะมี SMEs เข้าร่วมงานมากมายและหลากหลาย และได้เปิดตัวโครงการเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 โดยกำหนดจัดงานที่ เดอะมอลล์บางกะปิ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายนถึงวันที่ 3กรกฎาคม 2554 ในวันเปิดตัวโครงการมีเจ้าของธุรกิจ SMEs, ผู้สนใจมาร่วมงานมากมาย แถมยังจองบู๊ทไว้แล้วกว่า 90% ถือว่า คุณณรินณ์ทิพย์ เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือที่ให้การสนับสนุนกลุ่ม SMEs คนหนึ่งทีเดียว ในงานเปิดตัวโครงการนี้ คุณณรินณ์ทิพย์ได้จัดบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญๆเกี่ยวกับ SMEs มาพูดคุยด้วยหลายท่าน เช่น ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผู้ให้การสนับสนุนรายการทีวี ผู้แทนธนาคารผู้ให้สินเชื่อแก่ SMEs ตลอดจนผู้ชำนาญการด้านการตลาดมาพูดคุยเรื่อง SMEs เป็นต้น ถือว่าเป็นการส่งเสริมทั้งด้านการตลาดและวิชาการไปในตัว

ดูสินค้าที่มาโชว์หรือรอดูคนสัมภาษณ์เอ่ย

การจัดงานแสดงสินค้านี้ย่อมเปิดโอกาสให้ SMEs ที่มีศักยภาพได้แสดงผลงานของตนเองออกมา ถ้ามีการติดตามอย่างต่อเนื่อง จะสามารถพิจารณาคัดเลือก SMEs ที่มีพื้นฐานการแข่งขันทางการตลาดในระดับหนึ่งเพื่อการส่งเสริมต่อยอดต่อไปเพื่อให้ SMEs เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตเป็นบริษัทใหญ่ของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการการบริหารจัดการ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี สนุนให้เกิดความคิดสร้างารรค์ สนับสนุนด้านการวิจัย อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง SMEs เหล่านี้เติบโตจนสามารถพัฒนาและวิจัยได้ด้วยตนเอง ภาครัฐ องค์กรกลางทางธุรกิจ เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน SMEs อย่างจริงจัง จะวางพื้นฐานให้เกิด SMEs ของคนรุ่นใหม่เพื่อทดแทน SMEs ของคนรุ่นเก่าอย่างไร ดูญี่ปุ่นในยุคหนึ่งเป็นตัวอย่าง ดูการพัฒนาของเกาหลี ของไต้หวัน ของสิงคโปร์ ว่าผู้บริหารในยุคก่อนหน้านี้ไม่นานหรือผู้บริหารในยุคปัจจุบันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคมและเทคโนโลยีอย่างไร ประเทศไทยจะประยุกค์แผนยุทศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างไรเพื่อให้สามารถก้าวทันและก้าวแซงประเทศเหล่านี้ให้ได้

คราวหน้าหนูจัดแบบต่อยอดด้วยเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้ SMEs

ในอนาคตคงได้ยินคุณณรินณ์ทิพย์เล่าให้ฟังว่า ได้ดำเนินการจัดงานที่เป็นการส่งเสริมต่อยอดเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้สามารถขยายตัวเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจไทยต่อไป

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1