มหัศจรรย์กล้วยไม้ของแผ่นดิน

Friday, June 3, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

มหัศจรรย์กล้วยไม้ของแผ่นดิน  

 
 
 

มหัศจรรย์กล้วยไม้ของแผ่นดิน

 

ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร รายล้อมด้วยประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย มีภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ที่ประกอบด้วยสภาพป่าที่หลากหลาย เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชพรรณนานาชนิด ประเทศไทยจึงมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพรรณไม้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่า จากรายงานการค้นพบและได้มีการตรวจสอบรายชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วจนถึงปี 2550 มีจำนวนกล้วยไม้ไทยถึง 176 สกุล (genera) จำนวน 1,157 ขนิด (species) ในขณะที่ค้นพบในโลกมีอยู่จำนวนประมาณ 900 สกุลจำนวนไม่น้อยกว่า 25,000 ชนิด 

ความหลากหลาย

 

ความหลากหลาย

 

ความหลากหลาย

 

ประเทศไทยมีนักพฤกษศาสตร์ด้านกล้วยไม้ที่สมควรได้รับการยกย่อง คือ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านอนุกรมวิธาน การเพาะเลี้ยง และการผสมพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสม ท่านเป็นบุคคลที่ช่วยให้วงการกล้วยไม้ไทยมีการพัฒนาจนกระทั่งเกิดความเข้มแข็งและมีการประชาสัมพันธ์ถึงความงดงามจนเป็นที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติ 

สีเหลืองสวยสดใส

 

สีม่วงน้ำเงิน

 

สีม่วงแดง

 

กล้วยไม้ไทยจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีมูลค่าการส่งออกเป็นจำนวนมากถึงปีละหลายพันล้านบาท สมควรที่รัฐจะให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

 

โดยเหตุที่กล้วยไม้เป็นพรรณไม้ที่มีศักยภาพสูงเชิงเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีกิจกรรมการประกวดกล้วยไม้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความงดงามและความสำคัญของพันธุ์กล้วยไม้เชิงเศรษฐกิจของประเทศ เราจะไปดูผลการประกวดกล้วยไม้กันครับ 

รองเท้านารีสีม่วงเข้ม

 

สีขาวบริสุทธิ์

 

สีอมชมภูหวานสดใส

 

ในงานจัดการแสดงผลการประกวดกล้วยไม้ไทยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นการแสดงการใช้กล้วยไม้ในการตกแต่งตามงานพิธีการต่างๆ ซึ่งได้รับการตกแต่งจากองค์กรต่างๆอย่างสวยงาม เช่นตกแต่งเพื่อเป็นการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การบินไทยตกแต่งเป็นรูปโลก สื่อความหมายถึงเส้นทางที่การบินไทยบริการผู้โดยสารไปยังส่วนต่างๆของโลก การแสดงการตกแต่งอย่างสวยงามของกลุ่มโรงแรม เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งเป็นงานแสดงผลการประกวด 

สุพรรณหงษ์ประดับด้วยกล้วยไม้

 

กล้วยไม้หลากสีดูสวยงามมาก

 

กล้วยไม้หลากสีนับพันดอก

 

ส่วนที่หนึ่ง เป็นการแสดงการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ 

การตกแต่งเพื่องานพระราชพิธีต่างๆ เพื่องานเฉลิมฉลองในวาระพิเศษ เพื่องานสันทนาการ เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติในสถานที่ทำงานเป็นต้น 

ประดับพระแก้วมรกต

 

โลกของการบินไทยกับกล้วยไม้

 

ตกแต่งอย่างสวยงาม

 

ส่วนที่สอง เป็นงานประกวดกล้วยไม้ (รูปถ่ายเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากงานประกวดกล้วยไม้) 

รางวัลจากการแข่งขัน

 

ความภูมิใจของเจ้าของ

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 

การประกวดได้จัดแบ่งประเภทของกล้วยไม้ออกเป็น 9 ประเภท คือ 

  1. สกุลแวนด้า และแอสโคเซนด้า (Vanda, Ascocentrium, Ascocenda)
  2. สกุลคัทริยา (Cattleya & Alliance)
  3. สกุลหวาย (Dendrobium)
  4. สกุลออนซีเดี่ยมและสกุลใกล้เคียง ซิมบีเดี่ยม แกรมมาโตฟิลลัม กล้วยไม้ดิน (Oncidium & Alliance, Cymbidium, Grammatophyllum & Terrestial Orchids)
  5. สกุลรองเท้านารี และสกุลใกล้เคียง
  6. สกุลฟาแลนนอปซิสและสกุลใกล้เคียง (Phalaenopsis, Doritis, Doritaenosis & Alliance)
  7. สกุลหวายแดง แมลงปอ ม๊อคคารา (Renanthera, Arachnis, Mokara)
  8. กล้วยไม้พันธุ์แท้ (Orchid Species)
  9. กล้วยไม้ลูกผสมอื่นๆ (Other Hybrid, First Breed New varieties)

  

ข้างต้นเป็นสกุลกล้วยไม้ที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทย แต่ละสกุลจะมีจำนวนชนิดมากน้อยต่างกันและมีสีสันดูแล้วสวยงามมาก ยากแก่การจดจำสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับมือสมัครเล่นที่นิยมเลี้ยงกันไว้ดูเพื่อความสวยงามควรศึกษาวิธีการเลี้ยงให้ดี และให้ความสนใจพอสมควรไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เห็นความสวยงามดังที่เห็นมืออาชีพเขาเลี้ยงกัน 

เหลืองน่าชม

 

ส้มสดใส

 

สีสันหลากหลาย

 

จากรายงานทางวิชาการ จำนวนสกุลของกล้วยไม้ไทยเทียบเท่าประมาณ 20% ของจำนวนสกุลของกล้วยไม้ที่พบในโลก (จำนวน 178 สกุลจากจำนวนประมาณ 900 สกุล) แสดงให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยมีความหลากหลายในพรรณไม้งาม เนื่องจากภูมิศาสตร์ประเทศไทยและประเทศในอาเซี่ยนล้วนแต่เหมาะสำหรับการเจริญเติบของพรรณไม้จำนวนมาก ถ้าหากรัฐให้ความสนใจกับงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ให้ความร่วมมือด้านการค้า การวิจัยและพัฒนาโดยมีความมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนอาจสามารถผลิตพันธุ์ไม้ผสมที่มีความสวยงามเป็นจำนวนมาก และจะส่งผลต่อธุรกิจการส่งออกกล้วยไม้ไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางด้านการค้า (Distribution Center) การวิจัยและพัฒนา 

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01365 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1